Måla på Impregnerat Trä – Så gör du Steg-för-Steg

Om du föredrar ett modernt utseende snarare än träets naturliga utseende måste du läsa det här inlägget. Kan du måla tryckimpregnerat trä?

Tryckimpregnerat trä är ett vanligt material som används för en rad olika träobjekt, framförallt trä som används utomhus, till exempel trädäck och balkonger. Men om du vill måla tryckimpregnerat trä och undrar hur du gör är svaret att du kan göra det! Och det är exakt vad vi ska gå igenom i denna artikeln.

Låt oss hjälpa dig att få en djupare förståelse för huruvida tryckbehandlat trä kan målas eller inte för att spara tid, pengar och ansträngning.

I denna artikel kommer vi att prata om att måla tryckbehandlat trä, om de är möjligt, och de viktiga sakerna du måste tänka på.

Vad är ett tryckimpregnerat trä?

Tryckbehandlat trä är perfekt för utomhusbruk. Denna typ av trä har behandlats med tätningsmedel och kemikalier som skyddar det från utomhuselement som regn, snö, vind, kryp och mögel.

Men om du inte gillar träets naturliga utseende kanske du vill måla det. Det kräver inte mycket arbete, men du måste vänta på att rengöra och torka träet tillräckligt för att måla.

Ja, tryckbehandlat trä är målbart, men det bör göras ordentligt för att färgen ska hålla länge.

 

Hur rengör man ett tryckimpregnerat trä?

Rengöring av det tryckbehandlade virket är viktigt. Detta steg kan verka onödigt. Träet kan dock ha samlat smuts, damm och skräp. Du kan använda en tvål- och vattenlösning och skrubba med en stel borste mot träets riktning och inte mot den. Skölj noggrant efter rengöring.

Vänta och låt träet torka ordentligt. Oförslutet trä kan torka inom några dagar. Ett tryckimpregnerat virke kan dock torka på veckor eller månader. Tiden beror på vilken typ av behandling träet hade. Om du målar träet innan det är torrt kommer färgen bara att flagna när fukten stiger.

Kontrollera träet för att se om det är torrt genom att bara droppa några vattendroppar på det. När vattnet suger in kommer det att torka virket och vara tillräckligt torrt för att måla ordentligt. Men om vattnet resulterar i droppar på ytan bör träet få torka några dagar till innan det målas.

Hur förbehandlar man träet?

Grundfärg används för att förbehandla träet före målning. Detta är ett mycket viktigt steg eftersom ett tryckimpregnerat trä inte håller trä lika bra som icke behandlat trä. Du kan köpa en grundfärg speciellt utformad för utomhusbruk med en etikett som anger att den används för tryckimpregnerat trä.

Grundfärgen och färgen kanske inte håller länge på grund av träets motståndskraft mot vätskor. Applicera en grundfärg i träet enligt instruktionerna på etiketten. Tänk på att när det gäller applicering av en grundfärg eller färg, applicera bara tunna lager eftersom de torkar snabbare och jämnare jämfört med tjocka lager.

Efter att grundfärgen har applicerats måste du ta lite tid att torka. Detta tar inte mer än en dag som beror på grundmålningen.

Kontrollera etiketten på grundfärgen för att bestämma den tid du behöver vänta på att den torkar. Tryckimpregnerat trä kan behöva ytterligare torktid för bästa resultat.

Hur man målar tryckimpregnerat trä?

Du måste applicera minst 2 lager färg och uppnå en jämn finish. Latexfärg är den bästa typen av färg för tryckimpregnerat trä eftersom oljebaserade färger motstår ytan. Det kommer att hålla i några år utan alltför mycket skada och slitage.

Det finns olika åsikter när det gäller hur länge ett tryckbehandlat trä ska tillåtas vila före målning. Vissa människor säger 6 månader eller ett år. Det beror dock på träets torrhet när det först installerades.

Hur man målar tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä är fantastiskt för utomhusbruk.

Men om du inte gillar det naturliga utseendet och vill måla träet kommer du att ha lite extra arbete att göra. Även om det inte kräver mycket extra arbete, kräver det att man väntar mycket för att träet ska vara rent och torrt för att måla. Tryckimpregnerat trä är helt målbart, men det måste göras ordentligt, annars håller färgen inte så länge.

1. Rengör träet

Rengöring av impregnerat trä kan verka som ett onödigt steg i målningsprocessen, men träet kan ha samlat damm, smuts och skräp under sin resa från tillverkaren till ditt hem. Skölj det rent med tvålvatten och en stel borste som nämnt tidigare.

2. Vänta tills träet torkar

Vanligt, otätat virke torkar vanligtvis inom några dagar, men tryckbehandlat virke tar mycket längre tid att torka – antingen veckor eller månader, beroende på vad träet behandlas med. Att måla träet innan det är torrt kommer att vara slöseri med tid eftersom färgen flagnar bort när fukten lyfter.

3. Förbehandla träet med grundfärg

Du måste använda grundfärg först innan du målar, särskilt för att impregnerat trä är så krångligt att hålla fast i färgen. Var noga med att köpa en grundfärg avsedd för utomhusbruk.

Utan dessa speciella beteckningar kan din grundfärg och lack inte vara länge på grund av träets motståndskraft mot vätskor. Belägg träet i grundmaterialet enligt etikettens instruktioner.

4. Låt grundfärgen torka

Efter applicering av grundfärg måste du ge det lite tid att torka. Lyckligtvis tar detta inte mer än en dag eller två, beroende på grundfärgen. Kontrollera dess etikett för hur snabbt det kan torka, men kom ihåg att du har att göra med ett speciellt, behandlat trä som förmodligen kommer att behöva lite extra torktid för bästa resultat.

5. Måla det

Slutligen kan du måla ditt tryckbehandlade trä! Applicera minst två lager färg för en jämn finish. Latexfärg fungerar bäst på tryckbehandlat trä eftersom oljebaserade färger kan motstå ytan. Ett ordentligt lackarbete ska pågå några år utan för mycket skada.

 

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!