Hur Vet man om Ventilationen är Bra? Utvärdera ditt Ventilationssystem

Rätt ventilation kommer att sänka energikostnaderna samtidigt som den förbättrar inomhusluftens kvalitet.

Medan de flesta husägare kommer att förstå vikten av att deras luftkonditioneringsugn fungerar effektivt, kan många underskatta vikten av kvalitetsventilation. Ventilationssystemet kan vara dolt utom synhåll, så dålig ventilation kan omärkbart orsaka obehag och högre energikostnader.

Vikten av ventilation

God ventilation är extremt viktigt för hälsan i hemmet och de boende. För alla som vistas i huset tar god ventilation ut föroreningar, såsom allergener, koldioxid och biologiska föroreningar. Nyckeln är att ge ordentlig ventilation och inte bara ventilation. Rätt ventilation innebär att luften filtreras.

Det uppskattas att människor tillbringar cirka 90 % av sin tid inomhus och att inomhusluften kan förorenas från allt mellan fem till 100 gånger mer än utomhusluften, vilket utgör en betydande risk för människor. Detta kan inkludera partiklar och flyktiga organiska föreningar från byggmaterial och rengöringskemikalier som försluts inuti.

Inte bara det, utan underventilation leder till kvav och dålig luft. Överventilerad luft kan orsaka för hög luftfuktighet på sommaren och överdriven torrhet på vintern.

Diagnostisera ventilationssystem

Nyckeln är att ha ordentlig ventilation och inte bara ventilation. Korrekt ventilation innebär att luften filtreras.

Ett av de första stegen för att diagnostisera ventilationsystem är att undersöka var luften kommer ifrån.

När vi lämnar ventilationen åt slumpen kommer luften ofta från platser som ingen borde eller vill andas. Ventilation bör komma genom VVS-systemet, inte en läckande byggnad och platser anslutna till den som en vind eller krypgrund. Mätning av luftflöde och/eller byggnadsläckage kan hjälpa till att spåra var luften kommer ifrån och går.

Symtom från dålig ventilation kan inkludera lukter i hemmet från husdjur, skräp eller rengöringsmedel, såväl som hälsoproblem (kliande eller rinnande ögon, hudirritationer, irritation i näsa och hals, illamående och huvudvärk, till exempel).

För att diagnostisera ett ventilationssystem bör tekniker först bekräfta om ventilationssystemet är rätt dimensionerat, om systemet har dokumenterats, och om det har skett några ändringar av hemmet, såsom en utbyggnad, nya fönster, en ombyggd källare, och så vidare.

Sedan är det viktigt att bekräfta att utrymmena för ventilationen är fria från kemikalier, mögel och damm, och att rutinunderhåll görs av ventilationsystemet.

Överskott av fukt, som en möglig/fuktig krypgrund eller källare, kan indikera ett ventilationsproblem. Detta kan ofta ses i form av missfärgning av ramar eller fläckar på väggar.

Vindar utgör också en potentiell plats för ventilationsproblem. Tekniker bör verifiera att vinden har ordentlig ventilation som uppfyller hemmets behov. De bör också se till att ventilationen inte är igensatt eller täckt av isolering. Fuktiga fläckar på takbjälkar eller takbeklädnad kan tyda på ett ventilationsproblem.

Tekniker kan också mäta trycket i ett system före och efter filtret för att se om systemet fungerar effektivt. Ett otät system kan leda till dålig effekt och tvinga aggregatet att arbeta hårdare än det borde för att ventilera byggnaden.

För att uvärdera ditt ventilationssystem är en fullständig och noggrann inspektion nyckeln. Årliga inspektioner kan hjälpa till att säkerställa att systemet fungerar korrekt och kan identifiera och åtgärda tidiga problem innan de växer i storlek. Och även om ventilationen är kritisk, är den bara en komponent i ett större system. Korrekt filtrering och fuktkontroll spelar en viktig roll för att hålla invånarna bekväma.

Trycktestning av hela systemet kommer att hjälpa till att bestämma dess allmänna hälsa och effektivitet, och vid behov bör läckande gamla kanaler ersättas med nya kanaler som har minimalt läckage. Filter bör bytas enligt tillverkarens rekommenderade schema, och systemet måste vara rätt dimensionerat och balanserat.

Små områden av oro kan vara luftläckage från det konditionerade utrymmet från saker som ljusarmaturer eller till och med öppna väggar eller oförseglade hål för el eller VVS. Större ytor kan vara från en köksfläkt eller badrumsventil som bara placeras på vinden och inte utanför.

Om kanalerna inte är rätt dimensionerade kommer luften inte att gå dit den behöver, vilket leder till problem med temperaturkontroll och luftfuktighetsnivåer. Smutsigt kanalsystem kan tyda på dålig filtrering och påverka hemmets luftflöde. Det är därför det är så viktigt med ventilationsrengöring för att säkerställa att ren luft kommer ut och att systemet arbetar med maximal effekt.

Cirkulerar frisk luft?

Även om det inte är definitivt för säker luftkvalitet, kan en hög grad av luftrörelse, särskilt ett drag, vara en indikation på ökad ventilation eller filtrering.

Den idealiska miljön är en där mycket frisk utomhusluft cirkulerar inomhus. God ventilation kommer att leda bort smuts och andra partiklar ut ur det slutna utrymmet och helst ventilera det utomhus, och föra in frisk luft (antingen utifrån eller filtrerad) för att ersätta den utstötta luften.

Kort sagt, pumpning av utomhusluft hjälper till att leda ut eventuella föroreningar i en byggnad.

Logiskt sett är öppna dörrar och fönster de tydligaste indikationerna på god, naturlig ventilation. Men även med dessa försiktighetsåtgärder kan luftutbytet vara otillräckligt om det inte blåser mycket eller om temperaturerna inomhus och utomhus är liknande.

Lita på din näsa

Att lita på ditt luktsinne kan vara en viktig del i att utvärdera ditt ventilationssystem. Våra näsor är faktiskt mycket bra sensorer för ventileringen i ett hem.

Att känna att ett rum eller hus luktar och känns instängt är ett tydlig indikation på dålig ventilation och kan även vara ett tecke på att koldioxidkoncentrationen är hög. Att lukta flyktiga organiska föreningar eller konstiga lukter, är ett annat tecken på att ventilationen är dålig.

Å andra sidan är känslan av stark luftrörelse inomhus ett tecken på hög ventilation, och öppningsbara fönster är ett snabbt och enkelt sätt att få in mer utomhusluft inomhus.

Äldre byggnader är mindre benägna att ha ordentlig ventilation

Nyare byggnader har ofta ordentlig ventilation som äldre byggnader inte har. De äldre byggnaderna, som kan ha ombyggts eller ändrats, kanske inte har de fått VVS-systemet ersatt med ett nyare över tid.

Före uppfinningen av AC-system var fönster det ursprungliga fläktsystemet, och många gamla byggnader och vissa enfamiljshus är fortfarande beroende av fönster för luftcirkulation.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!