Hur man köper mark och bygger ett hus utan krångel – Guide

Processen att förvärva mark och bygga på den kan vara ansträngande. Från att säkra pengar för projektet till att genomföra det, du kommer att vara involverad i många pappersarbeten, konsultationer, anställningar och övervakning. Dessa processer är så känsliga att ett utelämnande av ett steg kan kosta dig ditt projekt.

När du ser fram emot att bli markägare och därefter husägare, måste du genomföra dina planer strategiskt för att undvika problem av något slag i processen.

Du kanske tar en risk när du genomför ett sådant projekt om du har liten eller ingen kunskap om de lagar som styr fastighetsägandet i ditt land.

Dessutom kan att anställa fel händer för ditt projekt leda till slöseri med resurser och orsaka konflikter mellan dig och de anlitade. Du vill definitivt inte stöta på dessa problem.

Det finns enkla steg att följa om du vill köpa mark och bygga.

Hur man köper mark och bygger ett hus

1. Sätt dina planer i schack

Det första steget för att nå ett mål är att göra en plan. Förbered en lista över allt du behöver innan du satsar en slant till ditt projekt. Byggmaterialkostnad, lämpliga alternativ till otillgängliga material och andra faktorer som kan påverka ditt projekt.

Du kommer att lägga mer tid och resurser på att rätta till undvikbara misstag om du misslyckas med att planera ordentligt. Nedan finns några tips för att säkerställa korrekt planering.

Gör en budget

Köpa bitar av mark och att bygga hus är kapitalintensiva projekt. Därför måste du kontrollera din ekonomiska förmåga för att avgöra hur mycket du kan avsätta för ditt projekt.

Oavsett om du skaffar ett lån eller om du har pengarna på ditt konto, låt en budget styra alla dina föreslagna utgifter. Budgeten kommer i sin tur att vägleda din entreprenör och andra inhyrda yrkesverksamma i att utföra sina uppgifter.

Oenighet om pengar är ett stort hinder för framstegen i byggprojekt.

Säkra din finansiering

Planering innebär att du säkrar finansiering för ditt projekt. Du skulle inte vilja börja ditt projekt med att vara skyldig de personer du har anställt. Du kan säkra finansiering genom att ansöka om lån, använda dina besparingar eller låna av familj och vänner.

Gör din efterforskning

Gör efterforskningar om det bästa stället att köpa din mark. Forskningen kommer att förhindra att du fastnar i olämpliga lagar som gäller för fastighetsägare på en viss ort. Du måste också undersöka marken som är tillgänglig för försäljning i det område du önskar och ägarens äkthet.

Slutligen, överväg att kontakta ett fastighetsbolag för att köpa din mark.

Fråga från vänner och familj

Ett sätt att få korrekt information och rätt vägledning är genom att fråga dina familjemedlemmar och vänner, särskilt de som har genomfört liknande projekt tidigare.

De kommer att berätta om sina erfarenheter av de krångel de stötte på när de köpte sin mark och byggde sina hus, och ger dig även råd om hur du undviker sådana utmaningar. Ha deras erfarenheter i åtanke när du går igång med ditt projekt.

Hyr en fastighet Advokat

Anlita en fastighetsadvokat för att ge dig juridisk rådgivning innan du börjar underteckna dokument eller samtycker till eventuella villkor. Detta hjälper dig att förutse eventuella förestående juridiska problem och undvika det i god tid.

2. Kontakta ett fastighetsbolag

Det finns olika sätt att söka efter mark till salu. Du kan se sådana annonser på skyltar i ditt närområde eller på dina lokala tidningar och tidskrifter. Radio, tv och sociala medier är också kanaler för att få sådan information.

De flesta av dessa annonser är av markägare som vill sälja sin mark själva. Det kan sluta med att du stöter på problem om du är oerfaren eller inte har rätt vägledning i att hantera dessa markägare direkt.

Ett enklare sätt att köpa mark är genom ett fastighetsbolag. Fastighetsbolag är registrerade företag som säljer, arrenderar och förvaltar mark, fastigheter och hus. De säljer mark fri från ägandestrider eftersom de är registrerade hos staten.

Att köpa mark från ett fastighetsbolag eliminerar rädslan för att någon ska inkräkta på din mark om du dröjer med att bygga på den . Till och med regeringen kommer att få svårt att få tillbaka den eftersom marken måste ha godkänts för bostadsändamål.

Nedan följer några tips som vägleder dig när du köper mark från ett fastighetsbolag.

Kontrollera företagets äkthet

Alla fastighetsbolag som utger sig för att vara licensierade är inte riktigt licensierade. Be om deras registreringsnummer, webbplatser, kontor och till och med bankkontonamn för att undersöka äktheten hos alla fastighetsbolag du kontaktar. Det kan vara en röd flagga om informationen som tillhandahålls är inkonsekvent.

Besök webbplatsen

Även om tekniken gör information lätt och lätt tillgänglig, kan du inte få all information om marken du vill köpa utan att besöka den. Du kommer att få observera dess egenskaper och grannskap när du besöker den.

Denna information kan misstolkas av det fastighetsbolag du är nedlåtande. Du kan också undvika att bli lurad med ett obefintligt land genom att besöka webbplatsen.

Gör din undersökning

Undersök noggrant den information som fastighetsbolaget lämnat om marken innan du skriver under de streckade linjerna. Anlita sedan en lantmätare för att kontrollera markens storlek och gränser. Gör dessutom ett jordtest för att säkerställa att marken är lämplig för den typ av hus du vill uppföra på den.

Involvera din fastighetsadvokat

När du närmar dig affären med markköpet, se till att din fastighetsadvokat förklarar alla villkor som ingår i affären, särskilt om du betalar i omgångar. Vissa fastighetsbolag har en hel del klausuler kopplade till sina affärer som kan frustrera deras köpare i längden. Din advokat bör vara tillgänglig för att upptäcka och förklara dessa klausuler för dig.

Underteckna Affären

I detta skede kan du sätta din penna på papperet. Kom ihåg att läsa och förstå dokumenten innan du skriver på dem. Behåll också en kopia av dessa dokument för dig själv.

3. Anlita en byggnadsentreprenör

Att anlita en byggnadsentreprenör för att uppföra ditt hus kommer att lyfta bördan av att övervaka byggnadskonstruktionen själv.

Entreprenören kommer att sköta all verksamhet på platsen, få tillstånd och godkännanden från lokala myndigheter för din räkning, och lägger ut specifika jobb som VVS, elinstallationer och takläggning på underleverantörer till andra entreprenörer och hantverkare.

Användning av en byggnadsentreprenör kommer att bespara dig besväret med att hantera direkt med så många arbetare åt gången.

Du behöver inte lägga så mycket tid på att övervaka ditt byggprojekt om du är noga nog med att anlita en erfaren entreprenör. Och du behöver inte oroa dig för att din entreprenör bygger något annat än du vill.

Innan du lämnar över ditt byggprojekt till din entreprenör bör ni båda skriva på ett bindande kontrakt. Din fastighetsadvokat kan hjälpa dig att förbereda ett utkast. Avtalet bör uttryckligen ange budget, betalningssätt och varaktighet för jobbet.

Budgeten

Din entreprenör måste dela samma vision som du har för din byggnad när det gäller ekonomiska kostnader. Ett sådant avtal kommer att förhindra att din entreprenör överskrider de planerade utgifterna, vilket senare kan leda till en konflikt. Dokumentet bör också innehålla en klausul som utesluter dig från sådana oplanerade utgifter.

Eftersom priserna på byggmaterial är benägna att förändras bör kontraktet göra bestämmelser för sådana oförutsägbara situationer.

Betalningssätt

Du bör komma överens om betalningssätt med entreprenören, antingen i omgångar allteftersom jobbet fortskrider eller delas upp i två – en första och en sista betalning. Betalningssättet bör också ange om kostnaden för byggmaterial ingår eller om de endast är avsedda för din entreprenörs och andra underleverantörers tjänster.

Att göra detta avtal kommer att förhindra den långsamma takten av arbetet på grund av betalningsproblem.

Jobbets varaktighet

Ett sätt att förhindra att ditt byggprojekt sträcker sig längre än det borde vara är genom att komma överens med din entreprenör om jobbets varaktighet.

Vissa entreprenörer hanterar flera projekt åt gången, vilket gör att de inte presterar i sina uppgifter. Genom att komma överens om en tidsram för projektet behöver du inte oroa dig för att ditt projekt ska försenas.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!