Hur man Löser de 5 vanligaste Dräneringsproblemen

Om din trädgård översvämmas varje gång det regnar eller din utgående källare översvämmas regelbundet, kan du ha problem med dräneringen. Landskapsdräneringsproblem är vanliga på gårdar med en sluttning eller runt områden där ogenomträngliga ytor, som en trottoar, finns.

Medan dräneringsproblem kan orsaka betydande huvudvärk för husägare, kan de flesta problem vara enkelt lösta med några grundläggande korrigeringar. Här är fem av de vanligaste dräneringsproblemen och hur man löser dem.

1. Jordpåverkan

Jordpåverkan sker oftast runt nybyggnation när tung utrustning stör marken. Jordpåverkan är dock vanligare i vissa jordtyper. Till exempel är lerbaserad jord mer benägen att ha problem med påverkan. Om du har påverkat marken kanske du märker att marken förblir våt i dagar efter en regnstorm, eller att vissa delar av din trädgård förblir fuktiga året runt.

En metod för att mildra markpåverkan införlivar nytt växtliv i din trädgård. Att lägga till organiskt material till marken, som kompost, hjälper till att bryta upp jorden och förbättra dess förmåga att hålla vatten. Överväg att plantera träd eller buskar i det drabbade området, eller konstruera en upphöjd bädd som rymmer blommor eller grönsaker.

Om det inte är rimligt att lägga till växter i området kanske du vill bygga ett franskt avlopp. som kan hjälpa till att lindra stående vatten.

2. Kort stuprör

De flesta hem har rännsystem som rinner in i stuprör, utformade för att flytta vatten från taket bort från husets grund. Men stuprör som är för korta eller vänder åt fel håll kan orsaka problem för husägare. Korta stuprör är ett vanligt dräneringsproblem, vilket innebär att vattnet forsar ut för nära huset, eroderar jord och skapar en bäck.

För att undvika detta problem, dirigera om eller förläng stupröret. Du kanske också vill undersöka att plantera en regnträdgård, som är ett område med vattenälskande växter som är designade för att suga upp extra fukt i din trädgård. Genom att köra in ditt stuprör i en regnträdgård kan du undvika jorderosion och skapa en vacker livsmiljö för vilda djur.

3. Markerosion

Markerosion är vanligast på tidigare störd mark, såsom jordbruksmark eller nyligen byggda hemplatser. Men lutningen på marken runt ditt hus kan också vara en avgörande faktor. Jorderosion inträffar när det översta lagret av jord är helt avlägsnat. Du kan få avrinning av jorderosion om kraftigt regn eller översvämningar lämnar dig med bäckar genom din trädgård eller samlingar av lös jord längst ner på en sluttning.

En lösning på markavrinning är att bygga ett grunt dike som håller vatten. Det saktar ner vattenflödet och förhindrar att marken förstörs. Att bygga ett grunt dike är enkelt och billigt, och det kräver bara en spade. Att plantera fleråriga växter kan också bidra till att stärka markstrukturen, vilket hjälper marken att hålla vatten bättre.

4. Sluttning och branter

Om du har en brant bakgård eller en graderad uppfart bredvid ditt hus, kan du uppleva dräneringsproblem på grund av gårdens lutning. Gårdslutning är kanske det vanligaste dräneringsproblemet. Även om det kan tyckas som att det inte finns mycket du kan göra för att ändra lutningen på din trädgård, är det faktiskt inte så komplicerat att fixa.

Överväg att lägga till ett perforerat avloppsrör nära ditt hus, speciellt om du har en källare eller uteplats. Detta kommer att hjälpa till att fånga upp en procentandel av vattenflödet. Dessutom kanske du vill bygga ett dikesavlopp för att omdirigera vattnet i den riktning du vill att det ska gå. Mer seriösa landskapsuppdateringar, som att platta ut graderade gårdar, kan också hjälpa till att bromsa flödet på grund av gårdslutningen.

5. Vägöversvämning

Ogenomträngliga ytor, såsom asfalterade uppfarter och stigar, kan orsaka dräneringsproblem. Ogenomträngliga ytor begränsar flödet av vatten, vilket gör att det rinner över ytan i stället för att absorberas i marken. Detta kan göra dräneringen mycket mer komplicerad.

Om du upplever vägöversvämningar, se till att inkorporera fuktälskande växter för att bromsa vattenflödet, och överväg att lägga till avlopp som kan leda om ytterligare vattenflöde. Om du kan, bygg en dräneringsplan innan bygget. På så sätt kan du försäkra dig om att du har redogjort för vattenflödet innan du bygger.

Fixa din trädgård

Landskapsdräneringsproblem är mycket vanliga, och de flesta husägare har haft minst ett möte med ett trasigt stuprör eller jorderosion. Om du har regelbundna översvämningar på din trädgård eller upptäcker att områden runt ditt hem har stående vatten, överväg dessa enkla lösningar på de fem vanligaste dräneringsproblemen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!