Kan man Använda Ytterfärg Inomhus? [Exteriörfärg inomhus]

Om du ska måla inomhus men bara har yttervägg (Exteriörfärg) undrar du säkert om du kan använda yttervägg inomhus.

Det är precis vad vi ska titta närmare på i denna artikel.

Svaret på den frågan är att du kan använda yttervägg inomhus, men det är inte rekommenderat.

Även om du tekniskt sett kan använda ytterfärg inomhus och interiörfärg utomhus, finns det många goda skäl att inte göra det, och vi har listat dem nedan. Det korta svaret är att yttervägg är speciellt framtagen för att användas utomhus, medans interiörfärg är speciellt framtagen för att användas utomhus. De är därför inte identiska och har olika egenskaper. Här är varför:

De flesta interiörfärger är akryllatex, även om den inte innehåller latex. Det är vattenlösligt när det är vått, luktar lite och avger en minimal mängd flyktiga organiska föreningar. De flesta sorter är konstruerade för att vara tvättbara och reptåliga.

De flesta exteriörfärger är också akryllatex, så det är också vattenlösligt när det är vått, men det har tillsatt harts för att göra det väderbeständigt. Det kan kallas akryl emalj, men detta hänvisar till blank yta. De flesta exteriör akryllatexfärger kommer att fungera på olika yttre ytor, inklusive stuckatur, träpanel, fibercement och tegel.

Trots att den allt mindre används är äkta exteriör emalj en oljebaserad färg som kräver terpentin eller mineralsk sprit för rengöring.

Kan du använda ytterfärg inomhus?

Exteriörfärger är formulerade för att klara alla slags väderförhållanden. Dessa förhållanden inkluderar regn, intensiv värme och sol eller frysningstemperaturer.

Exteriörfärg innehåller harts som hjälper färgen att expandera och dra ihop sig (i stället för att spricka) beroende på vädret, samt tillsatser för att avskräcka mögel, blekning och missfärgning – till exempel från ett sprinklersystem med mineralrikt brunnsvatten.

Med tanke på dess hållbarhet kanske husägare tycker att det är smart att använda utomhusfärg inomhus för att säkerställa en lång livslängd. Men även om ytterfärg finns i många färger och torkar inomhus, så är det inte rekommenderat att använda den för dina innerväggar:

Tillsatserna som behövs för att göra ytfärg motståndskraftigt utomhus är inte avsedda att användas inomhus. De mer intensiva nivåerna av harts som används i ytterfärg är avsedda att bota och åldras utomhus där de inte påverkar luftkvaliteten inomhus.

Akryllatexfärg formulerad för utomhusbruk innehåller ett högre antal flyktiga organiska föreningar än interiörfärg. Det betyder att färgens avgaser i bästa fall är illaluktande och i värsta fall potentiellt farlig, särskilt i närheten av personer med allergier, andningsproblem eller kemisk känslighet. Även efter det torkar kommer yttre akryllatex att fortsätta att avge flyktiga organiska föreningar.

Ingredienserna i exteriorfärg som förhindrar mögel kan orsaka lukt och till och med allergiska reaktioner när de används i trånga utrymmen.

På grund av deras giftiga ångor är äkta emalj eller oljebaserade färger ett stort nej för inomhusanvändning och beroende på var du bor kan det vara olagligt för både interiör och utomhusbruk.

När flyktiga organiska föreningar förångas orsakar de snabbare uttömning av jordens ozon, vilket resulterar i ozon på marknivå.

Trots sin hållbarhet för utomhusförhållanden är exteriörfärger mer benägna att skrapas och repas när de appliceras inomhus.

Kan du använda interiörfärg utomhus?

Att använda interiörfärg på husets exteriör är inte hälsofarligt, men det är inte heller rekommenderat. Här är varför:

Interiörfärg innehåller inte samma hartser, fungicider och andra tillsatser som ytterfärg så att den inte tål elementen, inte ens när den appliceras på en skyddad plats som en ytterdörr på en täckt veranda.

Interiörfärg är inte formulerad för att expandera och krympa med temperaturförändringar, så den är utsatt för krackeleringar och sprickor.

Interiörfärg är inte utformad för att vara i direkt solljus, så färgen kommer att blekna snabbare utomhus.

Trots att ytterfärg är utformad för att tåla tuffa förhållanden, är det inte lämpligt att använda den inomhus. Här är några fler anledningar till varför:

Hälsorisker

Ytterfärg innehåller ofta högre nivåer av kemikalier som är farliga att andas inomhus. Dessa kemikalier kan orsaka hälsoproblem såsom huvudvärk, yrsel, andningsproblem och illamående. Därför är det viktigt att använda färger som är speciellt utformade för inomhusbruk.

Doft och lukt

Ytterfärg kan ha en stark och obehaglig doft, särskilt under appliceringen och torkningen. Denna doft kan vara svår att avlägsna från inomhusluften, vilket kan orsaka besvär för människor med känsliga luftvägar. Innerfärg har vanligtvis en mildare doft som snabbt avdunstar.

Utseende

Ytterfärg har vanligtvis en grovare konsistens än innerfärg, vilket kan resultera i en ojämn och ofta grov yta inomhus. Ytterfärg kan också ha en annan glans och finish än vad som passar inomhusmiljöer. Innerfärg är däremot speciellt utformad för att ge en jämn och slät yta med rätt glans och finish.

Hållbarhet

Ytterfärg är utformad för att tåla tuffa förhållanden utomhus, men inomhusmiljön är generellt mycket mildare. Att använda ytterfärg inomhus kan resultera i en överdriven hållbarhet som inte behövs och som i själva verket kan orsaka problem, såsom flagnande färg.

Skillnaden mellan ytter- och innerfärg

När det kommer till färg, finns det en stor skillnad mellan ytter- och innerfärg. Dessa två typer av färger är utformade för att användas på olika ställen i hemmet, och de har olika kemiska sammansättningar och egenskaper. Här är en närmare titt på de huvudsakliga skillnaderna mellan ytter- och innerfärg.

Kemisk sammansättning

Ytterfärg och innerfärg har olika kemiska sammansättningar. Ytterfärg är utformad för att vara mycket hållbar och tåla tuffa förhållanden, såsom extrem värme, kyla, regn, vind och solsken. Därför innehåller ytterfärg kemikalier som gör att den torkar snabbare och blir hårdare än innerfärg.

Innerfärg, å andra sidan, är inte utformad för att tåla de hårda förhållandena som ytterfärg måste stå emot. Innerfärg innehåller ofta mer bindemedel och pigment än ytterfärg, vilket gör den mer lättapplicerad och ger en jämnare yta.

Färgpigment

Färgpigmentet i ytterfärg och innerfärg är också olika. Ytterfärg innehåller pigment som är mer motståndskraftiga mot UV-strålning, vilket hjälper till att skydda färgen från att blekna i solskenet. Innerfärg innehåller inte dessa pigment eftersom de inte är nödvändiga för användning inomhus.

Glans och finish

Ytterfärg har vanligtvis en högre glansgrad än innerfärg. Detta beror på att högre glansgrad ger en hårdare yta som är mer motståndskraftig mot repor och fläckar. Innerfärg kan ha olika glansnivåer beroende på önskad finish.

Pris och tillgänglighet

Ytterfärg är vanligtvis dyrare än innerfärg på grund av dess högre hållbarhet och kemiska sammansättning. Dessutom är det inte alltid lätt att hitta ett brett utbud av färger och nyanser i ytterfärg på grund av dess begränsade användningsområde.

Risker med att använda ytterfärg inomhus

Att använda ytterfärg inomhus kan innebära en rad risker som kan påverka både hälsan och utseendet på din inomhusmiljö. Här är några av de vanligaste riskerna:

Hälsorisker

Ytterfärg innehåller ofta högre nivåer av kemikalier som är farliga att andas inomhus. Dessa kemikalier kan orsaka hälsoproblem såsom huvudvärk, yrsel, andningsproblem och illamående. Detta är särskilt farligt om du har en tendens att vara känslig för kemikalier eller om du lider av astma eller allergier.

Doft och lukt

Ytterfärg har vanligtvis en stark och obehaglig doft, särskilt under appliceringen och torkningen. Denna doft kan vara svår att avlägsna från inomhusluften, vilket kan orsaka besvär för människor med känsliga luftvägar. Det kan också orsaka huvudvärk och illamående hos personer som är känsliga för starka dofter.

Utseende

Ytterfärg har vanligtvis en grovare konsistens än innerfärg, vilket kan resultera i en ojämn och ofta grov yta inomhus. Ytterfärg kan också ha en annan glans och finish än vad som passar inomhusmiljöer. Detta kan leda till att din inomhusmiljö ser slarvig och oattraktiv ut.

Hållbarhet

Ytterfärg är utformad för att tåla tuffa förhållanden utomhus, men inomhusmiljön är generellt mycket mildare. Att använda ytterfärg inomhus kan resultera i en överdriven hållbarhet som inte behövs och som i själva verket kan orsaka problem, såsom flagnande färg.

Brandrisk

Ytterfärg kan innehålla brandfarliga kemikalier som kan öka risken för brand inomhus. Detta kan vara särskilt farligt om du använder en hög glansfärg på en yta som ligger nära en värme- eller ljuskälla.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!