Lågkonjunkturen drar ner svensk ekonomi: Bostadsbyggande i historiskt stort fall

Svensk ekonomi står inför en prövning med en förväntad minskning av BNP med en procent i år, följt av en blygsam återhämtning på 0,4 procent nästa år. Detta enligt senaste prognoserna från SBAB, där det historiskt stora fallet i bostadsbyggandet anses vara en av de främsta orsakerna till den svaga tillväxten.

Svensk BNP har länge varit föremål för oro, och med den senaste prognosen från SBAB är det tydligt att lågkonjunkturen nu är här för att stanna. Den negativa utvecklingen i BNP tillskrivs främst fallande investeringar, särskilt inom bostadssektorn, samt minskad hushållskonsumtion till följd av påtagliga räntehöjningar.

“Nu ser den sedan lång tid väntade lågkonjunkturen ändå ut att vara här. BNP-fallet ser dock inte ut att bli så dramatiskt men det bygger på att ytterligare stora räntehöjningar uteblir,” säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

En annan orosfaktor är inflationen, där SBAB:s beräkningar indikerar att den faller snabbare än vad officiella siffror visar. Detta, tillsammans med förväntningen om den lägsta tillväxten i hela EU och det pågående raset i bostadsbyggandet, har ökat kraven på försiktighet med ytterligare räntehöjningar från Riksbanken.

“Flera av de globala förhållanden som bidrog till den snabba uppgången i inflationen har därtill normaliserats. Sett till hur Riksbanken hittills resonerat talar mycket för en räntehöjning till nästa vecka, men sen bör Riksbanken vila på hanen,” tillägger Robert Boije.

Antalet påbörjade nya bostäder har sjunkit dramatiskt, förväntas nå enbart 25 000 i år jämfört med 70 000 för två år sedan. Detta fall anses vara katastrofalt, inte bara sett till befolkningsökningen utan även med tanke på kompetensförsörjningsbehovet i tillväxtorter och behovet av bostäder i klimatomställningens spår.

“Försäljningen av nya bostäder har sedan i höstas legat på en fjärde- till femtedel av volymerna jämfört med de senaste åren. Skälet är en kombination av snabb och kraftig ränteuppgång, fallande priser på andrahandsmarknaden och hög bygginflation till följd av först pandemi och sedan krig i Ukraina,” förklarar Robert Boije.

Bostadspriserna väntas fortsätta att falla, och enligt SBAB:s modell kan de sjunka med ytterligare några procent under hösten. De påpekar dock att bostadsmarknaden har överraskat förr och att framtiden är osäker.

“Vi ligger, än så länge, kvar med vår bedömning att bostadspriserna ska ner 20 procent i förhållande till förra vårens toppnoteringar, sett till den stora ränteuppgången. Men osvuret är bäst. Bostadsmarknaden har överraskat förr,” säger Robert Boije.

Sammanfattningsvis står Sverige inför utmaningar på flera fronter, med en lågkonjunktur som sätter press på ekonomin och bostadsmarknaden i en historisk nedgång. Medan prognoserna inte är helt dyster, är försiktighet och noggrann övervakning av ekonomiska indikatorer avgörande för att navigera genom dessa turbulenta tider.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!