Ingrid Capacity Ledande i Storskalig Energilagerutbyggnad i Sverige

Svenskt energiföretag Ingrid Capacity befäster sin position som pionjär inom energilager med den pågående utbyggnaden av sex anläggningar spridda över Sverige. Dessa anläggningar kommer att ha en sammanlagd effekt på imponerande 89 MW. Dessutom planerar företaget att inom de kommande nio månaderna påbörja byggandet av anläggningar med en ytterligare kapacitet på 300 MW. Denna historiska satsning är avsedd att skapa en mer kostnadseffektiv och stabil infrastruktur för Sveriges elsystem.

Det svenska energilandskapet står inför en transformation, och Ingrid Capacity är i framkant när det gäller att bygga storskaliga energilager på strategiska platser i landet. De sex anläggningarna som nu går in i byggfasen kommer att vara belägna i Eskilstuna, Falkenberg, Gävle, Sala, Varberg och Vimmerby. Denna gemensamma kraft kommer att ge en total effekt på 89 MW, vilket motsvarar nästan en tredjedel av den sammanlagda toppeffekten på 316 MW som krävs under de mest krävande tiderna när elbehovet är som högst. Den totala energilagringskapaciteten kommer att uppgå till över 100 MWh, vilket är jämförbart med en medelstor kommun med 100 000 invånare, som Gävle, Halmstad eller Sundsvall, förbrukar under sitt maximala effektbehov under en timme.

Vad som gör denna satsning ännu mer imponerande är Ingrid Capacitys planer på att ytterligare öka sin kapacitet med 300 MW inom de kommande nio månaderna. Detta innebär att företaget kommer att ha hela 400 MW i drift före slutet av 2024, främst i elområdena SE3 och SE4. För att sätta det i perspektiv motsvarar det något mer än en fjärdedel av Sveriges största kärnreaktor, Oskarshamn 3, eller 100 moderna vindkraftsturbiner som producerar på full effekt.

Nicklas Bäcker, strategichef för Ingrid Capacity, betonar företagets snabba framsteg: “Ingrid Capacity går nu före med en storskalig utbyggnad som tillför avsevärd lagringskapacitet på platser över hela landet. Det är inget duttande i marginalen, utan en historisk satsning som stöper om det svenska energisystemet i grunden. Och vi gör det snabbt. Ingrid Capacity har bara funnits i knappt ett år, och dessa 400 MW är bara början.”

Denna omfattande satsning på energilager förväntas inte bara minska priserna på balansmarknaden till nivåer före avregleringen 2018, utan också möjliggöra minskade investeringar i elnätsinfrastruktur. Genom att kapitalisera på lokala och regionala konsumtionstoppar kommer anläggningarna att fungera som en buffert mot extrempriser på spotmarknaden. Ingrid Capacitys investeringar beräknas därmed leda till flera miljarder kronor i årliga driftsbesparingar för Svenska kraftnät, samtidigt som de hjälper till att sänka elkostnaderna för slutkunderna.

“Vi jobbar snabbt eftersom förändringen måste gå snabbt. På sistone har Sverige fått flera påminnelser om kapacitetsproblemen – med flaskhalsar, strömavbrott och skenande priser. Om inget görs kommer dessa problem bli än mer påtagliga. Ett stabilare elsystem är avgörande för elektrifieringen, och elektrifieringen är avgörande för att vi ska lösa klimatutmaningen och säkra konkurrenskraft och välfärd. I flera länder i Sveriges närhet har utbyggnaden av energilager därför redan pågått en tid. Ingrid Capacity ser nu till att Sverige kommer ikapp,” säger Karin Lindberg Salevid, operativ chef för Ingrid Capacity.

Ingrid Capacitys banbrytande satsning på energilager innebär en betydande förändring i Sveriges energilandskap och förväntas spela en avgörande roll i att skapa ett mer pålitligt och kostnadseffektivt elsystem för framtiden.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!