Kommer Klimatförändringarna att Påverka ditt Morgonkaffe?

Klimatförändringar är något som många av oss hör om dagligen, men det karakteriseras nästan alltid som något vagt hot vid horisonten med immateriella konsekvenser.

Vi pratar om den globala uppvärmningen som om den skulle kunna störa livet för våra ättlingar; få diskuterar frågan i termer av dess omedelbara effekter. Som ett resultat av detta förblir många okunniga om de mest akuta problemen som klimatförändringarna utgör. Även små bekvämligheter som vi har kommit att förlita oss på dagligen kan hotas snabbare än vi tror.

Kaffe är en av de saker som de flesta av oss tar för givet när vi njuter av det i början av en lång dag. För vissa av oss är aromen lugnande, medan andra förlitar sig på den rush av energi som den ger. Men vi tänker sällan på de globala faktorerna som gör att vi kan njuta av detta enkla nöje regelbundet. Sanningen är att kaffeproduktionen beror på specifika miljöförhållanden, som kan försvinna om klimatförändringarna fortsätter i sin nuvarande kurs.

Stigande temperaturer betyder färre skördar

Det mesta av världens mest älskade kaffe kommer från en specifik stam av Coffea-växten som kallas arabica. Arabica-kaffe erbjuder kaffedrickare en rik, komplex smak, vilket gör det mycket mer tilltalande än dess motsvarighet, robusto. Det finns dock en hake: arabicakaffe kan bara växa på höjder över en kilometer när det odlas vid ekvatorn. Om den odlas bort från ekvatorn kan den odlas på höjder mellan 500 meter och en kilometer – men bara om särskilda nederbördsmönster förekommer.

Uppenbarligen skulle stigande temperaturer förändra de förhållanden under vilka arabica skulle kunna växa, skjuta det nödvändiga avståndet uppför och göra befintliga grödor oförmögna att producera. Eftersom det finns mindre tillgänglig mark när man går upp från havsnivån, skulle kaffeproducenter finna sig oförmögna att hantera den globala efterfrågan.

Faktum är att det beräknas att mängden mark som är tillgänglig för arabicaproduktion kommer att minska med 50 % till 2050, med lägre mängder nederbörd som också spelar en roll. För att kompensera för dessa problem skulle kaffebönder behöva flytta sina grödor till nya områden. Men andra frågor relaterade till klimatförändringar kan göra detta svårare än det låter.

Nej, inte bina!

Tillgänglig mark är inte den enda klimatförändringsrelaterade faktorn som sannolikt kommer att hota kaffeproduktionen inom en snar framtid. Det är också frågan om pollinering. Kaffe, liksom många andra växter, är beroende av insektspollinering för att blomstra och frodas – särskilt i nya grödor. Bin är notoriskt känsliga för klimatförändringar och ser deras livsmiljöer dra ihop sig i en alarmerande takt.

Faktum är att klimatförändringarna påverkar praktiskt taget alla pollinatörer, eftersom deras migrationsmönster sannolikt kommer att förändras av stigande lufttemperaturer. Eftersom pollinering kan vara ett av de mest effektiva sätten att starta och underhålla nya kaffeplantager, är alla hot mot bin ett påtagligt hot mot vår morgonjoe.

Vad kan vi göra?

När vi väl förstår att effekterna av klimatförändringarna sannolikt kommer att göra våra liv märkbart svårare, kommer de flesta av oss att vilja veta vad vi kan göra. Bör vi sätta press på våra förtroendevalda att genomföra mer energieffektivitetsskatteavdrag och annan miljövänlig politik? Ska vi använda konsumentteknologi för att övervaka vår egen energianvändning mer noggrant, så att vi kan minska vår personliga påverkan på planeten? Vi borde nog göra både och.

Att göra de typer av förändringar vi vill se i världen omkring oss är det första (men inte det enda) steget mot en värld där våra små lyxar är skyddade från konsekvenserna av miljövårdslöshet. Var uppmärksam på energin du använder, undersök politiken för folket i din regering, och kom ihåg att inte ta små lyxvaror som kaffe från mörkrostat läkare för givet.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!