Nabos Bokslutssiffror: Bostadsrättsföreningar står inför skarpa avgiftshöjningar på grund av ekonomiska utmaningar

Svenska bostadsrättsföreningar står inför stora ekonomiska utmaningar. En omfattande analys utförd av Nabo, baserad på 2022 års bokslutssiffror från 2175 bostadsrättsföreningar, visar att dessa organisationer behöver höja sina avgifter avsevärt för att kunna hantera den nuvarande och kommande ekonomiska situationen. Föreningarnas kostnader har ökat samtidigt som sparandet har minskat, vilket riskerar att påverka priset på bostadsrätter framåt.

I dessa tider av högre räntor, inflation och ökade underhållskostnader drabbas bostadsrättsföreningar ekonomiskt hårt. Nabos analys indikerar att avgiftsnivåerna behöver höjas med mer än 45 procent i genomsnitt från 2022 års nivå, detta för att hantera de ökade kostnaderna och säkerställa föreningarnas ekonomiska stabilitet.

“Det är aldrig roligt att komma med dåliga nyheter för bostadsrättsägare, men omvärlden har förändrats dramatiskt de senaste åren”, säger Jonas Gustavsson, expert inom ekonomisk förvaltning på Nabo. “Det innebär att många föreningar nu måste höja avgifterna avsevärt för att anpassa sig till nuvarande och långsiktiga förhållanden. För 2023 ser vi att sparandet kommer att minska ännu mer, vilket riskerar att bli en oroväckande spiral som kräver fler höjningar och man lägger bördan på framtida styrelser. De högre avgiftsnivåerna riskerar också i tillägg till det högre ränteläget att påverka priserna för bostadsrätter negativt”, fortsätter Jonas Gustavsson.

Föreningarnas genomsnittliga sparande under 2022 var 151 kronor per kvadratmeter, vilket är en minskning från 2021 då snittet låg på 170 kr. Dessutom ökade byggkostnadsindex med 15,6% under 2022, vilket indikerar kraftigt stigande underhållskostnader. Detta innebär att föreningarna snarare hade behövt öka sitt sparande snarare än att minska på det.

Även föreningarnas belåning och räntekostnader har stor påverkan på situationen. Med en genomsnittlig belåning på 6776 kronor per kvadratmeter 2022, motsvarande ett snitt om 515 tkr per bostadsrätt, och allt fler lån som omförhandlas till högre ränteläge, påverkas föreningarnas ekonomi starkt. I 2022 var räntekostnaden i snitt 88 kronor per kvadratmeter hos föreningarna. Om man räknar upp detta till en ränta på 4,75 procent, motsvarar det 322 kronor per kvadratmeter, vilket kräver en avgiftsökning på 39 procent. En mer trolig långsiktig nivå på räntan om 3,25 procent motsvarar en räntekostnad om 220 kronor per kvadratmeter, vilket kräver en avgiftsökning om 22 procent.

“Ska bostadsrättsföreningarna hamna rätt med sitt sparande omkring 288 kronor per kvadratmeter och klara en ränta på 3,25 procent motsvarar det en genomsnittlig avgiftsökning om 45 procent från 2022 års nivå. I högt belånade föreningar med lån som läggs om till nu gällande räntenivåer så försvinner snabbt det positiva kassaflödet, där måste man agera för att skapa likviditet så att man klarar de närmaste åren med högre räntor”, säger Jonas Gustavsson.

Föreningar måste också planera för framtiden, särskilt med tanke på Riksbankens besked om behovet av fler ränteökningar under året och osäkerheten kring framtida räntehöjningar.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!