Hur startar elektriska bränder? – Guide

Baserat på denna statistik är det tydligt att elektriska bränder utgör ett allvarligt hot mot din familjs säkerhet. Men hur uppstår elbränder? Här är vad du behöver veta:

Vilka är de vanligaste orsakerna till elektriska bränder?

Nyckeln till att förhindra elektriska bränder i ditt hem är att lära dig hur dessa tragedier inträffar. De vanligaste orsakerna till elektriska bränder är:

Felaktig ledning

Felaktiga ledningar är den ledande orsaken till elektriska bränder i bostäder. De elektriska ledningarna i ditt hem kan börja bli dåliga till följd av ålder eller felaktig installation. Möss, råttor och ekorrar kan också orsaka skada genom att tugga igenom trådarna.

För att skydda ditt hem, se till att du anlitar en elektriker för att utföra allt elarbete. Du bör också inspektera dina ledningar med jämna mellanrum om den är gammal för att säkerställa att du kan identifiera problem innan de orsakar elektriska bränder.

Förlängningssladdar

Förlängningssladdar är bekväma och praktiska, men de kan orsaka elektriska bränder om de inte används på rätt sätt. Vissa misstag för förlängningssladd som leder till elektriska bränder inkluderar:

 • Användning av gamla eller skadade förlängningssladdar.
 • Placera förlängningssladdar i områden där de kan skadas, såsom under mattor eller i dörröppningar.
 • Förlitar sig på förlängningssladdar hela tiden.
 • Ansluter stora apparater till förlängningssladdar.

Att undvika dessa misstag kan rädda ditt hem och hålla din familj säker.

Överbelasta det elektriska systemet

Det elektriska systemet i ditt hem kan fatta eld om det förväntas ge mer kraft än vad det kan producera. För att undvika detta problem, följ dessa regler:

 • Anslut inte för många enheter i uttag eller grenuttag på en gång.
 • Anslut endast en värmealstrande enhet till ett uttag vid en tid.
 • Koppla ur apparater och enheter som inte används.
 • Använd grenuttag som är utformade med internt överbelastningsskydd.
 • Tvinga inte en trestiftskontakt i ett tvåstiftsuttag.

Genom att följa dessa tips kan du hålla ditt elsystem i gott skick och förhindra elektriska bränder.

Ljusarmaturer

Installera inte en glödlampa utan att kontrollera lampans maximala rekommenderade glödlampseffekt. Om du installerar en glödlampa med en effekt som är för hög för armaturen kan en elektrisk brand uppstå.

Vad är varningstecknen på en elektrisk brand?

Det är viktigt att veta hur man upptäcker varningssignalerna på att en elektrisk brand kan bryta ut i ditt hem. Några av varningsskyltarna inkluderar:

 • Brännlukt. Om du känner lukt av något som brinner, indikerar detta att de elektriska ledningarna i ditt hem har skadats.
 • Varma uttag. Eluttag bör inte kännas varm vid beröring. Om ett uttag känns varmt behöver det omedelbart servas av en elektriker.
 • Flimrande ljus. Felaktiga ledningar kan göra att belysningen i ditt hem flimrar eller dämpas slumpmässigt.
 • Strömbrytaren löser ut. Strömbrytaren kommer att stänga av strömmen i ditt hem om den är överbelastad. Det är normalt att detta händer då och då, men om det händer regelbundet finns det ett elektriskt problem som måste åtgärdas.
 • Missfärgade uttag. Missfärgning på ett uttag indikerar förkolning, vilket betyder att kablaget bakom väggen släpper ut för mycket värme.
 • Gnistor. Det finns ett problem med ditt elsystem om det slår gnistor varje gång du ansluter något till ett uttag.

Om du upptäcker dessa tecken, ring en akutelektriker så snart som möjligt.

 Vad du ska göra om det är en elektrisk brand i ditt hem

Att förebygga elektriska bränder är avgörande, men du bör också förbereda dig på det värsta. Så här gör du om det brinner i ditt hem:

  • Ring 112. Ring brandkåren för hjälp så snart du upptäcker en elektrisk brand.
  • Prioritera din säkerhet . Om branden är stor eller om du inte kan släcka den, sätt din och andras säkerhet först och lämna ditt hem.
  • Koppla bort strömmen. Koppla antingen bort enheten eller apparaten som är ansvarig för branden eller stäng av elen i ditt hem helt.
  • Använd inte vatten för att släcka elden om elen fortfarande är på. Om du gör detta skapar du risk för elstöt. Du kan använda vatten när elen har stängts av.
  • Täck små elbränder i bakpulver, vilket kommer att säkerställa att elden inte har tillgång till det syre den behöver för att växa.
  • Använd brandsläckare klass C eller ABC för att släcka branden. Dessa brandsläckare är de enda som är designade för användning vid elektriska bränder.

För att minimera skador, se till att alla i din familj vet vad de ska göra om en elektrisk brand inträffar i ditt hem.

Skydda dina nära och kära genom att förhindra elektriska bränder

Elektriska bränder kan orsaka katastrofala skador, men lyckligtvis finns det sätt att förhindra dem. Använd informationen i den här guiden för att skydda dina nära och kära , och ditt hem genom att förhindra elektriska bränder.

 

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!