Kan man Använda Ytterfärg Inomhus? [Exteriörfärg inomhus]

Om du ska måla inomhus men bara har yttervägg (Exteriörfärg) undrar du säkert om du kan använda yttervägg inomhus.

Det är precis vad vi ska titta närmare på i denna artikel.

Svaret på den frågan är att du kan använda yttervägg inomhus, men det är inte rekommenderat.

Även om du tekniskt sett kan använda ytterfärg inomhus och interiörfärg utomhus, finns det många goda skäl att inte göra det, och vi har listat dem nedan. Det korta svaret är att yttervägg är speciellt framtagen för att användas utomhus, medans interiörfärg är speciellt framtagen för att användas utomhus. De är därför inte identiska och har olika egenskaper. Här är varför:

De flesta interiörfärger är akryllatex, även om den inte innehåller latex. Det är vattenlösligt när det är vått, luktar lite och avger en minimal mängd flyktiga organiska föreningar. De flesta sorter är konstruerade för att vara tvättbara och reptåliga.

De flesta exteriörfärger är också akryllatex, så det är också vattenlösligt när det är vått, men det har tillsatt harts för att göra det väderbeständigt. Det kan kallas akryl emalj, men detta hänvisar till blank yta. De flesta exteriör akryllatexfärger kommer att fungera på olika yttre ytor, inklusive stuckatur, träpanel, fibercement och tegel.

Trots att den allt mindre används är äkta exteriör emalj en oljebaserad färg som kräver terpentin eller mineralsk sprit för rengöring.

Kan du använda ytterfärg inomhus?

Exteriörfärger är formulerade för att klara alla slags väderförhållanden. Dessa förhållanden inkluderar regn, intensiv värme och sol eller frysningstemperaturer.

Exteriörfärg innehåller harts som hjälper färgen att expandera och dra ihop sig (i stället för att spricka) beroende på vädret, samt tillsatser för att avskräcka mögel, blekning och missfärgning – till exempel från ett sprinklersystem med mineralrikt brunnsvatten.

Med tanke på dess hållbarhet kanske husägare tycker att det är smart att använda utomhusfärg inomhus för att säkerställa en lång livslängd. Men även om ytterfärg finns i många färger och torkar inomhus, så är det inte rekommenderat att använda den för dina innerväggar:

Tillsatserna som behövs för att göra ytfärg motståndskraftigt utomhus är inte avsedda att användas inomhus. De mer intensiva nivåerna av harts som används i ytterfärg är avsedda att bota och åldras utomhus där de inte påverkar luftkvaliteten inomhus.

Akryllatexfärg formulerad för utomhusbruk innehåller ett högre antal flyktiga organiska föreningar än interiörfärg. Det betyder att färgens avgaser i bästa fall är illaluktande och i värsta fall potentiellt farlig, särskilt i närheten av personer med allergier, andningsproblem eller kemisk känslighet. Även efter det torkar kommer yttre akryllatex att fortsätta att avge flyktiga organiska föreningar.

Ingredienserna i exteriorfärg som förhindrar mögel kan orsaka lukt och till och med allergiska reaktioner när de används i trånga utrymmen.

På grund av deras giftiga ångor är äkta emalj eller oljebaserade färger ett stort nej för inomhusanvändning och beroende på var du bor kan det vara olagligt för både interiör och utomhusbruk.

När flyktiga organiska föreningar förångas orsakar de snabbare uttömning av jordens ozon, vilket resulterar i ozon på marknivå.

Trots sin hållbarhet för utomhusförhållanden är exteriörfärger mer benägna att skrapas och repas när de appliceras inomhus.

Kan du använda interiörfärg utomhus?

Att använda interiörfärg på husets exteriör är inte hälsofarligt, men det är inte heller rekommenderat. Här är varför:

Interiörfärg innehåller inte samma hartser, fungicider och andra tillsatser som ytterfärg så att den inte tål elementen, inte ens när den appliceras på en skyddad plats som en ytterdörr på en täckt veranda.

Interiörfärg är inte formulerad för att expandera och krympa med temperaturförändringar, så den är utsatt för krackeleringar och sprickor.

Interiörfärg är inte utformad för att vara i direkt solljus, så färgen kommer att blekna snabbare utomhus.

Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!
Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!