IF Metalls Medlemmar har Framtidstro men Oro för Klimatomställningen

Industriarbetare i Sverige är starkt engagerade i klimatfrågor, men många uttrycker oro för hur den gröna omställningen kommer att påverka deras arbetsliv. Det är resultatet av en färsk opinionsundersökning från Novus, som visar att medlemmarna i fackförbundet IF Metall har en djup oro för klimatet samtidigt som de är rädda för att sakna den nödvändiga kompetensen när deras jobb förändras i takt med den gröna omställningen.

Trots ett starkt engagemang bland medlemmarna uppger hälften av de svarande att de inte känner att de kan påverka företagets arbete för att minska dess klimatpåverkan. Lika många uppger att de inte får någon information om företagets klimat- och miljöpåverkan.

“Förbundsordförande för IF Metall, Marie Nilsson, betonar att industriarbetare har mycket kunskap om hur produktion och processer kan förbättras för att minska klimatpåverkan. Detta ger arbetsgivare en unik möjlighet att inkludera sina anställda i klimatarbetet från början.

Trots osäkerhet om hur den gröna omställningen kommer att påverka deras yrkessituation, anser nästan sex av tio medlemmar i IF Metall att förbundet bör engagera sig i klimatfrågan genom politisk påverkan. Fler medlemmar tror att den egna arbetssituationen kommer att påverkas positivt än negativt av klimatomställningen.

Nilsson poängterar att industrin är en del av lösningen på klimathotet, men att för att människor ska acceptera stora förändringar krävs det att de får vara med i utvecklingen. Undersökningen visar att många företag behöver bli bättre på att skapa möjligheter för sina anställda att vara delaktiga i detta arbete, eftersom alla kommer att behövas i den gröna industriella revolutionen.

Enligt undersökningen är sex av tio respondenter oroliga för att kommande generationer ska drabbas negativt av klimatomställningen. Tre av tio är oroliga för att de själva ska drabbas negativt av klimatomställningen på jobbet. Endast hälften av respondenterna uppger att deras arbetsgivare har en strategi för att minska företagets klimatpåverkan, och en av fem är oroliga för att inte ha rätt kompetens när jobben förändras.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!