Kan du Reparera Termitskador på ditt Hem?

Termiter finns som tur är inte i Sverige, men det är ett utbrett problem i andra länder. Om du har ett hus utomlands eller helt enkelt bor utomlands kan det vara aktuellt för dig att behöva tänka på termitskador på ditt hem.

Kan du reparera termitskador på ditt hem?

Om du misstänker att termiter lurar i och runt ditt hem, agera snabbt! Dessa mardrömskryp kan orsaka allvarliga skador på allt som är av trä.

Det har uppskattats att skador på hem och skogar orsakade av termiter uppgår till miljarder varje år. Skaor på hem, trädgårdsarkitektur och andra konstgjorda strukturer skapar stora problem. Termiter kan vara extremt problematiska för alla som måste hantera dem.

Skador på hem av termiter, oavsett om de är mindre eller invasiva kan påverka deras andrahandsvärde avsevärt. Ingen vill köpa ett hus med termiter. I värsta fall kan obevakade termiter förstöra ett hem inifrån och ut.

Här är vad du bör veta om termitskador och hur du hanterar det.

Tecken på termitskador

Termiter är mästare på att undvika att bli upptäckta. De kan komma åt ditt hems trästrukturer och andra funktioner från underjorden. Vissa termiter, kan sluka trä diskret i balkar och vara osynliga tills det är för sent.

Nyckeln till att mildra ett termitproblem är att upptäcka det tidigt. Problemet är att termit tecken inte alltid är uppenbara. Här är de vanligaste indikatorerna för att du har irriterande termiter i eller runt ditt hem eller gård.

Tecken på skador:

 • Tunnlar på väggar och fundament;
 • Flagnande färg och/eller böjande tak;
 • Smutsig eller möglig lukt;
 • Spillning som ser ut som sågspån;
 • Svärmande (flygande) termiter;
 • Trä som låter ihåligt när det knackas;
 • Virke som är mjukt vid beröring och lätt att genomborra;
 • Täta dörrstopp eller fönster som fastnar.
 • Om du upptäcker en flygande termit i ditt hem betyder det att det finns ett bo någonstans i närmheten. Det är då du behöver involvera en professionell.
 • • Kontrollera noggrant hemmet efter ruttnande trä
 • • Se till att rännor och avloppsrör är rensade och aktivt leder bort vatten från ditt husgrund.
 • Håll källare, vindar och krypgrunden väl ventilerade och torra.
 • Trä i direkt kontakt med jorden och din struktur är sårbart för termiter. Förvara trä minst 20 meter från huset och innan du tar det inomhus, kontrollera träet för skadedjur.

Kan termitskada åtgärdas?

Ja. I nästan alla fall kan termitskador åtgärdas. Men det är viktigt att agera vid det första tecknet på en invasion.

Innan du försöker reparera, behandla termiterna och utrota dem helt. När de är under kontroll kan du bedöma hur utbrett det är och göra en plan för reparationer.

Hur man reparerar termitskador

Det finns flera sätt att fixa förstörelsen från termiter. Den första är att ta bort de skadade brädorna och ersätta dem med nytt (förhoppningsvis termitresistent) trä.

Det andra, mer kostnadseffektiva alternativet är att skära upp skadat virke med stödbrädor. Du kan utföra detta arbete själv eller hyra en professionell byggare.

Om du har stor erfarenhet av renovering och förtroende för dina snickerifärdigheter kan du kanske reparera termitskadorna själv – men först efter att du är 100 procent säker på att varje termit har tagits bort och hotet om framtida angrepp har eliminerats. Överväg att rådgöra med en proffs eller få dem att inspektera ditt arbete innan du stänger väggar och avslutar projektet.
Anlita ett proffs

Om du är osäker på din förmåga att hantera jobbet kan ditt bästa beslut vara att ringa in en professionell termitreparationsspecialist som kan utvärdera och rekommendera de lämpligaste reparationsalternativen för din situation. Låt dem sedan utföra reparationsarbetet.

Hur man förhindrar termitskador

Varje minut som termiterna är i ditt hem är ytterligare en minut av katastrofala skador på ditt hem.

Här är några användbara steg för att skydda ditt hem mot dessa otäcka och förödande insekter:

 • Behåll god fuktkontroll och ventilation.
 • Skapa en barriär mellan jord och fundament.
 • Applicera nematoder på jorden.
 • Sprid borsyra eller kiselgur runt grunden.
 • Håll ved och vegetation borta från strukturer.
 • Spraya termitavstötande medel på opåverkat trä.
 • Ordna regelbundna inspektioner av en licensierad termitproffs.
 • Termitresistenta byggmaterial

Det finns byggmaterial som du kan använda när du bygger ett nytt hem eller under reparationsfasen som är termitresistenta.

Dessa inkluderar:

 • Tryckbehandlat virke
 • Cement, tegel, sten, etc
 • Naturligt resistent trä (Cederträ, Redwood, Cypress)
 • Vinylbeklädnad

Hur mycket kostar reparation av termitskador?

Det beror på omfattningen av skadan på ditt hem. I allmänhet är det i genomsnitt mellan 15000kr och 35000.

I allvarliga fall kan termiter strukturellt kompromissa med ett hem, vilket gör det osäkert att bo i. Detta innebär att en husägare kan behöva flytta ut tills reparationer kan slutföras. Detta är inte bara obekvämt utan dyrt, och få försäkringsbolag erbjuder husägare försäkringar som täcker denna typ av katastrof.

När du väl vet att termiter är närvarande är det absolut nödvändigt att du ringer en professionell så snart som möjligt.

Ju längre du väntar, desto längre kan du upptäcka att det som försvinner inte är termitpopulationen … utan ditt hus själv .

Termiter är aktiva 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och äter tyst på cellulosan som finns i trä. Projekt för skadedjursskydd och förbättringar av hem är ofta avsedda för vårsäsongen.

Det första steget för att förhindra termitangrepp är att uppmärksamma problemet. Eftersom termiter fungerar inifrån och ut kan du inte se några tecken på angrepp förrän skadan har skett.

Det finns många arter av termiter i USA. Underjordiska termiter lever under jorden eller i fuktiga, avskilda områden ovan jord, så många som två miljoner till en koloni. Var och en på upp till en tum i längd färdas dessa krämfärgade termiter längs distinkta “lerrör” genom grundsprickor och expansionsfogar, längs VVS och elektriska penetrationer, bakom faner och var som helst trä möter marken.
Termitangrepp – beten

När en termitangrepp är närvarande krävs professionell hjälp, och behandlingen bestäms av svårighetsgraden av problemet. De två viktigaste metoderna för eliminering är termitbeten och flytande termitbehandlingar.

Termitbeten placeras runt hemmet och eliminerar gradvis befolkningen när arbetare bär bekämpningsmedlen tillbaka till kolonin. Flytande behandlingar sprutas runt i hemmet för att döda och avvisa alla termiter som kommer i kontakt med kemikalierna.

Vissa behandlingsalternativ fungerar på specifika arter i specifika geografiska områden. Till exempel har rökning, elstötning och flytande kväve varit effektivt för att kontrollera termit av torrved, vanligt i södra stater. Uppvärmning och mikrovågsbehandlingar används någon annanstans.

Läs också: Bästa Avfuktaren – 9 Bäst I Test [Lista & Guide]

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!