Hur Man Använder en Geringssåg

Kraftsagsågar är utformade för att göra vinklade skär för gjutning, trimarbete, takbjälkar och andra allmänna snickeritillämpningar. Sågarna gör också raka korsningar och, när de är utrustade med rätt blad, är mångsågens mångsidighet en viktig del av en verktygsarsen för både professionella snickare och DIY-tillverkare.

Den här guiden lär dig hur du använder en geringssåg och erbjuder tips och tricks för geringssåg för korrekt och säker drift.

Typer av geringssågar och skärningar de gör

Typer av geringssågar och skärningar de gör

Det första steget med att lära sig att använda en geringssåg är att förstå skillnaden mellan en kapning och en kapning.

 • En gering är ett vinklat snitt som görs över ett brädes ansikte eller bredd.
 • En fasning är ett vinklat snitt som görs genom brädans tjocklek.
 • Vilken som helst geringssåg kan skära en gering och en fasning, beroende på hur brädan placeras på sågen.

Sammansatta geringssågar kan komplettera båda typerna av vinklar med ett enda snitt. Denna typ av geringssåg har en justeringsmekanism för att svänga bladet från vänster till höger. Dessutom kan bladet lutas så att det skär i en vinkel istället för rakt ner.

Vissa typer av geringssågar har en glidarm som gör att bladet kan förlängas, vilket ger dig möjlighet att skära brädor som är bredare än geringssågbladet. En stationär arm begränsar ett snitt till bladets diameter.

Hur man gör en geringsskärning

Hur man gör en geringsskärning

Tänk alltid på säkerheten när du lär dig att använda en geringssåg. Läs mer om säker användning av detta verktyg i steg 4.

För en geringsskärning:

 • Anslut sågen till en strömförsörjning och slå på strömbrytaren.
 • Mät och markera en linje över det lager som ska klippas.
 • Placera brädan på sågen och spola mot sågstaket på baksidan av basen.
 • Lossa handtaget på geringsmätaren längst fram på sågen, tryck ner låshandtaget och vrid bladet till önskad vinkel.
 • Dra åt handtaget på geringsmätaren.
 • Sänk ner handtaget för att kontrollera den punkt där bladet möter träet.
 • Justera träplaceringen vid behov och kläm fast brädet eller hållaren ordentligt på plats med händerna minst sex tum från bladet.

Tips: Brädet som sträcker sig bortom geringssågsockeln måste stödjas. Justera förlängningsstödet på geringssågstativet, om du använder det, eller stapla träbitar på arbetsytan så att hela lagerlängden förblir jämn.

 • Håll ena handen på brädet som ska klippas och lyft handtaget med den andra handen.
 • Aktivera avtryckaren och låt motorn nå full driftshastighet.
 • Sänk försiktigt handtaget för att ta bladet till träet och fortsätt så att det passerar genom brädet.
 • Tvinga inte bladet eller tryck för mycket nedåt. Låt sågen göra jobbet.
 • Släpp avtryckaren när bladet har avslutat sågningen.
 • Låt bladet sluta rotera helt innan du lyfter handtaget.

Tips: När ett projekt kräver flera skärningar av samma längd, spara tid genom att använda ett stoppblock som tillfälligt är fäst vid sågstaket med dubbelsidig tejp. Placera änden på brädet som ska skäras försiktigt mot blocket så att varje susequent bit har samma längd.

Hur man gör en avfasning

Hur man gör en avfasning

För en avfasning med en vanlig geringssåg:

 • Placera den markerade brädan på dess kant – inte platt – mot sågstaketet.
 • Justera mätaren på framsidan av sågen till rätt vinkel.
 • Se till att bladet möter brädet i rätt läge.
 • Kläm fast eller håll fast brädet.
 • Dra avtryckaren från det övre läget och sänk ner handtaget för att slutföra snittet.

För en avfasning med en sammansatt geringssåg:

 • Placera den markerade brädan med framsidan uppåt, eller platt, på sågfoten och dess kant tryckt mot staketet.
 • Justera avfasningsmätaren på baksidan av sågen och luta bladet till rätt vinkel.
 • Använd mätaren på sågens framsida för att ställa in geringsvinkeln, om det behövs, för sågningen.
 • Gör lämpliga justeringar och följ stegen ovan för att slutföra klippningen.

Tips: Inställningar för vanliga skärningar med gerings- och fasningskombinationer finns i diagram som ofta ingår i driftsguider för sammansatta geringssågar.

Korrekt installation och geringssågsäkerhet

Korrekt installation och geringssågsäkerhet

Säker drift är den viktigaste delen av att lära sig att använda en geringssåg.

 • Håll sågen urkopplad när den inte används.
 • Geringssågar bör skruvas fast på en stabil arbetsyta eller fastspändas ordentligt på ett geringssågstativ.
 • Nya geringssågar justeras på fabriken men vibrationer under transport kan slå sågen ur linje. Innan du påbörjar ditt projekt, kontrollera att skärningarna är fyrkantiga när mätaren är inställd på 90 grader. Se tillverkarhandboken för instruktioner om finjustering av bladinriktning.
 • Kläm aldrig fast båda sidor av brädet som skärs.

Undvik farliga bakslag. Använd alltid vassa blad som är avsedda för materialet som ska kapas. Geringssågar används vanligtvis för trä men kan användas för andra material när sågen är utrustad med ett lämpligt blad. Följ tillverkarens riktlinjer.

Geringssågar är kraftfulla verktyg och försiktighet bör användas för att förhindra allvarliga skador när du använder dem.

Låsning och upplåsning av geringssågsfunktioner

Låsning och upplåsning av geringssågsfunktioner

Kraftsagsågar har vanligtvis flera säkerhetslås. Se tillverkarens bruksanvisning för specifik information om hur man låser upp en geringssåg. I allmänhet:

 • Avtryckaren kan låsas genom att sticka in en stift genom ett hål som förhindrar att den går i ingrepp.
  Handtagets upp- och nedrörelse är säkrad med en stift som sitter högst upp på verktygets arm som glider in i en slits nära motorn när den är i nedåtläge.
 • På modeller med glidarm kan rörelse framåt och bakåt begränsas genom att dra åt en vingmutter för att klämma motorn och knivhuset till armstängerna.
 • Geringsmätaren är upplåst för att justera vinkeln genom att lossa vredet och trycka ner låsenivån. För att låsa på plats, släpp spaken och dra åt ratten.
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!