Klartecken för Påbörjandet av ny Simhall i Gränby

Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd har godkänt en verksamhetsbeskrivning för en ny simhall i Gränby, vilket markerar början på projektets projektering. Målet är att simhallen ska stå färdig 2026 och kommer att vara en viktig tillgång för föreningslivet och simälskare i Uppsala. Den nya anläggningen kommer också att ge skolorna möjlighet att bedriva simundervisning, vilket utvidgar Uppsalas utbildningsinfrastruktur.

Beslutet om den nya simhallen baserades på en utredning från 2022, vilken kartlade det nuvarande läget och de framtida behoven av simanläggningar i Uppsala kommun. Utredningen påpekade att de befintliga anläggningarna snart kommer att tjäna ut sin tid, samtidigt som behovet av nya anläggningar är stort. För att säkerställa att anläggningen uppfyller de rådande behoven, har ett funktionsprogram utarbetats i samarbete med berörda föreningar, bolag och nämnder.

Karolin Lundström (V), ordförande i idrott- och fritidsnämnden, förklarade att det inte råder några tvivel om att det finns för få simhallar i Uppsala. Hon tillade att den nya simhallen i Gränby är mycket efterlängtad och kommer att underlätta för allt från simundervisning till elitträning.

Utredningen visade också att invånarna i Uppsala har sämre tillgång till sim- och badanläggningar jämfört med många andra kommuner. För att möta dessa växande behov, kommer fyra nya badanläggningar att behövas under en 20-årsperiod. Magnus Jansson, biträdande förvaltningsdirektör/idrottschef på Uppsala kommun, betonade att det är viktigt att börja projekteringen av anläggningen i Gränby, med tanke på de stora behoven. Han nämnde också att kommunen parallellt arbetar med ytterligare undersökningar för ett regionalt familjebad samt två mindre lokala anläggningar.

När den nya simhallen i Gränby är klar, kommer den att ersätta simidrottsdelarna på Fyrishov. Detta kommer inte att påverka familje- och äventyrsbadet på Fyrishov, som kommer att fortsätta vara en aktiv del av sim- och badutbudet i Uppsala fram till minst 2030.

Cobab Sverige AB har kontrakterats av Uppsala arenor och fastigheter för att projektera och leverera simhallen. Martin Junblad, VD för Cobab Sverige AB, uttryckte företagets glädje och stolthet över att påbörja projekteringen i Gränby. Han förklarade att Uppsala kommun fokuserar på hållbarhet och ser möjligheter i ny teknik, vilket gör projektet otroligt spännande för Cobab. Junblad ser fram emot att leverera en riktigt fin simhall till Uppsala och dess invånare.

Sammanfattningsvis markerar beslutet att bygga en ny simhall i Gränby ett viktigt steg mot att förbättra siminfrastrukturen i Uppsala. Det speglar också kommunens engagemang för att möta växande behov och skapa bättre sim- och badmöjligheter för alla invånare.

Illustration: White arkitekter.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!