Löddeköpinge Undergår Förvandling för Att Få Enhetlig “Bykänsla”

En spännande och omfattande förändring väntar Löddeköpinge invånare och besökare, när Kävlinge kommun tillsammans med entreprenören Fasab tar sig an en ambitiös projekt för att sammanbinda och modernisera staden. Projektet kommer att centreras kring Barsebäcksvägen och sträcker sig från den 14 augusti till våren 2024, med syftet att ge staden en starkare “bykänsla” genom förbättrad infrastruktur och tillgänglighet.

I ett djärvt steg för att främja gemenskap och modernisering, kommer Löddeköpinges landskap förändras under de kommande månaderna. Barsebäcksvägen, som ryggraden i detta initiativ, kommer att genomgå en omvandling till en upphöjd bygata. En bredare gång- och cykelväg kommer att löpa längs den södra sidan, med förhoppningen om att främja hållbart resande och en ökad anknytning mellan stadens olika delar. Moderniseringen kommer även att omfatta uppdaterade busshållplatser vid Lödde centrum och de förtjusande sittplatserna med grönska vid Vikhögsvägen, som kommer bjuda in till avkoppling och samvaro.

Det omfattande byggnadsprojektet inleds den 14 augusti med den första etappen, där Fasab, kommunens entreprenör, kommer att temporärt stänga av Barsebäcksvägen mellan Fäladsvägen och Valhallsvägen i fyra veckor, och Valhallsvägen till Centrumvägen i åtta veckor. Trafikanter ombeds att följa omledningsskyltarna, som ledsagas av en lekfullt orange färg, och hitta alternativa vägar under denna period.

För att säkerställa stadens vitala förbindelser kommer Skånetrafiken att anpassa busstrafiken, inklusive linjerna 124, 126 och 132, till Landskronavägen och Köpingevägen. Samtidigt, för att underlätta trafikflödet, kommer in- och utfart till Lödde centrum att upprätthållas via Odalvägen, medan in- och utfart till Snickarevägen mot Barsebäcksvägen kommer att vara tillfälligt omöjlig under de första fyra veckorna. Invånare som bor längs Brännarevägen, Gesällvägen, Murarevägen och Snickarevägen uppmanas att använda gång- och cykelvägen mellan Brännarevägen och Hägervägen under denna tid.

För att säkerställa en smidig övergång för berörda invånare, kommer vissa boende längs Barsebäcksvägen att behöva justera placeringen av brevlådor och avfallskärl under vissa perioder. Dessa invånare kommer snart att motta detaljerade brev med ytterligare information och riktlinjer.

Kävlinge kommun strävar efter öppenhet och uppdatering genom hela byggprocessen. De som bor närmast projektområdet har redan informerats om förändringarna och kommer att fortsätta att hållas informerade om framstegen. Kommunen kommer aktivt att dela information med sina invånare och se till att kommunikationen förblir stark under hela projektets gång.

Med en önskan om att skapa en mer sammanhållen och modern stad, går Löddeköpinge in i en spännande fas av utveckling. Stadens invånare och besökare uppmanas att hålla sig informerade om projektets framsteg och att ta alternativa vägar när de rör sig runt staden under denna period av transformation.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!