Kan man såga trä med Metallsåg?

Trä är ett av de äldsta och mest mångsidiga byggmaterialen som människan har använt i årtusenden.

Med det sagt har bearbetning av trä alltid varit en central del av byggen, hantverk, och konstruktioner. I detta arbete har sågar alltid spelat en central roll i detta arbete.

När vi tänker på sågar tänker många på trässågar, cirkelsågar eller bågsågar i våra sinnen. Men hur är det med metallsågar? Kan man verkligen använda dem för att såga trä?

Om du står inför utmaningen att såga trä men bara har en metallsåg till hands kanske du undrar om du kan såga trä med en metallsåg. Det är just detta vi ska diskutera i denna artikel.

Typer av sågar

Sågar används för att skära, kapa, och forma olika material. Idag finns det en oändlig mängd olika sågar på marknaden, både manuella och elektriska. Var och en är utformad för ett specifikt syfte och användningsområde. Här är en kort beskrivning av några av de vanligaste typerna av sågar:

 1. Metallsågar: Metallsågar är utformade för att såga genom metaller och hårda material som aluminium, stål och järn. De har vanligtvis fina tänder och är gjorda av slitstarka material som kan klara av de hårda påfrestningar som metallskärning medför.
 2. Trässågar: Trässågar är precis som det låter designade för att såga i trä. De har grövre tänder än metallsågar och är utformade för att ta bort träflisor med minimal ansträngning.
 3. Bågsågar: Bågsågar är manuella sågar som används för att göra långa raka snitt i trä och metall. De har en böjd bladram som spänns för att hålla bladet på plats och skapa en stadig skärkraft.
 4. Cirkelsågar: Cirkelsågar är elektriska verktyg som har en roterande klinga med skarpa tänder. De används ofta för snabba och effektiva snitt i trä, plywood och andra byggmaterial.

Vad varje typ av såg är vanligtvis avsedd för

Varje typ av såg är utformad med ett specifikt ändamål i åtanke. Här är några exempel på vad varje typ av såg vanligtvis används för:

 • Metallsågar: Dessa är avsedda för att skära genom metall och andra hårda material. De används ofta inom industrin och metallbearbetning.
 • Trässågar: Dessa sågar är idealiska för träbearbetning, inklusive snickeri, möbeltillverkning och byggprojekt som kräver kapning av trä.
 • Bågsågar: Bågsågar är bra för att göra långa snitt i trä eller metall och används ofta inom snickeri och metallbearbetning.
 • Cirkelsågar: Cirkelsågar är användbara för att göra snabba och raka snitt i en mängd olika material, inklusive trä, plywood och gipsskivor. Cirkelsågar brukar ofta vara det snabbaste och mest effektivaste sätt att kapa trä.

Metallsågar och deras egenskaper

Metallsågar är speciellt utformade för att skära genom metaller och hårda material. De har flera egenskaper som skiljer dem från trässågar och andra sågtyper.

Först och främst är tänderna på en metallsåg vanligtvis skarpa och triangulära för att effektivt skära genom metall. De är utformade för att skära i en enda riktning och skapa fina snitt.

Vidare har metallsågar fler tänder per tum jämfört med trässågar. Detta resulterar i finare tänder och ett mer effektivt skärverktyg för metall. Metallsågar finns i olika längder beroende på det specifika ändamålet. Kortare metallsågar är mer lämpade för precisionsarbete medan längre sågar kan användas för att göra längre snitt.

Slutligen är bladets tjocklek på en metallsåg vanligtvis tunnare än på en trässåg. Detta gör att sågen kan penetrera materialet med minimalt slöseri av material och dessutom göra det lättare att kapa.

Användningsområden för metallsågar

Metallsågar har en mängd olika användningsområden inom olika branscher och tillämpningar men oavsett område är syftet såklart att kapa igenom olika typer av metall. Några exempel är:

 1. Metallbearbetning: Det mest uppenbara användningsområdet är att skära metall. Det kan vara allt från att skära rör och stålstänger till att såga metallplåtar.
 2. Hantverk och konst: Metallsågar används ibland av konstnärer och hantverkare för att skapa unika metallkonstverk och smycken.
 3. Byggindustrin: Inom byggindustrin används metallsågar för att utföra snitt och anpassningar på metallkomponenter som används i konstruktionen av byggnader.
 4. Reparation och underhåll: Hemmafixare och mekaniker använder ofta metallsågar för att kapa eller ta bort metallkomponenter vid reparationer och underhåll.

Vanliga material som sågs med metallsågar

Metallsågar är utformade för att hantera i princip alla typer av metaller. De vanligaste metallerna inkluderar följande:

 • Stål: Metallsågar kan användas för att kapa genom olika typer av stål inklusive rostfritt stål och kolstål.
 • Aluminium: Aluminium är ett lättmetall som är vanligt inom många industrier. Metallsågar används ofta för att kapa och forma det.
 • Koppar: Koppar är ett ledande material som används inom el- och VVS-arbeten. Metallsågar kan användas för att såga i koppar.
 • Mässing: Mässing är ett annat material som kan sågas med hjälp av metallsågar. Mässing används ofta för tillverkning av dekorativa föremål.

Kan man använda en metallsåg för att såga trä?

Nu när vi har en tydligare bild av metallsågar och vad de används för undrar du säker om man kan använda en metallsåg för att såga trä. Om du bara har en metallsåg till hands men behöver kapa trä kanske du inte har mycket till val.

Det första du behöver veta är att metallsågar är avsedda för att skära genom hårda och tuffa material som metall. Deras finare tänder är optimerade för att klippa igenom metallens motståndskraftiga struktur. När det gäller trä är situationen annorlunda. Trä är ett mycket mjukare material jämfört med metall, och de fina tänderna på en metallsåg kan ibland vara alltför aggressiva för träskärning. Deta gör att sågning av trä med en metallsåg ofta tar väldigt lång tid.

Trots detta är det korta svaret på frågan ja. Du kan såga i trä med en metallsåg men det är inte det effektivaste sättet att göra det på. Att såga i trä med en metallsåg tar mycket längre tid än om du har en träsåg. Kom ihåg att varje såg är optimerad för varje specifikt syfte och material så en metallsåg är såklart inte optimerat för att såga i trä.

För att såga trä med en metallsåg krävs ofta en viss teknik och anpassning. Det kan innebära att man använder lättare tryck, saktar ner sågningen och kanske även slipar om tänderna på sågen för att göra dem mer lämpade för trä.

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om riskerna och utmaningarna med att använda en metallsåg för träskärning. Metallsågar är som sagt inte gjorda för att kapa trä och detta kan leda till snabbare slitage på sågens tänder eller till och med skador på bladet. Dessutom kan resultatet bli mindre precist än om du hade använt en trässåg.

Med tanke på de utmaningar och risker som är förknippade med att använda en metallsåg för trä kan det vara klokt att överväga användningen av mer lämpliga verktyg såsom trässågar, cirkelsågar eller bågsågar när du behöver göra träskärning. Men om du bara behöver kapa en sak och bara har tillgång till en träsåg då kan en metallsåg duga enbart för den uppgifter. Har du däremot ett större antal träskivor eller plankor som du behlöver kapa är det bättre att använda en träsåg.

Risker och nackdelar med att använda metallsågar på trä

Att använda metallsågar för att såga trä kan vara förenat med flera risker och nackdelar som du bör ha i åtanke. Här är några av de främsta riskerna och nackdelarna med att använda metallsågar på trä:

 1. Slitaget på sågen: Trä är betydligt mjukare än metall och det innebär att tänderna på en metallsåg kan slitas ut snabbare när de används för kapning av trä.
 2. Grovt resultat: Metallsågar är inte optimerade för träskärning, och de kan leda till att resultatet inte blir lika precist. Det kan ibland leda til flisor och ojämna kanter. Om du behöver precisa och släta snitt i trä kommer en trässåg eller cirkelsåg att vara ett bättre val.
 3. Risk för skador på träet: Metallsågar kan lättare orsaka skador på träets fibrer och yta. Detta kan resultera i oönskade spår, sprickor eller snitt som inte är jämnt skurna.
 4. Säkerhetsrisker: Eftersom metallsågar inte är avsedda för träskärning kan de vara svårare att kontrollera och leda till ökad risk för skador på användaren. Alltid när du sågar bör du använda lämplig personlig skyddsutrustning och vara extra försiktig när du använder en metallsåg på trä.
 5. Tidskrävande process: Som diskuterat tidigare kan det ta längre tid att använda en metallsåg för att såga trä jämfört med att använda en lämplig trässåg eller cirkelsåg.

Alternativa verktyg och deras fördelar

Om du behöver såga i trä finns det flera alternativa verktyg som är bättre anpassade för ändamålet än metallsågar. Här är några av de vanligaste alternativa verktygen och deras fördelar:

Trässågar

Trässågar är speciellt utformade för att kapa trä och har vassa tänder som skapar släta och precisa snitt i trä. De är lätthanterliga och ger bättre kontroll över sågningen. Det finns en mängd olika typer av trässågar inklusive handsågar och elektriska sågar som tigersågar och kap- och gersågar.

Trässågar är preis som namnet antyder idealiska för all slags träskärning, oavsett om det handlar om snickeri, möbelbygge eller enklare projekt.

Cirkelsågar

Cirkelsågar är de mest populära typerna av sågar på marknaden då de är snabba och otroligt effektiva. De har roterande sågklingor som gör att du kan göra raka och djupa snitt i trä på bara några sekunder. Cirkelsågar är bäst lämpade för stora mängder trä om du till exempel bygger och behöver kapa ett stort antal brädor eller plankor.

Cirkelsågar används ofta för att kapa brädor, plywood och andra trämaterial, samt för att skära längs kanter och göra snittytor.

Bågsågar

Bågsågar är manuella sågar med en böjd bladram som ger extra stabilitet och precision. De är perfekta för att göra långa, raka snitt i trä.

Bågsågar används inom snickeri och andra träbearbetningsprojekt där noggrannhet och kontroll är viktigt.

Elektriska sticksågar

Sist men inte minst har vi sticksågar som är elektriska verktyg som har ett smalt blad som kan röra sig upp och ned. Detta gör dem väldigt mångsidiga men framförallt lämpliga för kurviga snitt och detaljarbete i trä.

Elektriska sticksågar används ofta för att skära former, kurvor och snittytor i trä och andra material.

Att använda rätt sågverktyg för varje specifikt syfte gör det mycket lättare att uppnå bättre resultat och gör arbetet mycket mer effektivt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!