Hur man Installerar en Köksfläkt under Köksskåpet

En köksfläkt under skåpet är en viktig anordning utformad för att hjälpa till att bli av med rök, lukt, fett, och matos i ditt kök och på så sätt hålla inomhusluften ren. Så, har du precis köpt en köksfläkt till ditt kök?

Nästa steg som du förmodligen undrar över är hur du installerar den under köksskåpet. Om så är fallet har du kommit rätt. Att installera en köksfläkt är enkelt; du behöver bara följa några enkla instruktioner. I den här artikeln ger vi dig tips om hur du installerar en köksfläkt i ditt kök.

Verktyg du behöver:

 • Skruvmejsel
 • Trådmuttrar
 • tejp
 • Beröringsfri kretsprovare
 • Borr

Innan vi börjar är det viktigt att notera att spiskåpor under skåp finns i två olika typer: kanalförsedda och kanalfria. Deras installationsprocess varierar med kanallösa köksfläktar som är ganska lätta att installera än kanalkåpor. Innan du installerar din fläkt under köket är det därför viktigt att känna till typen och följa installationsprocessen för den specifika enheten.

Steg för steg process om hur man installerar en spiskåpa under skåpet.

Förberedelser och verktyg

Innan du börjar installera din köksfläkt är det viktigt att du förbereder dig ordentligt och har rätt verktyg till hands. Här är en detaljerad guide som hjälper dig att komma igång:

1. Verktyg och material

För att göra installationen smidig och säker behöver du följande verktyg och material:

 • Skruvmejslar (platt och stjärnskruvmejsel) för att fästa och justera skruvar.
 • En borr och borrbitar som är lämpliga för väggen och köksfläkten.
 • En skiftnyckel för att justera muttrar och bultar.
 • En stegstege för att nå upp till rätt höjd under installationen.
 • Kabelklämmor och elektrisk tejp för att säkra elanslutningar.
 • En mätsticka och ett måttband för att mäta avstånd och placering.
 • En skruvdragare för att underlätta arbetet med att fästa skruvar.

Utöver verktygen behöver du också se till att ha följande material tillgängligt:

 • Köksfläkt: Köp en köksfläkt som passar din köksstil och behov. Se till att den levereras med de nödvändiga monteringsfästen och instruktioner.
 • Skruvar och pluggar: Kontrollera att du har tillräckligt med skruvar och pluggar som passar för din väggtyp.
 • Elsladd och kontakter: Om det behövs, se till att du har en elsladd och kontakter för att ansluta fläkten till eluttaget.

2. Säkerhet och strömbrytare

Säkerhet är alltid av högsta prioritet när du arbetar med elinstallationer. Innan du påbörjar arbetet, se till att du stänger av strömmen till köket från huvudströmbrytaren. Detta kommer att minimera risken för elektriska stötar och olyckor under installationen.

För att vara extra säker kan du också placera en varningsskylt på strömbrytaren för att informera andra i hushållet om att arbetet pågår och att strömmen är avstängd.

Genom att förbereda de nödvändiga verktygen och materialen samt vidta säkerhetsåtgärder som att stänga av strömmen, kommer du att kunna påbörja installationen av din köksfläkt på rätt sätt. Kom ihåg att säkerhet alltid kommer först och om du känner dig osäker på något steg bör du överväga att anlita en professionell för att hjälpa dig.

Steg 1: Stäng av strömmen

Det första du behöver göra innan du börjar installera din fläkt i köket är att stänga av strömmen från huvudströmbrytaren. Du måste ansluta din kanalfria köksfläkt med ström för att den ska fungera. För att skydda dig mot elektriska stötar är det avgörande att du stänger av strömmen från huvudströmbrytaren.

De följande två stegen gäller endast om du installerar en spiskåpa med kanal. Så om du har en kanalfri köksfläkt, gå till steg 4.

Steg 2: Avinstallera den gamla köksfläkten

Om du planerar att byta ut din gamla köksfläkt med en helt ny, måste du först avinstallera den gamla. Denna process är enkel. Allt du behöver göra är att koppla bort ledningarna och muttrarna och sedan ta bort den gamla köksfläkten från skåpet. Be någon som hjälper dig att hålla köksfläkten när du skruvar loss muttrarna.

Steg 3: Installera ett kanalsystem

Om du byter ut ett gammalt kanalsystem är denna process inte nödvändig eftersom du redan har kanalsystem på plats. Men om du installerar en köksfläkt där det inte fanns någon tidigare, måste du installera kanalsystem för din köksfläkt. Läs tillverkarens instruktioner för att hitta den exakta plats där du behöver skära ut. Använd en borr för att skära igenom skåpet och installera sedan kanalsystem så att det leder röken säkert ut ur vårt kök. Hur du skär hålet för att kanalsystemet ska passera beror på köksfläktens läge som du installerar. Det är därför det rekommenderas att du läser tillverkarens instruktioner.

Att göra korrekta mätningar och bestämma rätt placering för din köksfläkt är avgörande för att få bästa möjliga funktion och estetik. Här är en detaljerad guide för att hjälpa dig i processen:

1. Mäta avståndet

Innan du börjar installera köksfläkten måste du mäta avståndet från spishällen till den plats där fläkten ska placeras. Detta avstånd kan variera beroende på fläktens modell och tillverkarens rekommendationer. Vanligtvis bör fläkten placeras så att den täcker hela spishällen för att effektivt kunna dra ut matos och ånga.

Använd en mätsticka eller måttband för att mäta avståndet från spishällen till taket eller väggen ovanför. Detta avstånd kommer att hjälpa dig att bestämma fläktens rätta höjd och placering.

2. Kontrollera ventilationssystemet

Innan du bestämmer den exakta placeringen av din köksfläkt är det viktigt att kontrollera ventilationssystemet. Om du har ett befintligt ventilationssystem i köket, måste fläktens placering samordnas med detta system. Se till att det finns en utloppskanal i närheten där fläktens avgaser kan ledas ut ur köket på ett effektivt sätt.

Om du inte har ett befintligt ventilationssystem kan du behöva installera en kanal eller överväga alternativa ventileringsmetoder, till exempel recirkulerande fläktar som filtrerar luften och blåser den tillbaka in i köket.

3. Estetiska överväganden

Utöver funktionaliteten är det också viktigt att tänka på estetiken när du väljer placering för din köksfläkt. Du vill att den ska smälta in i köksdesignen och vara visuellt tilltalande. Tänk på kökets layout, skåp och andra element när du bestämmer var du vill placera fläkten för att få en harmonisk helhet.

Kom ihåg att ta hänsyn till eventuella hinder såsom överhängande skåp eller takbjälkar som kan påverka placeringen av fläkten.

Steg 4: Installera spiskåpan

När köksfläkten är på plats är nästa process att installera en kåpa under köksfläkten. Borra skruvarna eller monteringsfästena i väggen för att täcka greppet på plats. Se till att det borrade hålet matchar ventilen. Om de inte är i linje, se till att du justerar dem ordentligt innan du drar åt skruvarna

Steg 5: Anslut kablarna

När köksfläkten väl har installerats korrekt under skåpet, är nästa avgörande process att ansluta ledningarna enligt anvisningar från tillverkaren. Ljuset och fläkten har båda vita och svarta kablar som måste kopplas till ström för att köksfläkten ska fungera. Om du aldrig har åtagit dig en eluppgift tidigare eller om du inte är säker på vad du ska göra, rekommenderar vi att du ringer en legitimerad elektriker för att hjälpa dig. Att göra ett misstag vid det här laget kan vara katastrofalt. Fortsätt bara om du vet vad du gör.

Steg 6: Fäst filtren

När du har installerat strömkablarna korrekt är nästa process att fästa filtren på huven. Denna process är också enkel. Allt du behöver göra är att följa tillverkarens instruktioner enligt bruksanvisningen. Fäst även fettskydd på huven och skruva fast eventuella lossade skruvar.

Steg 7: Slå på strömmen

När allt är på plats slår du på strömmen och sätter sedan på huven för att se om lampan och fläkten fungerar korrekt. Om de inte är det så är det något fel på strömkabeln.

Försiktighetsåtgärder att vidta när du installerar köksfläkten under köksskåpen

 • Se till att skåpen kan hålla köksfläkten på plats ordentligt
 • Läs tillverkarens instruktioner innan du startar installationsprocessen
 • Se till att du har rätt installationsverktyg
 • Ha hjälp från någon som hjälper dig i installationsprocessen
 • Stäng av strömmen innan du startar installationen.

Slutliga kontroller och justeringar

När du har installerat din köksfläkt är det viktigt att göra slutliga kontroller och justeringar för att säkerställa att allt fungerar korrekt. Här är några steg att följa för att avsluta installationen på rätt sätt:

1. Kontrollera fästena och skruvarna

Gå igenom alla fästen och skruvar som användes för att montera köksfläkten. Se till att de är ordentligt åtdragna och att fläkten är stadigt fastsatt på plats. Om något verkar löst eller instabilt, dra åt skruvarna för att säkra dem.

2. Testa fläktens funktion

Innan du slår på strömmen, dubbelkolla att fläktens kontrollpanel och strömbrytare är i avstängt läge. När du är redo att testa funktionen, slå på strömmen och aktivera fläkten. Se till att fläkten fungerar som den ska genom att observera att fläktbladen snurrar och att eventuella ljus eller andra funktioner är igång.

3. Justera fläktens hastighet och riktning

Om din köksfläkt har flera hastighetsinställningar eller riktningsalternativ, testa och justera dem enligt dina preferenser. Se till att fläkten effektivt suger ut matos och ånga genom att prova olika inställningar och kontrollera att fläktens luftflöde är tillräckligt kraftfullt.

4. Kontrollera ventilationssystemet

Om du har anslutit fläkten till ett ventilationssystem, kontrollera att utloppskanalen är korrekt ansluten och att det inte finns några hinder eller blockeringar som kan minska effektiviteten. Dubbelkolla att eventuella ventiler eller klaffar är ordentligt inställda och öppna.

5. Upprepa säkerhetskontroller

Innan du avslutar, gå igenom säkerhetsaspekterna igen. Kontrollera att strömmen är avstängd vid huvudströmbrytaren och se till att eventuella elektriska anslutningar är ordentligt isolerade med elektrisk tejp och kabelklämmor för att minimera riskerna för kortslutningar eller skador.

Genom att noggrant utföra slutliga kontroller och justeringar kan du vara säker på att din köksfläkt är korrekt installerad och fungerar som den ska. Ta dig tid att noga genomföra varje steg och var observant på eventuella avvikelser eller problem. Om du upptäcker något oroande eller osäkert bör du överväga att konsultera en professionell för ytterligare hjälp och vägledning.

Slutsats

Om du planerar att installera under köksfläkten i ditt kök rekommenderar vi att du följer den enkla processen som anges ovan. Se också till att du läser tillverkarens instruktioner och följer dem till de senare när du installerar din köksfläkt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!