Hur man Skriver ett Byggkontrakt – Tips & Guide

Oavsett vilken typ av byggnation du gör behöver veta hur du skriver ett starkt byggkontrakt om du vill skydda din verksamhet och förtydliga villkoren för ditt arbete med en kund. Kontraktet anger vanligtvis vilket arbete som ska utföras, hur mycket det kommer att kosta och hur lång tid hela processen ska ta.

Det är viktigt att ett kontrakt undertecknas innan någon konstruktion och byggnation kan påbörjas.

Så här kan du skriva ett byggkontrakt — de väsentliga delarna, de valfria bestämmelserna och vanliga misstag att undvika.

De väsentliga delarna av ett byggkontrakt

Till att börja med är den här artikeln inte juridisk rådgivning. Om planlösningen inte fungerar för ditt specifika projekt, är det en bra idé att söka juridisk rådgivning. De kan hjälpa dig att utarbeta ett kontrakt som passar dig och din kunds behov.

De flesta byggentreprenader har några nyckelelement. De måste identifiera parterna som avtalet är mellan. Vanligtvis inkluderar detta ägaren, som anlitar huvudentreprenören för att slutföra bygget, och huvudentreprenören själva. Kontraktet bör även innehålla huvudentreprenörens bolagsuppgifter och försäkringsinformation.

Kontraktet måste definiera var arbetet ska ske, vanligtvis med en adress. Den bör också ge en detaljerad beskrivning av arbetets omfattning. Entreprenörer kommer att bifoga projektplaner, ritningar eller specifikationer till avtalet för att göra denna beskrivning tydligare i många fall. En tidsplan för projektet – när varje del kommer att börja och när de kommer att slutföras – bör upprättas. Så bör betalningsvillkoren, inklusive den beräknade totala kostnaden för arbetet och hur betalningen kommer att struktureras.

Vissa kontrakt delar upp kostnaden i specificerade utgifter, och andra gånger presenterar dem i en klumpsumma.

Därefter kommer ett byggkontrakt vanligtvis att innehålla ett dokument med allmänna villkor som fastställer varje parts rättigheter och skyldigheter.

Beroende på ägaren du arbetar med kan du behöva en kvantitetsförteckning som fastställer de tekniker och material du kommer att använda för att slutföra projektet. Det kommer att vara en specificerad lista över förväntade material- och arbetskostnader.

Extra överväganden för ditt kontrakt

Om du planerar att anlita underleverantörer för att hjälpa dig med arbetet bör du specificera detta i kontraktet.

Andra vanliga kontraktselement inkluderar bestämmelser om försäkring, avtalsuppsägning och force majeure-händelser, som är oundvikliga omständigheter som hindrar bygget från att fortsätta. Vissa kontrakt kan även innehålla information om säkerhetsinstruktioner.

För vissa jobb kan du också vilja inkludera ett dokument med särskilda villkor som ett tillägg till avsnittet om allmänna villkor. Denna del kan specificera vilken del av jobbet som helst där kontraktet behöver ändras. Till exempel, om en viss aktivitet kräver andra säkerhetsstandarder eller konstruktionstekniker, kan du notera det i det här avsnittet.

Det är också bra att inkludera ett avsnitt om tvistlösning som täcker hur du och ägaren kommer att hantera konflikter om de uppstår.

Hur man skriver ett byggkontrakt

Ett bra byggkontrakt kan spara tid och pengar för ett företag av alla storlekar genom att förtydliga ett projekts omfattning och minska risken för felkommunikation. Ditt byggkontrakt bör alltid ha några nyckelelement – som de inblandade parterna, specifikationer om projektet, en tidslinje och kostnad. Andra avsnitt kan skydda ditt företag ytterligare eller ge lite extra klarhet — till exempel hur du hanterar arbetsavbrott i händelse av oförutsedda omständigheter som sätter projektet på is.

När du täcker alla dessa grunder i ditt kontrakt kan du gå vidare med ditt projekt med tillförsikt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!