Kan man Lägga Golv på Golv?

Trägolv är ett självklart val för majoriteten av hem i Sverige. Det skapar en hemtrevlig atmosfär och är både snyggt och mysigt.

Valet av golv har en stor påverkan på känslan och utseendet i ett rum och därför landar valet, åtminstone i Sverige, oftast på trägolv. Men vad händer när du vill ge ditt hem en ny look och inte vill riva upp det befintliga golvet? Kan man verkligen lägga ett nytt golv ovanpå det gamla?

Trägolv blir slitna över tid och kan blekas och tappa sin glans över tid. Vad har du då för alternativ för att ge det ett nytt liv? Ett val är naturligtvis att slipa golvet men en annan möjlighet är att lägga nytt golv. Detta är särskilt angeläget om ditt trägolv är väldigt gammalt och slitet, eller om du vill ha en helt ny typ av trä med ett annorlunda utseende.

Detta för oss till en väldigt vanlig fråga när det kommer till att lägga om golvet: kan man lägga golv på golv eller behöver man först riva ut det gamla?

Det finns flera anledningar till att man kan vilja lägga golv på golv såsom att öka isoleringen, förbättra estetiken eller helt enkelt spara tid och pengar. Att riva upp ett gammalt golv kan vara tidskrävande och jobbigt så att undvika detta steg och lägga golv på golv kan kännas som ett mer attraktivt alternativ.

Det är denna fråga vi ska diskutera närmare i denna artikel.

Vad innebär det att lägga golv på golv?

Att lägga golv på golv är en metod för golvväggbeläggning som innebär att man installerar ett nytt golvmaterial direkt ovanpå det befintliga golvet istället för att ta bort det gamla. Denna metod har blivit alltmer populär på senare tid och det finns flera olika anledningar och situationer där det kan vara ett lockande alternativ.

Anledningar till att lägga golv på golv:

 • Tidsbesparing: Att ta bort ett gammalt golv kan vara en tidskrävande och rörig process. Genom att lägga ett nytt golv ovanpå det befintliga kan du spara tid och undvika att behöva riva ut hela golvet innan du lägger det nya.
 • Kostnadsbesparing: Att undvika kostnaderna för att ta bort och slänga det gamla golvet samt för arbetskraften som krävs för detta kan göra att ditt projekt inte kostar lika myket – eller kräver lika mycket energi om du planerar att göra det själv.
 • Isolering: Genom att lägga ett extra lager golv kan du förbättra isoleringen i ditt hem vilket kan vara särskilt användbart i kalla klimat eller äldre byggnader med otillräcklig isolering.
 • Estetik: För vissa projekt kan det nya golvet vara ett rent estetiskt val. Till exempel, om du inte gillar utseendet på det befintliga golvet men inte har några problem med dess funktionalitet kan du enkelt uppdatera utseendet genom att lägga ett nytt golv ovanpå det.

Situationer där det kan vara lämpligt att lägga golv på golv:

 • Hyresbostäder: I hyresbostäder kan det vara svårt att göra stora förändringar. Att lägga golv på golv kan vara ett tillfälligt alternativ som gör det möjligt för dig att förbättra utseendet på din bostad utan att göra permanenta ändringar.
 • Äldre hus: Äldre hus kan ha vackra men slitna, golv. Istället för att ta bort originalgolvet kan du bevara det och lägga ett nytt lager ovanpå det för att ge moderna bekvämligheter och estetik.

Material och verktyg

När du funderar på att lägga golv på golv är det viktigt att förstå de olika materialvalen och de verktyg som krävs för att utföra arbetet korrekt. Att välja rätt material och ha rätt utrustning är avgörande för att uppnå ett framgångsrikt resultat.

Materialval

 1. Laminatgolv: Laminatgolv är ett populärt val när det gäller att lägga golv ovanpå befintliga ytor. Det är prisvärt, slitstarkt och enkelt att installera tack vare sitt klicksystem. Laminatgolv finns i olika mönster och färger vilket ger dig många designalternativ.
 2. Vinylgolv: Vinylgolv är en annan flexibel och kostnadseffektiv lösning. Det är vattentätt och enkelt att rengöra vilket gör det idealiskt för kök och badrum. Vinylgolv finns i rullar eller som klickplattor.
 3. Trägolv: Om du vill behålla det naturliga utseendet i trä kan du överväga att använda trägolv som ditt nya skikt. Det kan ge ett elegant och tidlöst utseende men det kan vara dyrare och kräva mer underhåll än andra alternativ.
 4. Korkgolv: Korkgolv är ett ekologiskt och mjukt alternativ. Det ger en naturlig värme och skön dämpning och är också motståndskraftigt mot mögel och bakterier.

Verktyg och utrustning

När du ska lägga golv behöver du ett antal verktyg. Här är de vikigaste verktygen du behlöver:

 1. Golvsåg: En golvsåg är en såg som är speciellt utformad för att skära i golvmaterial såsom laminat eller trä. Den ger rena och exakta snitt som är viktiga för en bra passform. Generellt klarar du dock dig med en vanlig cirkelsåg.
 2. Underlagsmaterial: Beroende på det befintliga golvet och det nya golvmaterialet kan det vara nödvändigt att använda ett underlagsmaterial för att förbättra isolering och ljudabsorption.
 3. Lim eller klicksystem: Beroende på ditt materialval kan du behöva lim för att fästa det nya golvet på plats eller så kan det vara ett klicksystem som kräver minimalt med limning.
 4. Fuktspärr: Fuktspärr är en barriär som används för att förhindra fuktgenomträngning från det gamla golvet till det nya. Det är särskilt viktigt i våtrum som badrum och kök.
 5. Mätverktyg: Du kommer att behöva mäta plankorna för golvet så att dimensionerna passar.
 6. Skyddsutrustning: Använd skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd vid behov för din personliga säkerhet.

Förberedelse av det befintliga golvet

Innan du börjar lägga ett nytt golv ovanpå det befintliga golvet behöver du förbereda det existerande golvet för att säkerställa ett lyckat resultat och undvika potentiella problem längre fram. Dessa förberedelser är väldigt viktiga för ett bra resultat.

Grundlig rengöring

Det första steget i förberedelsen är att rengöra det befintliga golvet noggrant. Ta bort smuts, damm, och eventuella beläggningar. Använd lämpliga rengöringsmedel och verktyg för att säkerställa att ytan är ren och fri från föroreningar.

Reparation av eventuella skador

Inspektera det befintliga golvet för eventuella skador, såsom sprickor, hål eller ojämnheter. Reparera dessa skador innan du fortsätter. Små sprickor kan fyllas med träspackel eller liknande medan större skador kan kräva mer omfattande åtgärder.

Nivellering

För att säkerställa att det nya golvet blir jämnt och snyggt måste du nivellera det befintliga golvet. Använd en självnivellerande förening för att korrigera ojämnheter och skapa en jämn yta. Detta är särskilt viktigt om det befintliga golvet har stora variationer i höjd eller lutning.

Avlägsna trösklar och dörrkarmar

Innan du fortsätter med installationen av det nya golvet behöver du ta bort eventuella trösklar och dörrkarmar. Detta gör det lättare att installera det nya golvet och säkerställer en jämn övergång mellan rummen.

Fukttest

Kontrollera fuktnivån i det befintliga golvet och i rummet generellt. För hög fuktighet kan vara skadlig för golvmaterial och kan leda till problem som mögel och göra att golvet bucklar. Åtgärder som fuktspärrar kan behövas för att förhindra fuktintrång.

Underlagsmaterial

Beroende på det nya golvmaterialet kan det krävas underlagsmaterial för att förbättra komforten och isoleringen. Se till att du väljer rätt typ av underlag och installerar det korrekt enligt tillverkarens rekommendationer.

Att lägga det nya golvet

Nu när det befintliga golvet är förberett är det dags att börja med själva installationen av det nya golvet ovanpå det gamla. Det finns flera viktiga steg att följa för att uppnå bästa resultat:

 1. Mätning och layout: Börja med att mäta rummet noggrant och skapa en layout för det nya golvet. Detta hjälper dig att bestämma hur du ska börja och hur brädorna eller plattorna ska placeras för att skapa ett symmetriskt och attraktivt mönster.
 2. Aklimatisering av golvmaterialet: Om det nya golvet är av trä eller annat organiskt material bör du låta det acklimatisera sig i rummet i några dagar för att anpassa sig till rummets temperatur och fuktighet. Detta minskar risken för att det nya golvet sväller eller krymper efter installationen.
 3. Startpunkt: Välj en startpunkt för installationen, oftast vid en vägg eller i ett hörn av rummet. Använd kilar för att skapa en expansionsfog mellan golvet och väggarna för att hantera eventuell expansion och kontraktion.
 4. Lim eller fixering: Beroende på golvmaterialet kan du behöva använda lim, spikar, skruvar eller en annan typ av fixering för att fästa det nya golvet. Detta beror naturligtvis på typen av golv du ska använda Följ noggrant tillverkarens rekommendationer för rätt installationsmetod och fixeringsmaterial.
 5. Skärning och anpassning: Anpassa brädor eller plattor enligt layouten och skär dem efter behov för att passa längs väggar eller runt hinder. Se till att kapningarna är precisa för att upprätthålla en jämn och estetiskt tilltalande finish.
 6. Expansionsskivor: Installera expansionsfogar runt om i rummet för att möjliggöra naturlig expansion och kontraktion av golvmaterialet. Dessa skivor hjälper till att förhindra att golvet blir sned eller att det uppstår sprickor.
 7. Avslutning: Efter att hela det nya golvet är på plats är det dags att montera trösklar, dörrkarmar och eventuella andra detaljer för en snygg och professionell finish. Täta eventuella expansionsfogar runt dessa detaljer för att förhindra att smuts och fukt tränger in.
 8. Rengöring och underhåll: När installationen är klar är det dags att rengöra golvet noggrant för att ta bort eventuellt byggdamm och annat skrä. Följ sedan tillverkarens rekommendationer för att underhålla det nya golvet och hålla det i gott skick över tid.

Överväganden att tänka på

Att lägga ett nytt golv ovanpå det befintliga golvet kan vara ett lockande alternativ på grund av de många anledningarna vi diskuterade ovan. Samtidigt finns det flera viktiga begränsningar och överväganden som du bör vara medveten om innan du bestämmer dig för att genomföra detta projekt. Här är några av de viktigaste:

Höjdnivå

Ett av de främsta problemen med att lägga golv på golv är att det kommerr att höja golvet. Detta kan påverka trösklar, dörrar och anslutningen till angränsande rum. Se till att du har tillräckligt med utrymme för att kompensera för den extra höjden och överväg om det kan påverka dörrarnas funktion eller utseende.

Fukt och mögel

Om det befintliga golvet lider av fuktproblem, till exempel läckor eller kondens, riskerar du att få problem med mögel om du bara täcker över det med ett nytt golv. Det är viktigt att åtgärda eventuella fuktkällor och se till att underlagsmaterial och ytor är korrekt ventilerade för att förhindra fuktackumulering.

Instabilitet och ojämnheter

Om det befintliga golvet är extremt ojämnt eller instabilt kan det vara svårt att få det nya golvet att ligga platt och säkert. Nivellering och reparationer kan vara nödvändiga vilket kan leda till mer arbete och ökad kostnad.

Golvtyp

Inte alla golvmaterial är lämpliga för att läggas ovanpå ett befintligt golv. Till exempel, vissa typer av laminatgolv eller klickgolv kan vara mer lämpade än andra. Välj ditt nya golvmaterial noggrant och kontrollera om tillverkaren rekommenderar installation på befintliga golv.

Dörrar och trösklar

Som tidigare nämnts kan höjden på det nya golvet påverka dörrar och trösklar. Du måste överväga om dessa komponenter behöver justeras eller bytas ut för att passa det nya golvet.

Underhåll och framtida reparationer

Om det uppstår problem med det nya golvet kan det vara svårare att komma åt och reparera det om det ligger ovanpå ett befintligt golv. Det är viktigt att tänka på långsiktig underhåll och hur du kommer att hantera eventuella reparationer i framtiden.

Alternativ till att lägga golv på golv

Att lägga ett nytt golv ovanpå det befintliga golvet är ett alternativ för att ge nytt liv till ett rum och förnya dina golv men det är inte det enda.

Det finns flera andra metoder som du kan överväga beroende på dina specifika behov och omständigheter. Här är några av de vanligaste alternativen:

Golvborttagning och ersättning

Den mest uppenbara och vanliga metoden för att förnya golv innebär att ta bort det befintliga golvet helt och hållet och installera ett nytt från grunden. Detta ger dig en ren grund att arbeta med och eliminerar eventuella problem eller skador under det gamla golvet. Det är den mest omfattande metoden och kan vara tidskrävande, men det ger också största flexibilitet när det gäller val av material och design.

Golvrenovering

Om det befintliga golvet är i relativt gott skick men behöver uppfräschas kan en golvrenovering vara en lämplig lösning. Detta innebär att du slipar, fyller igen och applicerar nytt ytskydd såsomsom lack eller olja på det befintliga golvet. Detta kan ge ditt golv ett nytt utseende och öka dess livslängd.

Golvbeläggning

Istället för att ta bort det gamla golvet kan du överväga att använda olika typer av golvbeläggning såsom mattor, laminat eller vinyl för att täcka det befintliga golvet. Dessa material är enkla att installera och kan ge ett nytt utseende till rummet utan att kräva borttagning av det gamla golvet.

Golvslipning och polering

För trägolv kan en professionell golvslipning och polering ge golvet en helt ny glans. Detta är en kostnadseffektiv lösning om det befintliga trägolvet är i bra skick men behöver förnyas estetiskt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!