Hur man tar Bort ett Badkar utan Professionell Hjälp

Husägare väljer att renovera sina badrum av en rad olika anledningar.

Vissa husägare vill helt enkelt uppdatera sina badrum, medan andra renoverar för att åtgärda allvarliga problem som mögeltillväxt eller VVS-läckor. Oavsett anledning kommer husägare med största sannolikhet behöva ta ut sitt badkar innan de kan påbörja renoveringen.

Lär dig hur du tar bort ett badkar utan hjälp från en professionell, genom att följa dessa sex enkla steg:

 • Stäng av vattnet.
 • Ta bort avloppslocket och avloppslocket.
 • Koppla bort avloppsrören.
 • Skär in i gipsskivan.
 • Skär i tätningen.
 • Ta bort badkaret.

Saker att tänka på innan du börjar

Innan du börjar ta bort badkaret själv finns det några viktiga saker att tänka på för att se till att arbetet går smidigt och säkert.

För det första måste du identifiera var vatten- och avloppsledningarna ligger. Detta är viktigt för att stänga av vattnet och avloppet innan du börjar ta bort badkaret. Du kan vanligtvis hitta vatten- och avloppsledningarna i anslutning till badrummets väggar eller golv. Om du är osäker på var ledningarna ligger bör du anlita en professionell VVS-installatör för att hjälpa dig.

För det andra är det viktigt att planera och förbereda arbetet noggrant. Du måste säkerställa att du har tillräckligt med utrymme runt badkaret för att kunna arbeta. Tänk på att du också behöver plats att placera det borttagna badkaret. Se till att ha tillräckligt med belysning och ventilation i rummet och täck golvet och andra ytor med skyddande material för att undvika skador och smuts.

För det tredje behöver du rätt verktyg och utrustning för att ta bort badkaret själv. Detta inkluderar en skiftnyckel, skruvmejslar, saxar, en fogskrapa, en gipssåg, en hammare och en mejsel. Du behöver också en vattenpumpstång för att stänga av vattnet och en hink för att samla upp spillvatten. Om du inte har tillgång till dessa verktyg eller känner dig osäker på hur man använder dem, bör du överväga att anlita en professionell för att ta bort badkaret.

Stäng av vattnet

Det första steget i processen att ta bort ett badkar är att stänga av vattnet. Ditt badrum kan ha en egen avstängningsventil, men om inte, stäng av vattnet i hela huset tills detta projekt är komplett.

Ta bort dräneringslocket och avloppslocket

Använd en skruvmejsel för att lossa skruvarna som håller avloppslocket, avloppslocket och rören på plats. Om höljena inte lossnar, använd en platt skruvmejsel för att lossa höljena. Om du inte ser några skruvar på pipen, försök vrida den åt vänster för att ta bort den från väggen.

Koppla bort avloppsrören

Du måste få tillgång till avloppsrören för att koppla bort dem. Avloppsrören är placerade under badkaret, så du måste skära igenom gipsväggen eller golvet för att komma åt dessa rör.

Att lokalisera rören är den svåraste delen av detta steg. När du har tillgång, använd en justerbar skiftnyckel för att lossa muttrarna och koppla loss avloppsrören.

Skär in i gipsväggen

Du behöver en gipssåg för att skära in i gipsväggen runt badkaret i ditt badrum. Detta kan verka överdrivet, men att skära av gipsskivan är det enda sättet att komma åt spikarna och skruvarna som håller badkaret på plats .

Använd gipssågen för att skära ut sex tum av gipsskivor som börjar vid badkarets kant och rör sig uppåt. Du måste göra detta på var och en av badkarets sidor.

Skär in i tätningen

Använd en redskapskniv för att skära in i fogmassan mellan badkaret och golvet. Detta kommer att separera badkaret från golvet och göra det lättare att ta bort.

Ta bort badkaret

Be en vän eller familjemedlem om hjälp med detta steg. En person ska lyfta ena änden av badkaret medan den andra skjuter en  träplanka eller liknande under den. Upprepa detta på andra sidan av badkaret. Dra sedan bort badkaret från väggen. Ett badkar kan väga väldigt mycket så försök inte dra ut det på egen hand.

Badkaret ska lätt glida ut när plankorna eller bändarna är placerade under det. Om den inte rör sig, se till att alla rör har kopplats bort. Ett badkar kanske inte rör sig om det fortfarande är anslutet till ditt hus vattenförsörjning.

Steg för steg guide för att ta bort badkaret sammanfattat

För att ta bort badkaret själv behöver du följa ett antal steg. Här är en steg-för-steg-guide för att ta bort badkaret på ett säkert och effektivt sätt:

 1. Stäng av vatten- och avloppsledningar: Innan du börjar ta bort badkaret måste du stänga av vattnet och avloppet. Använd en vattenpumpstång för att stänga av vattnet och använd en hink för att samla upp spillvatten. Om det finns en avloppskran, öppna den och låt vattnet rinna ut ur röret.
 2. Avlägsna eventuell täckning eller kakel runt badkaret: Om det finns någon täckning eller kakel runt badkaret måste du ta bort detta innan du kan fortsätta med resten av arbetet. Använd en gipssåg eller hammare och mejsel för att ta bort kakel eller täckning försiktigt. Var noga med att inte skada väggarna eller golvet runt badkaret.
 3. Skär av eller lossa silikon runt badkaret: Det kan finnas silikon runt badkaret som måste tas bort innan du kan fortsätta. Använd en fogskrapa för att skära av eller lossa silikonet försiktigt. Se till att inte skada väggarna eller golvet runt badkaret.
 4. Ta bort avloppsledningar och avloppsventiler: Avlägsna avloppsledningar och avloppsventiler som är anslutna till badkaret. Använd en skiftnyckel för att lossa rören och se till att du har en hink eller annan behållare för att samla upp spillvatten.
 5. Lossa och ta bort badkarspanelerna: Om det finns badkarspaneler måste du lossa dem från badkaret. Använd en skruvmejsel eller hammare och mejsel för att ta bort skruvarna eller spikarna som fäster panelerna på plats.
 6. Skär upp badkaret och ta bort det från platsen: Skär upp badkaret med en gipssåg eller annat lämpligt verktyg och ta bort det försiktigt från platsen. Be om hjälp om du behöver lyfta eller flytta badkaret.

När du har tagit bort badkaret bör du undersöka området runt badkaret för att säkerställa att det inte finns några skador. Du bör också rengöra området noggrant innan du installerar det nya badkaret eller annan utrustning.

Vanliga problem och hur man löser dem

När du tar bort ett badkar själv kan det uppstå vissa vanliga problem som kan göra arbetet svårare. Här är några vanliga problem och hur du kan lösa dem:

 1. Svårighet att lossa badkaret från underlaget: Ibland kan badkaret vara fastsatt mycket tätt på golvet eller väggen och kan vara svårt att lossa. Om du har problem med att ta bort badkaret kan du använda en hammare och mejsel för att försiktigt lossa det. Var noga med att inte skada golvet eller väggarna runt badkaret.
 2. Svårt att komma åt eller ta bort avloppsledningar: Ibland kan avloppsledningarna vara fastsatta mycket tätt på badkaret och kan vara svåra att lossa. Om du har problem med att ta bort avloppsledningarna kan du använda en skiftnyckel eller tang för att försiktigt lossa dem. Var noga med att samla upp spillvatten i en hink eller annan behållare.
 3. Problem med vattenledningar eller avloppsrör: Ibland kan vattenledningarna eller avloppsrören vara skadade eller slitna och behöver repareras eller bytas ut. Om du upptäcker några problem med rören bör du överväga att anlita en professionell VVS-installatör för att reparera eller byta ut dem.
 4. Skador på väggarna eller golvet runt badkaret: Ibland kan det uppstå skador på väggarna eller golvet runt badkaret när du tar bort det. Om du märker några skador bör du åtgärda dem så snabbt som möjligt för att undvika ytterligare skador. Du kan använda spackel eller kitt för att reparera små skador eller anlita en professionell för att reparera större skador.

När du stöter på något av dessa problem när du tar bort badkaret, var noga med att ta det lugnt och försöka lösa problemet försiktigt. Om du känner dig osäker på hur du ska lösa problemet, bör du överväga att anlita en professionell för att hjälpa dig.

Säkerhetstips att följa

Att ta bort ett badkar själv kan vara en utmanande uppgift och det är viktigt att du tar hänsyn till din egen säkerhet under hela processen. Här är några säkerhetstips som du bör följa när du tar bort badkaret:

 1. Använd skyddsglasögon och handskar: När du arbetar med verktyg som hammare, mejsel och gipssåg kan det uppstå små bitar av material som kan skada dina ögon eller händer. Se till att använda skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv.
 2. Var försiktig när du hanterar verktyg: Se till att du har rätt verktyg för jobbet och att du använder dem på rätt sätt. Var noga med att hantera verktygen försiktigt och placera dem på en säker plats när du inte använder dem.
 3. Ta bort farliga kemikalier och material på rätt sätt: Om det finns farliga kemikalier eller material som du behöver ta bort, se till att du gör det på rätt sätt. Följ tillverkarens anvisningar och se till att du använder skyddsglasögon och handskar när du hanterar dem.
 4. Var försiktig när du arbetar på höga höjder: Om du arbetar på en stege eller stol för att komma åt badkaret, se till att du är försiktig och stabil. Placera stegen eller stolen på en plan och jämn yta och be om hjälp om du känner dig osäker.
 5. Använd lämplig ventilation: När du arbetar med verktyg och kemikalier, se till att du har tillräcklig ventilation i rummet. Öppna fönster och dörrar och använd en fläkt för att hjälpa till att ventilera rummet.

Genom att följa dessa säkerhetstips kan du minimera risken för skador och olyckor när du tar bort badkaret. Om du känner dig osäker på något steg i processen eller om du känner dig osäker på dina egna färdigheter, bör du överväga att anlita en professionell för att hjälpa dig.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!