Hur man Startar ett Byggföretag: Den ultimata guiden

Att starta ett företag kan vara en enorm utmaning, vilket förvärras ytterligare när du väljer en flyktig och ständigt föränderlig bransch som byggbranschen. Vad krävs för att bilda ett nytt företag i den här branschen? Här är vår ultimata guide till hur du startar ett byggföretag.

  • Lär dig grunderna i byggbranschen
  • Börja med din affärsplan
  • Registrera ditt nya byggföretag
  • Samla alla dina papper
  • Hur får du finansiering för din byggverksamhet
  • Anställa rätt byggteam
  • Få ut ordet om ditt företag med smart marknadsföring

Lär dig grunderna i byggbranschen

Oavsett vilken bransch du är intresserad av att arbeta i, innan du börjar gå igenom stegen för att öppna dina dörrar för första gången, måste du lära dig grunderna i företag. Detta är inte valfritt. Mer än 68 % av småföretagarna ångrar att de inte lärde sig grunderna innan de lanserade sitt varumärke.

Att starta ett byggföretag är inte som att starta en bil. Det krävs planering, förberedelser och framför allt uthållighet. Hoppa inte in med båda fötterna förrän du är säker på att du kan simma. Den här guiden är utformad för att hjälpa dig ta reda på det bästa sättet att göra det.

Definiera din affärsidé

Att definiera din affärsidé är en viktig och grundläggande del i processen att starta ett byggföretag. Det är viktigt att du har en tydlig idé om vad som skiljer ditt företag från konkurrenterna, och vad det är du vill erbjuda på marknaden.

Här är några steg som kan hjälpa dig att definiera din affärsidé:

A. Identifiera vad som skiljer ditt företag från konkurrenterna Innan du startar ett byggföretag är det viktigt att du undersöker konkurrenterna på marknaden för att identifiera vad som gör just ditt företag unikt. Vilka tjänster kan du erbjuda som ingen annan gör? Vilka är dina styrkor och svagheter? Detta kommer att hjälpa dig att skapa en stark position på marknaden och differentiera dig från konkurrenterna.

B. Undersök marknaden för att hitta ett nischområde För att hitta din nisch på marknaden, bör du undersöka vad som efterfrågas och vad som saknas i ditt geografiska område. Vilka specifika tjänster kan du erbjuda som det finns efterfrågan för, men som ännu inte erbjuds på marknaden? Detta kan hjälpa dig att hitta ett nischområde där du kan sticka ut och erbjuda något unikt.

C. Skapa en affärsplan för att fastställa mål och målsättningar Att skapa en affärsplan är ett viktigt steg i processen att definiera din affärsidé. En affärsplan hjälper dig att fastställa mål och målsättningar, samt att planera hur du ska nå dem. Detta inkluderar att definiera dina målgrupper, din marknadsföringsstrategi, dina produkter eller tjänster och din prissättning.

För att sammanfatta är det viktigt att du noggrant undersöker marknaden för att identifiera vad som gör just ditt byggföretag unikt och vad som efterfrågas. Genom att skapa en affärsplan kan du fastställa dina mål och målsättningar, och planera hur du ska nå dem. Genom att ha en tydlig och differentierad affärsidé kommer du att ha större chanser att lyckas på marknaden.

Du skulle inte bygga ett hus utan en ritning, och du bygger inte ett företag utan en affärsplan. Det spelar ingen roll vilken typ av företag du startar, du behöver en affärsplan på plats innan du börjar försöka ta några andra steg. Det här är din ritning som hjälper dig att beskriva hur du ska bygga ditt imperium från grunden.

 

Hur man skriver en affärsplan för byggföretag

De exakta detaljerna för din affärsplan kommer att variera, men en standard kretsar vanligtvis kring dessa olika avsnitt:

Sammanfattning:
Detta inkluderar när, var, varför och hur för ditt företag. Du kommer att ha information i det här avsnittet om varför du vill starta ditt byggföretag, vilka dina övergripande mål är och vilken nisch du fyller i branschen.

Företagsbeskrivning: Bryt ner all information du angav i sammanfattningen och gå in på mer detaljer.
Marknadsundersökning: Din företagsundersökning är inte t begränsat till vad som händer under ditt tak. Du måste också studera marknaden, analysera dina konkurrenter och ta reda på var ditt nya företag kommer att passa i den lokala hierarkin.

Tjänster: Detta avsnitt behöver inte vara omfattande, men du behöver skapa en heltäckande lista över ditt företags tjänster. Detta hjälper dig också att ta reda på var du behöver anlita underleverantörer för att täcka kompetensbrister.

Överväg att rådgöra med en professionell om du är osäker på var du ska börja när det kommer till att skapa en affärsplan.

Registrera ditt nya byggföretag

Steg två är att registrera ditt företag hos alla tillämpliga enheter. De exakta detaljerna i denna process kan variera, men oavsett måste du bestämma vilken typ av företagsform du ska registrera dig som. De finns i alla former och storlekar, från enskild firma för individer som driver verksamheten på egen hand till ett AB eller handelsbolag.

Byggföretag kommer i allmänhet att vara registrerade som AB eller enskild firma, beroende på deras storlek och vilken typ av arbete du planerar att utföra.

När du har definierat din affärsidé är det dags att sätta upp ditt företag. Det finns flera steg som du måste ta för att starta ett byggföretag. Här är några steg som kan hjälpa dig att sätta upp ditt företag:

A. Bestäm företagsform och registrera ditt företag
Det första steget i att sätta upp ditt företag är att bestämma vilken företagsform som passar din verksamhet bäst. Det finns olika alternativ som enskild firma, handelsbolag, aktiebolag och så vidare. Du bör undersöka vilken företagsform som passar dig bäst, baserat på din verksamhet och behov. När du har bestämt dig för en företagsform behöver du registrera ditt företag hos Bolagsverket.

B. Skaffa de nödvändiga tillstånden och licenserna
För att starta och driva ett byggföretag behöver du skaffa de nödvändiga tillstånden och licenserna. Detta inkluderar till exempel bygglov, markanvisning, miljötillstånd och byggförsäkringar. Du bör undersöka vilka tillstånd och licenser som krävs för din verksamhet och skaffa dem innan du börjar arbeta.

C. Skaffa en försäkring som täcker din verksamhet
Att ha en försäkring är viktigt för att skydda ditt företag från eventuella skador eller olyckor. En byggförsäkring täcker normalt skador på arbetsplatsen, skador på arbetsverktyg och material, skador på tredje part och personskador. Du bör undersöka olika försäkringsalternativ och skaffa en försäkring som täcker dina behov.

Att sätta upp ett byggföretag kan vara en tidskrävande process, men det är viktigt att du tar dig tid att genomföra dessa steg för att säkerställa att du startar ditt företag på rätt sätt. Genom att registrera ditt företag, skaffa de nödvändiga tillstånden och licenserna och skaffa en försäkring kan du säkerställa att du är redo att starta din verksamhet på ett säkert och professionellt sätt.

Skapa en stark grund

B. Bygg upp ditt nätverk Ett starkt nätverk är viktigt för att ditt byggföretag ska kunna växa. Bygg upp ditt nätverk genom att delta i branschmöten, samarbeta med andra entreprenörer och bygga relationer med leverantörer och kunder. Ju mer du nätverkar, desto större möjligheter kommer du att ha att utöka din verksamhet.

C. Rekrytera erfarna medarbetare Att ha erfarna medarbetare är viktigt för att ditt företag ska bli framgångsrikt. Se till att du rekryterar personal som har erfarenhet och kompetens inom byggbranschen. Det är också viktigt att de delar din vision och har passion för att bygga upp ett framgångsrikt företag.

D. Fokusera på kvalitet och service För att ditt byggföretag ska skilja sig från konkurrenterna är det viktigt att du fokuserar på kvalitet och service. Se till att du erbjuder högkvalitativt arbete och utmärkt service till dina kunder. Detta kan hjälpa dig att bygga ett gott rykte och få fler kunder.

E. Skapa en stark online-närvaro En stark online-närvaro kan hjälpa dig att nå ut till en större publik och locka till dig nya kunder. Skapa en professionell webbplats som visar upp ditt företag och dina tjänster. Använd sociala medier för att marknadsföra ditt företag och interagera med potentiella kunder.

Genom att skapa en stark grund för ditt byggföretag kan du öka dina chanser att bli framgångsrik. Skapa en väl genomtänkt affärsplan, bygg upp ditt nätverk, rekrytera erfarna medarbetare, fokusera på kvalitet och service och skapa en stark online-närvaro för att ta ditt företag till nästa nivå.

Samla alla dina papper

Nästa steg är förmodligen ett av de mest irriterande när du startar ett nytt företag, men det är också det viktigaste. Du måste gå igenom och skaffa alla nödvändiga licenser, tillstånd och försäkringar för att verka i din stat.

Detta kan ta alla möjliga olika former, från allmänna entreprenörslicenser till speciallicenser om du kommer att fokusera på något som takläggning eller VVS. Licensiering och registrering kommer att fastställa din lagliga rätt att verka i ditt tillstånd och fungerar också som en förtroendesignal för kunder.

Kom sedan ihåg att undersöka och följa alla regler med licensiering när du väl kommit igång.

Försäkring är också viktigt, både för att skydda ditt företag och dina anställda, men så småningom för att skydda dina kunder som väl.

Hur får du finansiering för din byggverksamhet?

Vi har nått det mest utmanande steget för alla nya företag – att säkra finansiering. Det är här alla dina tidigare handlingar börjar smälta samman till något påtagligt och verkligt.

Det finns flera sätt att finansiera din nya byggverksamhet. Beroende på dina resurser och affärsplan kan du prova:

Självfinansiering: Vissa nybyggda företagsägare kan lita på sina egna resurser för att starta upp sin verksamhet. Detta kan inkludera att ta del av personliga besparingar och tillgångar eller arbeta med vänner och familj för att producera startkostnader.

Möte med investerare: Riskkapitalister undersöker byggteknikstartups mer nu än någonsin tidigare. Detta är dock inte troligt att det passar bäst för små, tjänstebaserade byggföretag. Ändå kan möten med lokala eller regionala investerare med intresse inom området göra det möjligt för ägare att skapa partnerskap för att starta eget företag.

Säkra ett lån till småföretag: Att låna pengar är ett mycket vanligt sätt för företagare att hantera startkostnader. Låntagare kommer att vilja se till att de har en acceptabel kreditpoäng och en solid affärsplan. Detta kan hjälpa dig att säkra det bästa lånebeloppet och räntan från en bank eller kreditförening.

Du behöver din affärsplan, registreringar och alla dina papper innan du går till banken eller ett möte med en investerare. Om du är oförberedd kommer du inte att kunna säkra den finansiering du behöver för att starta ditt företag.

Anställa rätt byggteam

Du kommer troligtvis att leta efter att anställa en byggpersonal eller administrativ hjälp för att få igång ditt företag – om inte du är en enmansverksamhet eller börjar arbeta med ett litet team. Även om du börjar i liten skala, kan företagstillväxt kräva att du anställer några extra händer.

Ett sätt att hitta kvalificerade, pålitliga byggnadsarbetare är att ansluta till ditt professionella nätverk. Tidigare medarbetare och lokala branschfolk och branschorganisationer kan hjälpa dig att ta reda på vem som söker arbete och lära dig hur du kontaktar dem. Att få rekommendationer från personer du redan känner och litar på är ett beprövat sätt att säkra lokala talanger.

Det finns också många anställningsresurser för nya byggföretag att titta närmare på. Du kan också lista lediga jobb för arbetare som aktivt letar efter möjligheter inom industrin.

För ett regionalt inriktat företag, glöm inte hur värdefulla lokala tidningar och listor kan vara. Detta gäller särskilt om du bor i ett område utan hög tillgång till Internet. Att skriva en platsannons som tydligt beskriver arbetsuppgifter, ersättning och förmåner kommer att göra underverk för att koppla dig till rätt kandidater.

Slutligen, om du planerar att växa, fundera över hur du kan övervinna brist på arbetskraft genom att skapa pipelines av kvalificerad talang. Vissa byggföretag lyckas skapa lärlingsprogram som låter dem mentor och förbereder unga arbetare för en framgångsrik karriär. Du kan också utveckla partnerskap med lokala handelsskolor för att erbjuda arbetsträning.

Öka kännedommen med Smart marknadsföring

När ditt nya byggföretag väl är igång är det dags att låta folk veta att du finns. Marknadsföring behöver inte vara särskilt komplicerat, särskilt för ett nystartat företag. Att få några grunder under bältet hjälper dig att etablera din webbnärvaro och lokala rykte – färdigheter som du kan fokusera på att utvecklas när du växer.

För det första är det den digitala tidsåldern, så du kommer att vill prioritera att skapa en webbplats. Att köpa ett domännamn för ditt företag kostar vanligtvis drygt 100kr per år. Att köpa hosting kan skilja sig mycket beroende på vilken tjänst du letar efter, så börja undersöka DIY kontra allt-i-ett-alternativ. Slutligen kan du alltid leta efter att ta hjälp för den här uppgiften om du vill ha en mer professionell touch. Se bara till att din webbplats är mobiloptimerad också, för att ta emot det växande antalet besökare som kommer åt din information på sina telefoner.

Registrera sedan ditt företag hos Google My Business och eventuella antal andra listningstjänster så att ditt företag kommer att dyka upp vid enkla sökningar från kunder. Googles tjänst är gratis, medan andra webbplatser kanske besvärar dig för annonseringskostnader. Ditt team kan bestämma vad som ska prioriteras när du utvecklar dina marknadsföringsplaner.

Lär dig marknadsföra ditt byggföretag

Sluta inte vid digitala ansträngningar. Gamla skolans strategier som tidningsannonser eller flygblad kan göra underverk för lokal kännedom. Att skapa partnerskap med lokala organisationer kan också hjälpa dig att skapa ett bra gemenskapsrykte. Slutligen, glöm aldrig att person-till-person-rekommendationer är en enorm drivkraft för att säkra nya affärer, så att tillhandahålla en fantastisk service kan hjälpa dig att slå in på nya kunder.

Hur man startar ett byggföretag: steg för steg

Att starta ett företag kan låta som ett enkelt förslag, och på många sätt är det . Att följa dessa steg kan hjälpa dig att navigera i labyrinten som så småningom kommer att leda dig till ett framgångsrikt byggföretag.

Hoppa inte över steg och se till att alla dina ankor är på rad innan du öppnar din dörrar och ta ditt första kontrakt.

 

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!