Hur underhåll av Anläggningsutrustning påverkar utrustningens Säkerhet

Tung anläggningsutrustning tog mänskligheten från metaforisk stenålder in i framtiden. Istället för att slutföra varje uppgift för hand, vilket kan ta år eller generationer för stora strukturer, gör dessa enheter det möjligt att avsluta projekt på några veckor eller månader.

Det finns dock en nackdel – dessa enorma maskiner kan vara farliga om de underhålls och används på felaktigt sätt. De utgör enligt studier cirka 20 % av arbetarnas dödsfall under byggnadsarbeten.

Operatörsutbildning och säkerhetsprotokoll spelar en roll för att hålla anställda säkra på arbetsplatsen. Men det finns en annan aspekt som ofta förbises – schemalagt underhåll. Korrekt underhåll kan ha en enorm inverkan på utrustningens säkerhet.

Att upptäcka små problem innan de blir stora

Schemalagt underhåll kan tyckas vara ett onödigt avbrott, särskilt med hotande deadlines. Det kräver att utrustningen är offline medan den inspekteras och reparationer görs – och stillestånd kan bli dyrt. Förebyggande underhåll kan dock hjälpa till att fånga upp små problem innan de blir stora.

Fokus på underhåll kan förhindra olyckor. De kanske inte händer ofta, men katastrofala misslyckanden orsakade av bristande underhåll kan i sin tur skapa säkerhetsproblem. Det är omöjligt att spekulera i de exakta detaljerna kring denna typ av misslyckande. Motorhaverier kan orsaka inre skador eller, i värsta fall, leda till en explosion. Trasiga hydraulledningar eller trycksatta luftledningar kan slå ut och orsaka allvarliga skärsår.

För företag som är intresserade av att lägga till ny teknik till sina underhållsscheman, överväg att implementera en prediktiv algoritm som kan spåra underhålls- och inspektionsrapporter. Ju mer information dessa system har, desto mer exakta blir deras förutsägelser. Efter ett tag kan de till och med börja förutsäga problem innan utrustningen börjar visa några symtom alls. Dessa system gör det möjligt för vagnparksägare att vara proaktiva för både utrustningens hälsa och de anställdas säkerhet, snarare än reaktiva.

Tänk slutligen på att fördelarna med proaktivt underhåll är såväl ekonomiska som säkerhetsrelaterade. När du köper och säljer maskiner är underhållsprotokoll nyckelindikatorer för utrustningens kvalitet. Om du någon gång vill sälja din nuvarande utrustning är det klokt att hålla starka register och hålla koll på underhållsscheman för att få tillbaka din investering på vägen.

Minska luftföroreningar och skydda anställdas hälsa

Även med strävan mot hållbarhet i alla branscher är det lätt att glömma att de flesta anläggningsmaskiner förlitar sig på bensin eller diesel för kraft. Även om det finns system för att minska utsläppen i enlighet med föreskrifter och lokala lagar, är de bara lika effektiva som deras underhållsschema.

Om en del av utrustningen inte underhålls för länge kan den börja släppa ut mer, vilket gör det farligt för dem som arbetar nära dessa enheter. Detta är ett mindre omedelbart säkerhetshot och mer av ett kroniskt problem, men det kan skapa problem som är lätta att förbise.

På lång sikt kan hälsoriskerna från kronisk exponering för luftföroreningar variera från hosta och nedsatt lungfunktion till astma, hjärtinfarkt och stroke. Många av dessa tillstånd kan också förvärras av att ägna fem till sju dagar i veckan åt att andas in avgaser från ej underhållen anläggningsutrustning.

Att förbli medveten om miljösäkerhetsfaktorer

Flera miljöfaktorer spelar in på arbetsplatsens säkerhet vid användning av tung utrustning. Värme eller kyla kan förvärra dessa säkerhetsproblem. Is kan få anställda att kämpa för att hålla fotfästet och göra det mer troligt att de tappar kontrollen över en maskin. De flesta utrustningar är utformade för att kompensera för isiga förhållanden, men det kan skapa ett säkerhetsproblem om den inte underhålls på rätt sätt.

Värme presenterar sin egen typ av säkerhetsutmaningar. Kylsystem kräver underhåll för att fungera, och en särskilt varm dag kan göra att en utrustning går sönder. Slangar kan gå sönder och släppa ut överhettad ånga eller vatten.

Slutligen kan oväntade väderhändelser som tornados och orkaner skapa särskilda faror för byggarbetsplatser och industricentra. Platschefer måste skapa en beredskapsplan för att säkra utrustningstillgångar med ankare, fastsättningar och andra åtgärder. Att hålla dessa säkerhetsmaterial säkert förvarade och tillgängliga kan skydda utrustningen från starka vindar.

Oavsett miljöfaktorer kan underhållsplanering hjälpa till att undvika problem med utrustningen. Se till att alla förblir medvetna om både det nödvändiga underhållet och de potentiella miljöriskfaktorerna som kan påverka säkerheten på arbetsplatsen.

Konsekvenser av uteblivet planerat underhåll

Konsekvenserna av uteblivet planerat underhåll är inte alltid uppenbara. Till exempel har överdrivna vibrationer kopplats till ryggsmärtor hos bönder som regelbundet använder traktorer. Ej underhållen eller underhållen utrustning kan leda till medicinska problem. I sin tur, om operatörer distraheras av svår smärta, kan de vara mer benägna att orsaka en olycka.

Ibland kan det vara svårt att avgöra skillnaden mellan vanliga vibrationer i utrustningen och ett överhängande problem. Det är här underhållet kommer in. Operatörer och underhållspersonal kommer att börja förstå varje utrustnings egenheter och egenheter, och överdrivna vibrationer kan tyda på att andra problem måste åtgärdas.

Schemalagt underhåll håller utrustningen säker

Varje utrustning i den genomsnittliga flottan kräver sitt eget underhållsschema. Att hålla fast vid dessa planer säkerställer att flottan kommer att fungera smidigt och direkt påverkar säkerheten på arbetsplatsen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!