Hyresrättens markpris skjuter i höjden med 317 procent enligt ny rapport

En färsk rapport från Sveriges Allmännytta avslöjar en chockerande ökning av markpriset för hyresrätter i Sverige. Ökningen, som uppgår till imponerande 317 procent över en period av 21 år, har satt press på bygg- och fastighetssektorn och oroar branschexperter.

Rapporten, som bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), granskar prisutvecklingen för flerbostadshus och lyfter fram den snabba ökningen av markpriset som den mest anmärkningsvärda faktorn. Under samma tidsram har byggpriset ökat med 116 procent, vilket sätter i perspektiv den pågående obalansen på bostadsmarknaden.

Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta, kommenterade rapportens resultat: “Det är uppseendeväckande att priset för marken har stigit nästan tre gånger mer än byggpriset. Byggpriset påverkas till stor del av hur byggmarknaden prissätter en byggentreprenad, medan markpriset påverkas både av värdet på själva marken och av kommunala avgifter, krav och processer.”

Det är särskilt markpriset som har haft den mest påtagliga påverkan på hyresrättens produktionspris, där markprisets andel av produktionspriset har stigit gradvis sedan mitten av 2000-talet. Efter en kort nedgång 2018 har markpriserna återigen stigit kraftigt.

Höga markpriser tros vara resultatet av flera faktorer som granskas i rapporten. Dessa inkluderar hög efterfrågan på bostäder, brist på byggbar mark, långa bygglovsprocesser och ökande anläggningskostnader. Markprisets snabba tillväxt har direkta konsekvenser för bostadspriserna och prisbilden på den svenska fastighetsmarknaden.

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, uttryckte sin oro över utvecklingen och dess konsekvenser: “Våra medlemsföretag tvingas nu sätta stopp för bygge efter bygge. Det finns helt enkelt inte möjlighet att ta ut hyror på de nivåer som skulle krävas. Och om företagen bygger ändå riskerar de att stå med tomma lägenheter, vilket blir väldigt kostsamt.”

Rapporten innehåller även en jämförelse mellan allmännyttiga och privata hyresvärdar när det gäller mark- och byggpriser. Skillnader syns mellan de fyra kommunstorlekstyperna, där allmännyttan betalar mer per kvadratmeter i mindre städer och storstäder. Detta fenomen tros bero på de ökade kostnaderna och tidsåtgången för allmännyttiga företag som måste följa lagen om offentlig upphandling.

Rapporten från Sveriges Allmännytta ger en oroande inblick i den pågående utvecklingen på bostadsmarknaden, där höga markpriser och ökande produktionskostnader har satt tryck på hyresrätter i hela landet. Diskussionen om åtgärder för att mildra denna utveckling intensifieras nu bland politiker och branschaktörer för att säkra ett mer hållbart boende för svenska medborgare.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!