Kan man Montera TV på Gipsvägg? Tips & Råd

De flesta TV-fästen är avsedda för gipsskivor, vilket gör gör-det-själv-artiklar enkla, men kräver förstås närvaron av reglar. De vertikala träbitarna som utgör strukturen som håller dina väggar är väggreglar. Själva gipsväggen är relativt skör, så det kan innebära att väggen går sönder och en TV på marken när du försöker montera TV:n på enbart gipsvägg. Reglarna har en robust förankringspunkt som garanterar att fästet och TV:n sitter kvar.

Med det sagt är det enkelt att montera en TV på en gipsvägg när den har reglar. Men när väggen inte har reglar på platsen du vill montera TV:n på blir det svårare.

Innan du fördjupar dig i att titta på dina favoritfilmer och -program måste du hitta rätt plats att montera TV:n. Men det finns ett litet problem – du har inga reglar i din vägg för TV-fästet, eller så kan det vara det faktum att din hyresvärd insisterar på att ingen borrning är tillåten. Det finns ingen anledning att få panik, dock. Låt oss ta reda på hur man monterar en TV på väggen utan reglar.

Att montera en TV utan reglar kan vara knepigt. Även om en gipsvägg kan stödja en TV upp till 45kg är enheten fortfarande skör och fästet kan kräva ytterligare stöd, annars kommer TV:n att falla ner till golvet. Väggreglar utgör ramen för TV:n som stödjer dina väggar. De ger en robust förankringspunkt, vilket säkerställer att både fästet och TV:n stannar på plats.

Så här kan du montera en TV på en gipsvägg utan reglar:

1. Ankare

Ett ankare är ett av de enklaste sätten att hänga en TV på väggen utan reglar. De hjälper till att förhindra att skruvarna faller ut ur hålen på väggen, eller från att förstöra din vägg. Den erbjuder en säker montering för platt-TV. Borra bara ett hål i enlighet med det, sätt in hylsan och skjut in ankarstycket. Du kan till och med dra den nära väggen med engångsdragverktyget. Detta låser ankaret på plats, så att det inte lossnar när du sätter in skruven.

2. Kombinera ankare eller vippbultar

Ankare/vippbultar ser ut som vanliga skruvar, men de kommer med en fjärilsvipp i änden. När du placerar dem i väggen fungerar vippankarna genom att fästa på baksidan av gipsskivan. Att dra i skruven, eller på annat sätt applicera någon form av yttre kraft, har liten påverkan, eftersom växeln gör att hela gipsskivan reagerar, snarare än bara den smuliga mitten. Det betyder att det är skillnaden mellan att dra hela väggen och ta bort en enda skruv.

Ett vippankare eller en vippbult är ett bra sätt att hänga en TV utan reglar. Du måste använda ett ihåligt väggankare som liknar en vanlig skruv, med en fjärilsvipp i änden. När du väl har placerat dem i väggen fästs de på baksidan. Att dra i skruven eller applicera lite tryck har liten inverkan, eftersom växeln skulle dra i hela väggen i motsats till bara mitten.

Dessa har visat sig vara extremt starka på egen hand när det gäller att montera en TV utan reglar, men som en allmän regel bör den inte paras ihop med ett fullmotionsfäste. Att hänga en TV utan reglar kan vara en mycket säker och pålitlig lösning om man är noga med gränserna för väggen och vipparna. Många människor har provat denna lösning utan problem.

Vippbultar är ett intressant ankare för ett tv-fäste utan reglar. De kombinerar enkel installation med mycket större styrka, med den största vippbulten håller upp till 22kg. I grund och botten är dessa lite svårare att använda över andra gipsankare, men de är robusta och väl lämpade för en medelstor till tung belastning. De finns i två varianter: spetsiga och icke spetsiga. En spetsig vippbult kommer att ha en vass spets som kan monteras med en hammare, medan en spetsig vippbult, som är bättre att använda i gipsväggar, kräver att man skär ut ett installationshål först.

Vippbultar förblir tunna när de lämnas oåtdragna, men när de väl dras åt i dina väggar expanderar ärmarna, vilket skapar ett ankare på baksidan av din vägg – en liknande mekanism som vippankare. När vippbulten är ordentligt förankrad kan du ta bort skruven och ersätta den med skruvarna för ditt TV-väggfäste.

3. Överväg en monteringsplatta

En monteringsplatta är ett bra val när det kommer till montering utan reglar, och den kan klubbas med andra ankare. Monteringsplattorna är vanligtvis gjorda av metall, men de kan också göras med plywood. Detta hjälper ankarna att bära TV:ns vikt lättare och ger en möjlighet att lägga till fler ankare, vilket gör det till ett säkrare fäste.

Även om monteringsplattan inte ser så estetiskt tilltalande ut, kan du alltid överväga en monteringsplatta som är mindre än TV:n och välja en i en färg och stil som passar ditt rums utseende, eller måla över den. Valet är helt upp till dig.

4. Montera din TV från taket

Detta kanske inte är det vanligaste alternativet, men att montera din TV från taket är ett annat alternativ om du monterar utan reglar. Installationen kan vara lite mer arbetskrävande och teknisk än man skulle vilja, och det är inte alltid möjligt, men nästan alla tak har balkar eller reglar, som har samma funktion som reglar. Beroende på höjden på ditt tak och vikten på din TV kan du behöva längre skruvar för att nå reglarna, och dessa kan vara mer utspridda än du tror, ​​men de borde finnas där.

Montering av TV på gipsvägg

När det gäller montering av TV på en gipsvägg finns det ett antal fästmetoder att välja mellan. Vilken fästmetod som är lämplig beror på faktorer som TV-storlek, vikt och väggens bärighet.

En vanlig fästmetod är att använda skruvar och pluggar. Detta är ett enkelt och billigt alternativ, men det fungerar inte alltid särskilt bra på gipsväggar. Gipsmaterial är mjukare än andra byggmaterial, vilket innebär att det inte alltid ger tillräckligt med stöd för att hålla upp en tung TV. Om du väljer att använda skruvar och pluggar, se till att välja rätt typ av plugg för att säkerställa att de fäster ordentligt i väggen.

En annan fästmetod är att använda ett tv-fäste. Dessa fästen monteras direkt på väggen och TV:n hängs sedan upp på fästet. Det finns en mängd olika typer av tv-fästen att välja mellan, inklusive fasta fästen och rörliga fästen. Fasta fästen är lämpliga om du vill ha en enkel och stabil montering, medan rörliga fästen ger möjlighet att justera TV:n efter behov.

En tredje fästmetod är att använda ett monteringssystem för gipsvägg. Dessa system är särskilt utformade för att ge tillräckligt med stöd för att hålla upp en tung TV på en gipsvägg. Monteringssystemen består vanligtvis av flera fästpunkter som fördelar vikten av TV:n över en större yta, vilket minskar risken för sprickbildning eller skador på väggen.

Oavsett vilken fästmetod du väljer, är det viktigt att följa tillverkarens instruktioner och att se till att du använder rätt verktyg. Om du är osäker på vilken fästmetod som är lämplig för din TV och din gipsvägg, är det alltid bäst att rådfråga en professionell installatör eller en byggexpert.

Förberedelser för montering av TV på gipsvägg

Innan du börjar montera din TV på en gipsvägg, är det viktigt att göra rätt förberedelser för att se till att installationen blir säker och hållbar. Här är några steg som du bör följa:

Verktyg som behövs

För att montera din TV på en gipsvägg behöver du vanligtvis följande verktyg:

 • Skruvdragare eller skruvmejsel
 • Vattenpass
 • Hammare
 • Borrmaskin med rätt borrstorlek
 • Pluggar och skruvar
 • Tv-fäste eller monteringssystem för gipsvägg

Placering och höjd för TV

Innan du monterar din TV, bestäm var du vill placera den på väggen och vilken höjd du vill ha den på. Tänk på att en TV som är för högt upp eller för lågt ner kan vara obekvämt att titta på, så det är viktigt att hitta rätt höjd. En allmän tumregel är att TV:n ska placeras på ögonhöjd när du sitter ned.

Kontroll av väggens bärighet

Gipsväggar är vanligtvis inte lika starka som väggar av trä eller betong, så det är viktigt att kontrollera väggens bärighet innan du monterar din TV. Du kan använda en stud finder för att hitta de två stolpar som utgör väggens stomme. Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan stolparna för att montera TV-fästet. Om du är osäker på väggens bärighet, kan du alltid rådfråga en professionell byggexpert eller installatör.

När du har genomfört dessa förberedelser, är du redo att montera din TV på din gipsvägg. Kom ihåg att ta det försiktigt och följa tillverkarens instruktioner noggrant för att se till att installationen blir säker och hållbar.

Vanliga problem och lösningar

Det finns några vanliga problem som kan uppstå när du monterar din TV på en gipsvägg. Här är några av de vanligaste problemen och hur du kan lösa dem:

 1. Sprickor i väggen: Gipsväggar kan spricka när de belastas med en tung TV. För att undvika detta kan du använda ett monteringssystem för gipsvägg som fördelar vikten över en större yta på väggen. Om du använder skruvar och pluggar, se till att de är tillräckligt starka för att stödja TV:n.
 2. Svajande TV: Om din TV svajar på väggen, kan det bero på att fästet inte sitter ordentligt fast. Se till att du följer tillverkarens instruktioner noggrant när du monterar fästet och att du använder rätt verktyg. Kontrollera också att pluggarna sitter ordentligt fast i väggen.
 3. Vattenpass: Det är viktigt att din TV hänger rakt på väggen. Använd därför ett vattenpass när du monterar din TV för att se till att den hänger rakt. Om TV:n inte hänger rakt kan det påverka bildkvaliteten och se obekvämt ut.
 4. Kablar: När du har monterat din TV på väggen är det viktigt att du också tar hand om kablar och anslutningar. Använd kabelförskruvningar och kabelkanaler för att dölja kablar och se till att de inte hänger löst på väggen.
 5. Felaktig placering: Om du har valt en felaktig placering för din TV, kan det vara obekvämt att titta på eller påverka bildkvaliteten. Se till att du väljer en lämplig plats och höjd för din TV innan du monterar den på väggen.

Saker att tänka på innan montering

Även om ankare, vippbultar, monteringsbultar och monteringsplattor är effektiva och enkla sätt att hålla TV-väggfästen på plats när du monterar en TV utan reglar, är här några saker att tänka på i alla fall:

Var medveten om TV:ns vikt och väggens skick

Se till att ankarskruvarna är klassade för att bära din TV:s vikt. TV:ns vikter varierar från modell till modell, men en genomsnittlig 32-tums tv väger vanligtvis cirka 11 kg till 13kg, vilket innebär att en större TV kommer att väga mer. Du bör kontrollera lastkapaciteten för de ankare du väljer.

Det kommer inte att göra någon skillnad om du använder de starkaste väggankarna för att montera en TV på väggen utan regel om väggen är gammal och sönderfallande. Om väggen verkar tunn kan den böjas under TV:ns tyngd och det finns en risk att den eventuellt kan gå sönder någon gång och förstöra både väggen och din TV.

Använd rätt typ av fäste för din TV

Ett standardmönster för väggfästen är att se till att de passar vilken TV som helst. Fästen är dock klassade för att passa specifika TV-storlekar och vikter. Ett väggfäste för en 32-tums TV skulle inte klara vikten och måtten hos en 40-tums TV. Att välja fel fäste kan därför vara farligt för din TV. Om du undrar hur högt du ska montera en platt TV-skärm, fungerar de flesta ankaralternativen för en regelfri vägg bäst med fasta och lutande fästen.

Fasta fästen är statiska och inställda i en singulär position, medan neddragbara TV-fästen gör att du kan ändra den vertikala vinkeln på den monterade TV:n. Vippbultar och andra väggankare ska inte användas med annat än fasta fästen. Fästen som har armar som möjliggör fullständiga vinkeljusteringar, ger naturligtvis mer vikt. Den konstanta rörelsen som kommer med att justera din monterade TV kan orsaka ökad stress på dina ankarpunkter och själva väggen.

Avslutningsvis, om du hänger din TV på väggen utan reglar, oroa dig inte. Använd dessa alternativ tillsammans med ett fast TV-fäste, och om du fortfarande inte är säker kan du naturligtvis alltid ringa en proffs!

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!