Hur Lång tid tar det att Bygga ett Hus? Allt du Bör Veta!

Hur lång tid tar det att bygga ett hus? Det finns flera faktorer som kan påverka tidslinjen för husbyggnad som potentiella husbyggare bör vara medvetna om innan de anställer proffs och experter. Men att känna till hur lång tid det tar att bygga ett hus är viktigt för din planering och vad du kan förvänta dig.

Att bygga ett hus från grunden kan erbjuda oändliga möjligheter för design och livsstilspassning. Även om det ofta är lättare och mindre tidskrävande att köpa ett hus som redan finns på marknaden, kan framtida och blivande husägare undra hur lång tid det tar att bygga ett hus som passar deras behov. Förutom att ta hänsyn till kostnaden för att bygga ett hus, måste köpare också gå in i processen för att förstå hur mycket tid de behöver för att avsätta för projektet.

Intresserad av att lära dig bygga ditt eget hus? Här är allt husägare bör veta om processen, inklusive hur lång tid det kommer att ta och vilka faktorer som kan påverka tidslinjen.

I genomsnitt tar det sju månader att bygga ett hus.

Den faktiska bygget av ett hus – från början till slut – tar cirka sju månader. Tiden kommer att bero på bostadens storlek och om hemmet är prefabricerat eller helt anpassat. Byggandet börjar vanligtvis inom en månad efter att tillstånd erhållits, särskilt när man arbetar med en professionell som en entreprenör.

Observera att sju månader inte inkluderar några av förbyggnadsstegen såsom bygglovsansökan. Husägare bör också ta hänsyn till hur lång tid det tar att sätta ihop ett team, hitta en byggarbetsplats, utforma bostads- och planlösningen och få tillstånd och lånegodkännande, med mera. Några av dessa steg kan kringgås eller förkortas-till exempel kan ett arbete med en totalentreprenör påskynda processen. Sammantaget bör husägare vara beredda att avsätta ett helt år för processen för att tillåta dessa ytterligare faktorer.

Egenbyggda bostäder tar närmare 12 månader att bygga.

Praktiska husägare som har lite erfarenhet av byggnationer och montering kan överväga att göra en del av byggprocessen själv. Detta rekommenderas dock bara för dem som har tid, erfarenhet och kompetens att ägna åt projektet. I genomsnitt tar ägarbyggda bostäder cirka 12 månader att bygga.

Att bygga ett hem tar ofta längre tid än väntat, även för erfarna yrkesverksamma som kan ägna hela sin vardag åt jobbet. Denna effekt förstärks när den som äger huset bygger det, eftersom de kanske inte har så mycket erfarenhet, tillgång till resurser eller till och med tid för att bygga. Generellt sett rekommenderas det inte för husägare att ta byggnadsvägen för husbygge om de inte har de nödvändiga färdigheterna och kan avsätta tillräckligt med tid för att göra det ordentligt.

Det tar något mindre tid att bygga prefabricerade bostäder – cirka sex månader.

Prefabricerade hus kan hjälpa husägare att flytta in i ett hus snabbt och samtidigt minska byggtiden. Eftersom deras konstruktionsdelar är förbyggda i sektioner för att vara monteringsfärdiga, till exempel i ett modulbostad, kan konstruktionsstycket i ett prefabricerat hem färdigställas på cirka sex månader i genomsnitt.

Naturligtvis måste även prefabricerade bostäder också genomgå lämplig tillståndsprocess och steg för att välja och förbereda marken. Därför bör husägare tilldela extra tid för denna process.

Specialbyggda och anpassade hus tar längst tid att bygga

En annan faktor som påverkar hur lång tid det tar att bygga ett hem är om huset är byggt för försäljning eller helt från grunden. Förutsatt att det inte finns några förseningar på grund av väder eller andra variabler, kan personlig produktion eller byggda bostäder för försäljning vanligtvis slutföras på tre till fyra månader. Detta beror på att de planerade planritningarna har byggts många gånger tidigare, så att projektet kan godkännas och delar kan beställas i tid. Även om husägaren kan anpassa specifika hemkomponenter, kommer många av de stora besluten redan att byggas in i planen.

Omvänt tar hus som är helt specialbyggda den längsta tiden att bygga. Den faktiska byggprocessen kan ta upp till ett år eller längre, beroende på projektets storlek och omfattning. Detta tar inte heller hänsyn till några steg före bygget, som kan ta ytterligare månader eller till och med ett helt år i processen. När varje komponent väljs ut av husägaren kommer ytterligare research, planering och tid att behövas.

Olika byggfaser tar olika lång tid

Även om inga jobb är exakt samma, kommer de flesta hembyggnadsprojekt att ha ett liknande konstruktionsschema. Varje steg i processen kommer att ta olika lång tid. Detta inkluderar också förbyggnadsstadierna. Innan man påbörjar någon konstruktion behöver lantmätaren tid för att mäta och utvärdera. Grävning och nödvändig röjning och trädborttagning tar också lite tid.

När marken är klarad kan exteriörarbetet börja. Fundament kräver två till tre veckors arbete, med inramning som kräver ytterligare en till tre veckor. Avsätt ytterligare en till två veckor för takläggning och installation av skorsten. Efter detta kan du förvänta dig ytterligare två till fyra veckor för exteriörarbete som fönster och sidospår, med en till två överlappande veckor för el och VVS.

På insidan tar väggar och tak cirka två veckor, med inredningsarbete som kräver allt mellan två till åtta veckor att slutföra. Efter allt detta kommer processen att slutföra ytterligare en vecka med att slutföra stanslistan och slutbesiktningen.

Flera faktorer kan påverka en tidslinje, inklusive väder, entreprenörens färdigheter, hur snabba beslut fattas och den lokala byggnadsavdelningens schema.

Det är viktigt att komma ihåg att ovanstående varaktigheter är uppskattade tidslinjer, förutsatt att allt i processen går smidigt. Flera faktorer kan påverka tidslinjen för att bygga ett hus – bara några av dem kan kontrolleras.

Vädret är en av de viktigaste avgörande faktorerna för byggtiden, eftersom extrema temperaturer och överflödig nederbörd kan fördröja yttre konstruktion. Lokala byggnadsavdelningsscheman och tidslinjer och möjligheten att få arbetskraft och nödvändiga förnödenheter kan också påverka hur snabbt ett hus kan byggas.

En faktor som kan kontrolleras i tidslinjen för att bygga ett hus är planerings- och beslutsprocessen. Varje steg i processen bygger på det andra, så husägare måste planera så mycket som möjligt i förväg och minimera ändringar i sista minuten. Om en förändring måste göras är det bäst att ta itu med detta så tidigt som möjligt och ha beredskapsplaner på plats. Utan beredskap eller reservplaner kommer husägare att möta förseningar med att skaffa nytt material och omstrukturera byggnadsplanen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!