Möjligheterna att Omvandla lokaler till bostäder Undersöks av ny Studie

En unik studie, initierad av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Skanska och Lunds tekniska högskola, undersöker potentialen för att omvandla befintliga lokaler till bostäder, ett projekt kallat “Bostadisering – cirkulärt, hållbart, levande”. Detta initiativ är särskilt relevant mot bakgrund av den stora efterfrågan på bostäder i Sverige, särskilt i städer som Göteborg, där det förväntas finnas ett behov av 80 000 nya bostäder fram till 2035. Samtidigt strävar staden efter att nå nära noll i klimatpåverkan till 2030, en ambition som utgör en utmaning när nybyggnation både kostar pengar, resurser och bidrar till stora klimatutsläpp och avfall.

Det framkommer en tydlig konflikt mellan det växande behovet av nya bostäder och den akuta nödvändigheten att minska klimatutsläppen. Enligt Anna-Maria Blixt, en medlem i stadsbyggnadsgruppen på IVL, är en nyckel till att lösa denna konflikt att fokusera på att optimera vad som redan är byggt, snarare än att bygga nytt.

Studien kommer att fokusera på staden Göteborg som en fallstudie för att utforska dessa frågor inom en nationell kontext.. Detta är relevant eftersom många städer genomgår en omvandlingsfas där urbanisering av stadskärnor leder till att industrier flyttas och e-handel blir alltmer framträdande, vilket resulterar i ett ökat antal outnyttjade lokaler.

“Bostadisering” kan potentiellt bidra till att minimera klimatpåverkan, resursuttag och avfall genom att utnyttja befintliga byggnader för att möta efterfrågan på bostäder. Denna metod kan också bidra till att bevara kulturella värden och skapa mer levande och behagliga städer, enligt Ulla Janson från Lunds tekniska högskola.

Peter Fredriksson från Skanska tror att “bostadisering” är en av flera effektiva metoder för att skapa fler bostäder, och projektet syftar till att bidra till branschens kunskap och städernas utveckling.

Anna-Maria Blixt konstaterar att projektet markerar en tankeförändring mot ett mer systemiskt synsätt på stadsutveckling, där prioriteringen ligger i att först utnyttja det redan byggda innan nybyggnation påbörjas.Framtiden för svensk byggbransch: Omvandling av lokaler till bostäder genom ‘Bostadisering'”

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!