Låga förväntningar präglar byggsektorn inför hösten

Det råder oro inom bygg- och anläggningsbranschen inför hösten när ekonomiska utmaningar fortsätter att påverka företag i sektorn. Enligt den senaste Byggbarometern från Byggföretagen uppger sju av tio företagare att de är bekymrade över den rådande konjunkturen.

Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen, kommenterar den tuffa situationen och säger: “Vi har varnat för krisen i bostadsbyggandet under hela året. Nu ser vi hur våra medlemmar påverkas när konkurser och varsel ökar.”

I augusti släppte Statistiska Centralbyrån (SCB) ny statistik som bekräftade den nedgång som bostadsbyggandet upplever. Antalet byggstarter halverades under första halvåret 2023 jämfört med samma period föregående år. Byggföretagens egna mätningar bekräftar den dystra utvecklingen över tid.

Catharina Elmsäter-Svärd kommenterade detta och noterade: “När vi ställde samma fråga under pandemin svarade 56 procent att man bekymrades över det ekonomiska läget. Den siffran har nu ökat till 73 procent. Ökade materialkostnader, stigande räntor och svagare hushållsekonomier skapar en perfekt storm.”

Inför regeringens höstbudget förespråkar Byggföretagen ett antal reformer för att stödja sektorn. Dessa inkluderar ett startlån för unga bostadsköpare, utvidgat ROT-avdrag och ökat stöd till kommunernas klimatanpassningsarbete.

Catharina Elmsäter-Svärd delar sin syn: “Nu finns möjlighet att öka beredskapen och klimatanpassa samhället. Offentliga beställare bör redan idag ges möjlighet att styra mer resurser till upprustning av VA-system, elnät och annan infrastruktur. Det skulle dels rusta samhället för att bättre stå emot återkommande skyfall, dels hålla igång byggbranschen när bostadsbyggandet minskar.”

Byggbarometern genomfördes under augusti månad och baseras på 571 enkätsvar från aktörer inom byggsektorn. Nästa konjunkturprognos från Byggföretagen förväntas publiceras i oktober, och branschen håller andan i väntan på nya besked som kan förändra dess framtid.

Slutsats: Byggsektorn står inför betydande utmaningar när ekonomiska bekymmer och minskad byggaktivitet fortsätter att påverka företagen inom sektorn. Åtgärder som stöder branschen, såsom ökade investeringar i infrastruktur och klimatanpassning, kan vara nyckeln till att mildra effekterna av den pågående krisen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!