Hur man Underhåller Tung Byggutrustning

Korrekt underhåll av tung utrustning i byggandet är avgörande. Om företag misslyckas med rekommenderade underhållsprocedurer kommer de sannolikt att se en minskad avkastning på investeringen på grund av en varas kortare livslängd.

Att inte följa de korrekta underhållsrutinerna kan också innebära säkerhetsrisker, särskilt om tillståndet försämras så allvarligt att det går sönder medan någon använder det.

Här är sex viktiga tips som hjälper dig att hålla byggutrustning i utmärkt skick.

1. Överväg att använda en vätskeanalystjänst

Läkare beställer ofta blodprov för sina patienter under kontroller för att upptäcka utåt osynliga avvikelser. Detta tillvägagångssätt hjälper läkare att ta itu med problem innan en person blir allvarligt sjuk på grund av dolda problem. Du kan göra något liknande med entreprenadutrustning genom att beställa vätskeanalystester. Förutom att identifiera problem hjälper dessa kontroller människor att fatta beslut om när underhåll ska utföras.

Specialföretag kan undersöka sammansättningen av bränsle, kylmedel och olja. Resultaten av dessa undersökningar skulle kunna ge klarhet om vilka åtgärder som ska vidtas. Till exempel indikerar föroreningar i bränslet möjliga blockerade filter och hjälper till att diagnostisera problem med dålig tändningskvalitet. På samma sätt kan oljetester signalera förestående misslyckanden och hjälpa dig att komma till roten av föroreningsproblem.

2. Betona och upprätthålla en teamstrategi

Vissa personer på en plats kan tro att underhåll av tung anläggningsutrustning inte är en del av deras jobb, särskilt om en dedikerad person övervakar underhållet. Men om arbetarna har inställningen att underhåll av tung utrustning är allas ansvar, bör företag bli medvetna om problem tidigare och innan kostsamma haverier inträffar. Arbetstagare på alla nivåer måste visa initiativ och inte anta att någon annan kommer att hantera frågan.

Företag bör förklara processen för någon att gå igenom om de märker att något är fel med en utrustning. Människor kommer sannolikt att rapportera problemet till sina närmaste chefer först men kan behöva dokumentera det formellt. Att genomföra denna typ av samarbete på jobbet innebär att individer kan behöva göra andra medvetna om problem även om de relaterar till maskiner som de inte använder ofta. De bör se den åtgärden som en skyldighet snarare än ett alternativ.

3. Förvara maskinen på rätt sätt

Utrustningstillverkare designar sina produkter för utomhusbruk, men det betyder inte att du kan hålla dem utomhus hela tiden utan att vidta försiktighetsåtgärder. Du kanske inte tänker på att förvara din anläggningsutrustning korrekt, men korrekta lagringssteg kommer att öka dess livslängd.

Börja med att hålla allt borta från direkt solljus så mycket som möjligt under perioder av tomgång. Det kan innebära att du parkerar en grävskopa under ett träd under korta pauser i användningen eller lägger en presenning över den under längre sträckor – speciellt när arbetsplatsen saknar tillräcklig naturlig skugga. Skydda även utrustningen från överdriven fukt, särskilt eftersom den kan orsaka korrosion. Ett inomhusområde som ett garage är det bästa alternativet för långtidsförvaring.

4. Följ tillverkarens specifikationer

Den medföljande användarmanualen för en viss produkt är en utmärkt utgångspunkt för att underhålla tung anläggningsutrustning. Den bör ha användningsspecifikationer som definierar hur maskinen ska användas på ett säkert sätt och i linje med dess prestanda.

Till exempel, beroende på vilken roll den tjänar kan guiden ha detaljer om de maximala vikterna för lyft och bärning eller de brantaste lutningar som maskinen kan hantera. Din tillverkarguide kan också komma med ett rekommenderat underhållsschema. Följ den noga för att hålla din maskin i toppform.

Tänk på att användning av utrustning på sätt som inte avsetts av tillverkaren kan orsaka problem, även om det inte verkar så vid tillfället. Ett företag kan försöka spara pengar genom att reparera en maskin med en del som kostar mindre men inte är den exakta typen som tillverkaren säger sig använda. Alternativt kan någon sätta en bilaga på en enhet som inte är gjord för att rymma den. Dessa val kan alla förkorta utrustningens livslängd, öka kostnaderna och möjligen utgöra faror.

5. Kontrollera maskinen för tecken på överdrivet slitage

Alla auktoriserade maskinoperatörer bör veta vilka steg de ska gå igenom för att kontrollera en del av utrustningen för ovanliga slitagemönster. Även när människor ser till att använda utrustningen korrekt, orsakar naturligt åldrande slitage över tid. Bälten kan bli skeva och däckens slitbanor slits ner. Sälar kan bli så torra att de spricker. Miljöfaktorer kan också skada ledningar och interna komponenter som vanligtvis förblir täckta.

Att hänvisa till en checklista över saker att undersöka är en fast praxis att implementera på alla byggföretag. Instruera personer att använda den innan de börjar använda en maskin. Lär dem dessutom att övervaka problem som kan bidra till extra slitage över tid, som vibrationer.

6. Håll dig medveten om säsongens behov

Precis som försiktighetsåtgärder förekommer när arbetare måste utstå extremt varma eller kalla temperaturer har du vissa säsongsbetonade åtgärder att vidta när du underhåller tung anläggningsutrustning. Att veta vad de är kan hjälpa dig att undvika haverier eller andra komplikationer som hindrar produktiviteten.

Vinterns lägre temperaturer minskar däcktrycket i industriell utrustning. Vissa företag prioriterar av denna anledning att använda bandmonterad utrustning under vintern istället för maskiner med däck. Men om det inte är ett alternativ, ta för vana att alltid kontrollera däcktrycket innan du använder utrustningen. Håll alltid bensintanken full också. Detta förhindrar att kondens kommer in i behållaren och motsvarande bränsleledningar.

Under sommaren är det särskilt användbart att kontrollera kylvätskenivåerna regelbundet. Instruera användare att se efter tecken på att motorn överhettas. Att installera en termostat kan uppmärksamma dem på problem som annars går obemärkt förbi innan det är för sent.

Underhåll av tung utrustning är en smart investering

De flesta som är involverade i att köpa entreprenadutrustning är mycket noga med att undersöka priser , funktioner, garantier och användningsfall innan du väljer sina föremål. De vill göra de mest lämpliga valen för att öka sin tillfredsställelse.

Önskan att maximera investeringen bör inte upphöra efter köpet. Om du förbinder dig till ordentligt underhåll av tung utrustning kommer du att upptäcka att de beslut som tas efter att du köpt en produkt är lika viktiga – eller ännu mer – som de som fattades under förköpsstadiet.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!