Kan man Kakla på Kakel? Så Gör Du!

Svaret på den frågan är ja! Du kan lägga kakel ovanpå kakel.

I denna artikel går vi igenom hur du sparar tid och ansträngning med kakling gennom att lägga kakel ovanpå existerande kakel, vilket är möjligt så länge du följer dessa tumregler för installation.

Fördelen med att kakla över kakel är att du slipper gå igenom besväret med att riva upp det befintliga kaklet först.

Om dina kakelplattor är i relativt gott skick, jämnt placerade, utan sprickor och inte verkar behålla någon fukt – kan du antagligen lämna ett nytt lager av kakel när du ska installera ett nytt golv eller till och med vägg.

Kan man kakla på kakel?

Att kakla på befintligt kakel är en fråga som ofta dyker upp när man planerar en renovering eller uppgradering av ett badrum eller kök. Men svaret på frågan är inte så enkel eftersom det finns flera faktorer som påverkar möjligheten att kakla på kakel.

För det första är det viktigt att förstå hur kakel är installerat. Kakel läggs normalt sett på en yta av betong eller gips, som i sin tur är fastsatt på en vägg eller golv. Detta skapar en stabil grund för kaklet att fästa på. När man kaklar på befintligt kakel, så lägger man till en extra lager som inte ursprungligen var tänkt att finnas där. Detta kan skapa en instabil grund och påverka hållbarheten.

Faktorer som påverkar möjligheten att kakla på kakel inkluderar kaklets tillstånd och ytan som kaklet är fastsatt på. Om det befintliga kaklet är i dåligt skick, exempelvis om det är sprucket eller löst, så kan det vara svårt att få det nya kaklet att fästa på ett tillfredsställande sätt. Om ytan som kaklet är fastsatt på är ojämn eller skadad kan det också påverka hur väl det nya kaklet kommer att fästa.

En annan risk med att kakla på befintligt kakel är att det kan minska livslängden på det nya kaklet. Eftersom det nya kaklet inte har en solid grund att fästa på, kan det röra sig och på så sätt skapa spänningar som kan leda till sprickor och skador på det nya kaklet. Dessutom kan fukten som tränger in mellan de två lagren av kakel leda till problem med fukt och mögel.

Sammanfattningsvis är det möjligt att kakla på befintligt kakel, men det är inte alltid det bästa alternativet. Innan man bestämmer sig för att kakla på kakel är det viktigt att överväga alla faktorer och göra en noggrann bedömning av situationen. I vissa fall kan det vara bättre att ta bort det befintliga kaklet och börja om från början för att säkerställa en stabil grund för det nya kaklet.

Att kakla på kakel – steg för steg

Om man har bestämt sig för att kakla på befintligt kakel och bedömt att det är lämpligt för projektet, finns det några viktiga steg att följa för att säkerställa att installationen blir lyckad. Här är en översikt över de steg som är involverade i att kakla på kakel:

  1. Förbered ytan: Innan man börjar kakla på befintligt kakel, är det viktigt att förbereda ytan. Detta innebär att säkerställa att ytan är ren, torr och fri från smuts och damm. Om det befintliga kaklet är löst eller skadat, är det också nödvändigt att reparera det eller ta bort det.
  2. Välj lämpligt kakel: När ytan är förberedd, är nästa steg att välja det kakel som ska installeras. Det är viktigt att välja ett kakel som passar bra med det befintliga kaklet och som är lämpligt för den specifika ytan. Det är också viktigt att välja kakel av hög kvalitet som är hållbart och motståndskraftigt mot vatten och fukt.
  3. Förbered kaklet: Innan man börjar kakla är det viktigt att förbereda kaklet. Detta innebär att mäta och skära kaklet så att det passar på den specifika ytan. Det är också viktigt att förbereda eventuella fogmassor eller lim som kommer att användas för att fästa kaklet.
  4. Applicera lim: När kaklet är förberett, är det dags att applicera limmet. Limmet appliceras med en tandad spackelslev och sprids jämnt över ytan. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner när det gäller att applicera limmet.
  5. Installera kakel: Efter att limmet har applicerats, kan kaklet installeras. Det är viktigt att placera kaklet jämnt och trycka det ordentligt på plats. Det kan också vara nödvändigt att använda en kakelbitare för att skära kaklet på rätt storlek och form.
  6. Applicera fogmassa: När kaklet har installerats och limmet har torkat, är det dags att applicera fogmassa. Fogmassan appliceras med en fogspackel och sprids jämnt över fogarna mellan kaklet. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner när det gäller att applicera fogmassan.
  7. Rengör och underhåll: När installationen är klar är det viktigt att rengöra ytan och se till att den är i gott skick. Det är också viktigt att underhålla ytan genom att torka av den regelbundet och se till att eventuella problem åtgärdas omedelbart.

Sammanfattningsvis är det möjligt att kakla på befintligt kakel om det är lämpligt för projektet. Att följa de steg som beskrivs ovan kan hjälpa till att säkerställa att installationen blir lyckad och att det nya kaklet

Utvärdera den befintliga kakelsättningen

Innan du börjar kakla över kakel, gör en grundlig bedömning av baslagret för att hitta eventuella ojämnheter i ytan, vilket kan orsaka grundläggande problem på vägen.

Mögel och djup missfärgning i murbriket signalerar ofta ett absorptionsproblem – vilket innebär att fastnat vatten har skadat injekteringen och därmed kan ruttna den nya plattan underifrån. Ett absorptiosproblem kommer att förvärras när plattorna täcks. På samma sätt, om de ursprungliga kakelplattorna inte var korrekt installerade, kommer de nya överliggande plattorna inte att ligga plana eller i linje. Om du upptäcker något av dessa problem är det bättre att börja om från början än att kakla över befintligt kakel.

Bästa Kakelskäraren – 11 Bäst i Test [Lista & Tips]

Förbered ytan för installation

Kakel över en ojämn yta ger dig ett dåligt och ojämnt slutresultat, så plana ut allt torkat murbruk med en slipmaskin och säkra lösa plattor med nytt kakellim innan du börjar projektet. Lägg sedan ut dina nya plattor och skär dem så att de passar runt väggarna och fixturerna efter behov.

När alla bitar av kakel är kapade i storlek, flytta dem ur vägen så att du kan skrubba ner ditt underlag med en avfettande tvål. Låt ytan torka helt innan du börjar tejpa av kanterna på projektområdet med maskeringstejp och lägga ut plastark för att skydda omgivande ytor.

Lägg grunden för den nya plattan i steg

I allmänhet är tunnhäftande lim (även känd som tunnhärdad murbruk) perfekt för att sätta kakel i områden som är utsatta för fukt, som badrum. Andra typer av murbruk kan vara lämpligare för torrare utrymmen, som kök. Blanda ditt murbruk och applicera ett tunt lager på en del av kaklet till att börja med.

Försök inte att täcka en hel yta med murbruk i ett svep eftersom härdningstiderna kan variera, och gör du en alltför stor yta kanske du inte hinner kakla den. Dra med den tandade sidan med din spade genom att dra raka linjer längs den våta ytan, eftersom dessa spår hjälper till vid torkning och vidhäftning.

Placera kakelplattor

Sätt varje kakelplatta ovanpå murbruket och tryck fast det på plats.

För att spara ännu mer tid, applicera murbruket direkt på baksidan av dina nya plattor i stället för att förbereda området med tunt murbruk. Den här metoden bör dock sparas för situationer där den ursprungliga plattan är i perfekt skick och du egentligen bara letar efter en tillfällig fix tills du kan försöka ett mer djupgående renoveringsprojekt – placering på detta sätt ställer inte in kakelplattorna så säkert att de håller i generationer utan att behöva repareras

Vissa väljer att använda silikonlim på baksidan av varje enskild kakel och placera dem över den gamla plattan. Medan silikon inte är ett rekommenderat lim för kakelplattor som kommer att utsättas för mycket vatten (till exempel en duschvägg), kan den här enkla lösningen halvera din projekttid på områden där kraftigt stänk inte kommer att vara ett problem på lång sikt .

Slutligen, försegla ditt arbete

Oavsett vilken typ av lim du har använt under det nya plattan, måste du applicera injekteringsbruk i spåren mellan dem. Detta steg skyddar hela ytan från att fukt kryper in i sömmarna mellan varje kakelplatta och motverkar vattenskador eller mögelväxt som inte syns. För snabbhetens skull, använd förblandad injekteringsbruk och applicera den snabbt i en enda omgång. Eller så kan du välja att blanda bruket själv.

Så kort sagt kan du kakla över kakel så länge du arbetar på en ganska jämn och fin yta. Ytan på den befintliga plattan ska vara fri från mögel och skador, helt jämn (inklusive murbruk) och utan några snedställda eller konstigt placerade plattor som annars kan störa ett jämnt nytt lager. Tänk också på att det är bäst att inte lägga tunga kakel över befintliga kakel såvida inte fundamentet under båda är betong.

Annars kan övervikten orsaka strukturella problem.

Bästa Kakelskäraren – 11 Bäst i Test [Lista & Tips]

Alternativ till att kakla på kakel

Om det inte anses lämpligt eller praktiskt att kakla på befintligt kakel, finns det alternativ till att överge projektet helt. Ett alternativ är att ta bort befintligt kakel och börja om från början. Detta kan vara ett stort projekt som kräver tid och ansträngning, men det kan också ge bästa resultatet på lång sikt. Här är några överväganden att ta hänsyn till:

Först och främst, innan man tar bort befintligt kakel, är det viktigt att utvärdera om det går att göra på ett säkert sätt. Beroende på hur kaklet är installerat och fastsatt kan det vara svårt att ta bort utan att orsaka skada på den underliggande ytan. En professionell entreprenör eller kakelsättare kan vara till hjälp vid detta steg.

När man väl har bedömt att det är möjligt att ta bort befintligt kakel, är nästa steg att bestämma vilken metod som ska användas. Det finns flera metoder att välja mellan, inklusive att använda en kakelborrmaskin, en hacka eller en hammare och mejsel. Var och en av dessa metoder har sina för- och nackdelar, så det är viktigt att välja den som är lämpligast för det specifika projektet.

Efter att det befintliga kaklet har tagits bort, är det viktigt att förbereda ytan för det nya kaklet. Detta innebär att säkerställa att ytan är ren, plan och fri från eventuella rester från det gamla kaklet. Om ytan inte är plan kan det vara nödvändigt att använda en avjämningsmassa för att skapa en jämn yta för det nya kaklet att fästa på.

Det nya kaklet kan sedan installeras på den förberedda ytan. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för att säkerställa att kaklet fäster ordentligt och håller länge. Om det är ett stort projekt kan det vara en god idé att anlita en professionell kakelsättare för att utföra installationen.

Sammanfattningsvis är det möjligt att ta bort befintligt kakel och ersätta det med nytt kakel om det inte är lämpligt att kakla på befintligt kakel. Detta kan vara ett stort projekt, men det kan ge bästa resultatet på lång sikt. Det är viktigt att bedöma säkerheten och att välja en lämplig metod för att ta bort befintligt kakel och att se till att ytan är väl förberedd innan det nya kaklet installeras.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!