Kilenkrysset förvärvar strategisk fastighet i Stockholm Nord Logistikområde

I en ny utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen har Kilenkrysset Sweden förvärvat fastigheten Sigtuna Vallstanäs 2:351 från tre entreprenörer. Fastigheten, belägen inom Stockholm Nord Logistikområde i Sigtuna kommun, är en nyutvecklad flexibel byggnad på cirka 3 600 kvadratmeter och omfattar tre olika lokaler som är anpassade för gym-, padel- och restaurangverksamhet. Dessutom omfattar köpet en tillhörande tomtyta på cirka 6 000 kvadratmeter.

Det är viktigt att notera att Nordic Wellness är största hyresgäst och hyr majoriteten av byggnaden där de bedriver gym- och padelverksamhet. Annika Persson, VD och ägare av Kilenkrysset Sweden, uttryckte sin tillfredsställelse med köpet, och menade att fastigheten kommer att passa väl in i företagets redan befintliga fastighetsbestånd inom Stockholm Nord Logistikområde.

Hamid Khanahmadi, en av säljarna, välkomnade övergången till Kilenkrysset Sweden och ser fram emot att se hur företaget kommer att vidareutveckla och förvalta fastigheten på bästa möjliga sätt under de kommande åren. Affären initierades av Angermann Sweden, som också agerade som rådgivare i försäljningsprocessen.

Kilenkrysset Sweden är en del av de tre Kilenkrysset-koncernerna och har ett nära samarbete med moderbolaget. De delar visionen om att finnas där framtidens Sverige växer och har en affärsidé att bygga, äga och förvalta fastigheter. Kilenkrysset Sweden fokuserar på Stockholm, Uppsala och Västmanlands län.

Kilenkrysset är en privatägd fastighetskoncern med ett fastighetsbestånd som består av cirka 395 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, huvudsakligen lager-, logistik- och kontorsfastigheter, i 13 kommuner. Företaget bidrar till samhällsutvecklingen genom att planera för nya stadsdelar samt nya logistik- och industriområden på de cirka 30 miljoner kvadratmeter mark som finns i deras fastighetsbestånd​.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!