Hur Sparar Återvinning Energi?

Återvinning är processen att omvandla avfallsmaterial till nya produkter istället för att slänga dem. De flesta vet att återvinning är bra för miljön, men få förstår exakt varför återvinning är så viktigt. Svaret är enkelt: återvinning sparar energi. Men hur sparar återvinning energi? Här är vad du behöver veta:

Sparar återvinning verkligen energi?

Det tar mycket energi att omvandla råvaror som trä och malm till användbara material som papper, metall och plast. Återvinning sparar energi genom att minska efterfrågan på produktion av nya användbara material. Eftersom samma material återanvänds om och om igen kommer färre råmaterial att behöva utvinnas från jorden och omvandlas till nya användbara material.

Det betyder inte att återvinning inte kräver energi. Om en vara skickas till en återvinningsanläggning måste den behandlas för att den ska kunna omvandlas till en användbar vara. Energi krävs för denna omvandling. Men att konvertera ett föremål till ett användbart material kräver mycket mindre energi än att skapa ett användbart material från grunden.

Hur mycket energi sparar återvinning?

Mängden energi som återvinningen sparar kommer att variera beroende på ett antal faktorer, inklusive materialet som återvinns.

Till exempel är ett av de vanligaste återvinningsbara materialen aluminium. Att återvinna en aluminiumburk sparar 95 % av energin som skulle krävas för att göra en aluminiumburk från grunden. Med andra ord, att omvandla en använd aluminiumburk till en användbar burk kräver återigen bara 5 % av energin som behövs för att skapa en ny aluminiumburk med råvaror.

Återvinning av andra typer av metaller kan också leda till betydande energibesparingar. Energibesparingarna för kadmium är 50 %, medan de för järn och stål är cirka 72 %

Papper är ett annat vanligt återvinningsbart material som kan hjälpa dig att spara energi. Återvinning av papper använder bara 60 % av den energi som behövs för att skapa nytt papper från råvaror.

Vissa material kommer att leda till mindre energibesparingar än andra. Till exempel måste återvunnet glas smältas för att kunna omvandlas till ett användbart material. Eftersom det tar så mycket energi att smälta glas är energibesparingen genom att återvinna detta material bara 10-15%. Men varje liten bit räknas när det gäller att spara energi, så låt inte detta hindra dig från att återvinna glas.

Vilka är de andra fördelarna med återvinning?

Energibesparing är inte den enda fördelen med återvinning. Det finns många andra fördelar med återvinning, inklusive:

  • Minskar mängden avfall som skickas till deponier och förbränningsanläggningar.
  • Sparar råvaror och naturresurser.
  • Minskar mängden skadliga koldioxidutsläpp som släpps ut i miljön när man producerar nytt material.
  • Skapar nya jobb inom återvinnings- och tillverkningsindustrin.

Det här är några av de många sätt som återvinning kan gynna ditt samhälle och resten av världen.

 

Hur kan du börja återvinna?

Återvinning kräver liten eller ingen ansträngning, men det kan leda till betydande energibesparingar. Om du vill börja återvinna, följ dessa tips:

Sätt upp en återvinningskärl i ditt kök och uppmuntra alla i din familj att börja återvinna.

 

Det finns inget behov av att tvätta föremål innan de läggs i återvinningskärlet. Det är dock viktigt att tömma eller skrapa ut resterande mat eller vätska i återvinningsbart material.

Lägg inte plastpåsar i din återvinningskärl.

Plastpåsar kan inte bearbetas på de flesta återvinningsanläggningar och kan till och med sätta fast utrustningen som behövs för att bearbeta andra material.

Återvinn inte föremål som är mindre än ett kreditkort. Dessa föremål är sannolikt för små för att bearbetas på din lokala återvinningscentral.

Köp produkter som är gjorda av återvunnet material.

Liknande material måste läggas ihop för att återvinningen ska fungera. Men vissa produkter är designade med två olika material som inte kan separeras. Till exempel är en plastbelagd papperskaffekopp utformad med både plast och papper. Eftersom dessa material inte kan separeras kan denna artikel inte återvinnas.

Följ den gyllene regeln: när du är osäker, kasta den. Om du inte är säker på om ett material är återvinningsbart är det bäst att slänga det i papperskorgen istället för i papperskorgen. Om du lägger ett icke-återvinningsbart material i en återvinningskärl, kan det kontaminera de andra föremålen, vilket innebär att innehållet i hela papperskorgen kan hamna på en soptipp.

Som du kan se är det inte svårt att återvinna. Faktum är att återvinning är en av de enklaste sakerna du kan göra för att förbättra ditt samhälle och skydda miljön. Börja återvinna idag så att du kan minska ditt koldioxidavtryck och bidra till en grönare, hälsosammare värld!

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!