Hur man tar Bort ett Badkar utan Professionell Hjälp

Husägare väljer att renovera sina badrum av en rad olika anledningar.

Vissa husägare vill helt enkelt uppdatera sina badrum, medan andra renoverar för att åtgärda allvarliga problem som mögeltillväxt eller VVS-läckor. Oavsett anledning kommer husägare med största sannolikhet behöva ta ut sitt badkar innan de kan påbörja renoveringen.

Lär dig hur du tar bort ett badkar utan hjälp från en professionell, genom att följa dessa sex enkla steg:

  • Stäng av vattnet.
  • Ta bort avloppslocket och avloppslocket.
  • Koppla bort avloppsrören.
  • Skär in i gipsskivan.
  • Skär i tätningen.
  • Ta bort badkaret.

Stäng av vattnet

Det första steget i processen att ta bort ett badkar är att stänga av vattnet. Ditt badrum kan ha en egen avstängningsventil, men om inte, stäng av vattnet i hela huset tills detta projekt är komplett.

Ta bort dräneringslocket och avloppslocket

Använd en skruvmejsel för att lossa skruvarna som håller avloppslocket, avloppslocket och rören på plats. Om höljena inte lossnar, använd en platt skruvmejsel för att lossa höljena. Om du inte ser några skruvar på pipen, försök vrida den åt vänster för att ta bort den från väggen.

Koppla bort avloppsrören

Du måste få tillgång till avloppsrören för att koppla bort dem. Avloppsrören är placerade under badkaret, så du måste skära igenom gipsväggen eller golvet för att komma åt dessa rör.

Att lokalisera rören är den svåraste delen av detta steg. När du har tillgång, använd en justerbar skiftnyckel för att lossa muttrarna och koppla loss avloppsrören.

Skär in i gipsväggen

Du behöver en gipssåg för att skära in i gipsväggen runt badkaret i ditt badrum. Detta kan verka överdrivet, men att skära av gipsskivan är det enda sättet att komma åt spikarna och skruvarna som håller badkaret på plats .
Använd gipssågen för att skära ut sex tum av gipsskivor som börjar vid badkarets kant och rör sig uppåt. Du måste göra detta på var och en av badkarets sidor.

Skär in i tätningen

Använd en redskapskniv för att skära in i fogmassan mellan badkaret och golvet. Detta kommer att separera badkaret från golvet och göra det lättare att ta bort.

Ta bort badkaret

Be en vän eller familjemedlem om hjälp med detta steg. En person ska lyfta ena änden av badkaret medan den andra skjuter en  träplanka eller liknande under den. Upprepa detta på andra sidan av badkaret. Dra sedan bort badkaret från väggen. Ett badkar kan väga väldigt mycket så försök inte dra ut det på egen hand.

Badkaret ska lätt glida ut när plankorna eller bändarna är placerade under det. Om den inte rör sig, se till att alla rör har kopplats bort. Ett badkar kanske inte rör sig om det fortfarande är anslutet till ditt hus vattenförsörjning.

Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!
Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!