Link40: Ett Innovativt Steg Mot Hållbar Logistik – Detaljplan nu på Samråd

För ett år sedan presenterades visionen om Link40, en innovativ logistikhubb belägen i Mölnlycke. Idag tar projektet ett steg framåt när detaljplanen går ut på samråd.

Projektet Link40 är ett samarbete mellan fastighetsbolaget Balder och stadsutvecklaren Next Step Group. Logistikhubben kommer att uppföras i Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta motsvarande cirka 80 fotbollsplaner. Med en total investering på cirka 4 miljarder kronor, strävar projektet efter att skapa utrymme för framtidens logistiklösningar, samverka för smart godshantering, och att stärka regionens position som en ledande aktör inom logistiksektorn.

Målet med Link40 är att samla regionens mest framstående aktörer inom näringsliv, akademi och transportsektorn. Genom att underlätta samarbetet mellan dessa aktörer, strävar Link40 efter att stödja branschen och samhället i en övergång till en mer hållbar gods- och logistiksektor, både på regional, nationell och global nivå.

Med sitt strategiska läge längs riksväg 40, mellan Sveriges två största städer och nära stora godsnav som Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats, erbjuder Link40 unika möjligheter att påverka den samhällsviktiga transportsektorn i positiv riktning.

Responsen på projektet har varit mycket positiv. Erik Selin, VD på Balder, framhåller att många företag ser stora möjligheter med vad Link40 kan tillföra näringslivet och regionen. Per Vorberg, Kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun, betonar att en fortsatt utveckling av Bårhults företagspark är strategiskt viktig för kommunen och hela Göteborgsregionen. Vorberg förutspår att Link40 kommer att bidra till en hållbar omställning samt skapa omkring 1000 nya arbetstillfällen i kommunen.

Som ett led i satsningen har grundarna för Link40 tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg. Målet är att utveckla platsen till en regional gods- och logistikhubb, där godset kan lastas om och fordon laddas, för att skapa ett effektivt och utsläppsfritt transportsystem till 2030, i linje med ambitionerna i initiativet Gothenburg Green City Zone.

Härryda kommun har gett etableringen ett positivt planbesked och detaljplanen för Link40 går nu ut på samråd mellan den 7-30 juni. Allmänhetenär inbjuden att granska förslaget, lämna synpunkter och ställa frågor. Om allt går enligt plan är byggstarten planerad till 2024.

Link40 representerar en vision för en mer hållbar och effektiv framtid för logistikbranschen. Med dess strategiska placering, engagerade partnerskap och ambitiösa mål står projektet redo att bidra till en grönare och mer innovativ framtid för regionen och branschen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!