Kompetensvy – Det enkla kompetensverktyget 2023

Vad är kompetenshantering? Hur får du ut det mesta av din kompetenssatsning? Varför behöver du ett kompetensverktyg? Det ska vi titta närmare på i denna artikel!

Vad är kompetenshantering?

Låt oss först definiera kompetenser. En kompetens är en individs eller organisations kombinerade kunskap, förmågor och expertis. Så, kompetenshantering är processen att identifiera, hantera och utveckla medarbetares kompetens. Det anpassar anställdas kompetens och beteenden med företagets mål. När det används som ett ramverk för att rekrytera, utveckla, engagera och behålla anställda, ger det organisationer en konkurrensfördel. Kompetenser kan inkludera allt från utbildningar, behörigheter till körtillstånd.

Du kan lättare definiera och bestämma “rätt man vid ätt plats” i din organisation och de färdigheter som anställda behöver för att utföra dessa jobb genom att skapa en “kompetensmodell” och använda ett ett bra kompetensverktyg.

Utvärdera rekryteras och anställdas kompetenser för att avgöra hur väl deras kompetens och kunskap matchar deras jobbkrav
Skapa utvecklingsplaner för att täppa till de mest kritiska kompetensluckor

Övervaka, mät och upprepa för att uppnå dina individuella, team- och organisationsmål.

Hur hjälper kompetenshantering organisationer?

I grund och botten hjälper kompetenshantering dig att utveckla de färdigheter, kunskaper och utbildningar dina anställda behöver, så att du kan förverkliga din arbetsstyrkas fulla potential och få bättre resultat inom din organisation. Ett robust program kan främja kortsiktiga och långsiktiga arbetskraftsplaneringsinitiativ som dessa:

Arbetskraftsoptimering: Se till att dina anställda har den nödvändiga kompetensen de behöver för att göra sitt jobb bra. Genomför kompetensbedömningar för att lokalisera avgörande svagheter, så att du kan ge exakt den riktade utbildning de behöver. Kompetenshantering förbättrar effekten och kostnadseffektiviteten av din utbildning, vilket säkerställer att dina anställda lägger sin tid på att förbättra de färdigheter som gör skillnad.

Ledarutveckling: Identifiera och förbered dina framtida ledare. Använd kompetenshanteringsverktyg för att identifiera vilka av dina anställda som är bäst förberedda att ta på sig ledarroller idag. Leta också efter medarbetare som kan bli ledare med tiden. Ge dessa anställda utbildning, utvecklingsplaner, stöd och erfarenheter som kommer att stärka deras ledarskapskompetens. Detta så att de är redo när du behöver dem.

Användarvänliga digitala system är framtiden: Tack vare teknologi har många områden inom administration kunnat förbättras rejälts. I slutändan innebär detta enklare och lättare administration för din organisation vilket sparar både tid och pengar. Att använda digitala system är verkligen framtiden inte minst för kompetenshantering men också en mängd andra administrationsområden inom organisationer.

Pension. Förändrande affärsklimat. Branschskiften. Oavsett anledningen måste alla organisationer planera för en smidig övergång när det är dags för ledande befattningshavare att kliva åt sidan. Effektiva kompetensprogram och kompetensverktyg hjälper till att säkerställa att efterträdarna har kunskapen, verktygen och färdigheterna för att framgångsrikt hantera den kritiska övergången – och därefter.

Planering. Förvänta det oväntade. Låt inte olika oväntade händelser såsom pandemier eller andra kriser störa verksamheten i din organisation när grupper av anställda plötsligt inte kan arbeta. Uppdaterade kompetens- eller kompetenshanteringssystem kan tillhandahålla en färdig katalog över anställdas färdigheter, så att du snabbt kan analysera dina förluster och utveckla ett handlingsbart svar.

Välj ett kompetensverktyg

Som Wikipedia uttrycker det:

“Ett kompetensledningssystem kan spåra organisationens kompetenskrav och identifiera eventuella kvarvarande luckor. Den kan också spåra erfarenheter från människor att lägga till deras lärande för att ge en evidensbas för påståenden om kompetens.”

Komplexiteten av att hålla koll på alla medarbetares kompetenser på ett bra sätt blir svårare och svårare ju mer organisationen växer. Många företag kämpar med Excel filer i tron om att det är det bästa sättet men detta är både ineffektivt, osmidigt, och tidskrävande. Det gör det också svårt att följa upp och få en god och enkel överblick över dina medarbetare. Fler företag efterfrågar därför ett enkelt och digitalt kompetenshanteringssystem. Och som tur är finns det numera smidiga och effektiva digitala kompetenshanteringssystem att välja på.

Ett kvalitativt kompetensverktyg är ett omfattande verktyg som hjälper organisationer att välja och anställa rätt talang och planera och spåra deras kompetens och identifiera kompetensluckor för att fatta analyserade beslut för utbildning. Med andra ord är det en otroligt viktig komponent i alla lyckade och välfungerande organisationer. Samtidigt är det inte sällan (tyvärr) negligerat av många organisationer.

I slutändan kommer ett kompetensverktyg att hjälpa dig att lyckas bättre inom alla områden i din organisation. Det är trots allt människorna som skapar organisationen och dess framgång.

För stora organisationer är det svårt att hålla koll på alla medarbetares utbildningar, kompetenser, och förfallodatum. Så med hjälp av ett effektivt kompetensverktyg kan du skicka rätt person på rätt utbildning vid rätt tillfälle. Detta kan dessutom Slipp dyra sanktionsavgifter för att er personal saknar rätt utbildningar och utbildningsbevis.

Kompetnensvy kompetensverktyg

Ett kompetenshanteringssystem (CMS) av god kvalitet kommer att ge otroliga och varaktiga fördelar för alla organisationer.

Kompetensvy är ett av de mest populära kompetensverktygen på marknaden som “ger dig full koll över medarbetarnas alla utbildningar, behörigheter och körtillstånd. Planera och kontrollera allt direkt i ett enkelt och smidigt system.”

Kompetensvy omfattar prestation och utveckling av anställda med hjälp av ett strukturerat och uppmätt system, som ger organisationen mer kontroll över risker och kostnader i varje steg av kompetenshanteringens livscykel – urval, utbildning och utveckling, utplacering av personal, utvärdering och genomförande av arbetsroll.

För stora organisationer är det svårt att hålla koll på alla medarbetares utbildningar, kompetenser, och förfallodatum. Så med hjälp av ett effektivt kompetensverktyg kan du skicka rätt person på rätt utbildning vid rätt tillfälle. Detta kan dessutom hjälpa dig att undvika  dyra sanktionsavgifter för att din personal saknar rätt utbildningar och utbildningsbevis när de utför ett arbete.

Tack vare att kompetensvy arbetar nära med sina kunder har de kunnat utveckla ett system med funktioner som marknaden faktiskt behöver och efterfrågar.

Det finns många fördelar med ett bra kompetensverktyg. Utöver de fördelar som diskuterats ovan hjälper det dig att upprätthålla industriutvecklade kriterier och gör det möjligt för organisationen att ytterligare främja sina anställdas kompetens till befintliga och perspektivkunder och tillsynsorgan. Du får god överblick över dina medarbetare och kan göra regelbundna revisioner för att säkerställa ständiga förbättringar.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!