När kan man Bygga på Gjuten Platta?

Hur länge ska en betongplatta härda innan man börjar bygga?

Betongplattor är en av två primära grundtyper för hus runt, särskilt i områden som är benägna att ha högre underjordiska vattennivåer som gör en källare omöjlig.

När du bygger ett hus och använder en betongplatta bör du vara medveten om hur länge den plattan behöver härda innan du börjar bygga.

Du kan börja bygga på en gjuten betongplatta ungefär sju dagar efter att den gjutits. Vid denna tidpunkt kommer en betongplatta att ha 70% av sin helt härdade hållfasthet. En nygjuten betongplatta kan ta upp till 28 dagar att härda helt.

Även om betong kan ta fyra veckor eller längre innan den härdar helt, behöver du som tur är inte vänta så länge för att börja bygga.

När du väl har tagit bort formarna som du använde för att hälla betongen (vanligtvis ett par dagar efter att du gjöt plattan) och du har väntat i ungefär en vecka är betongen vanligtvis tillräckligt stark för att du ska kunna börja bygga.

Du kan konsultera ett lokalt betongföretag för att få ett mer exakt svar för ditt område eftersom temperaturer och fukt kan påverka härdningen.

Hur lång tid tills betong är stark nog för att byggas på?

Betong tar ungefär sju dagar för att nå 70% av dess slutliga styrka. Detta motsvarar en tillräcklig hållfasthetsnivå för att börja stödja laster som ramen för ett hus.

Det finns några faktorer som avgör hur länge en betongplatta behöver härda innan den kan börja bära vikt.

Faktorer som påverkar torktiden:

 • Mängd vatten i blandningen. Ett högre förhållande vatten-till-cement kommer att härda långsammare men kanske starkare långsiktigt
 • Omgivande temperatur. Högre temperaturer kommer att härda betongen snabbare men kanske mindre starkt med tiden
 • Typ av blandning. Olika typer av betong har olika härdningstid.
 • Storleken på den gjutna plattan. Större, tjockare plattor kommer att ta längre tid att helt härda
 • Att hålla cementet fuktigt under härdningsprocessen är också viktigt för att se till att det härdar korrekt. Att spraya det flera gånger om dagen under den första veckan hindrar det från att tappa fukt för snabbt, vilket kan göra det svagare när det är helt härdat. Eftersom du bör ha långsiktig styrka i åtanke när du härdar din betongplatta, är detta ett viktigt steg att ta.

Vad är betong?

Även om de två termerna ofta används omväxlande är betong och cement inte samma saker.

Cement är en komponent i betong, och tillsammans med vatten och något mer (vanligtvis sand) kombinerar och bildar det det hårda, hållbara materialet som kallas betong.

Det finns många komplexiteter som går ut på att utveckla en bra betongblandning, och den rätta sammansättningen av varje blandning beror på avsedd användning för betongen.

Det beror också på miljöfaktorer som förväntade temperaturer och mängden rörelse i marken, samt hur stor belastning som det kommer att vara på betongen.

Varför behöver betong härdas?

Betong behöver härdas av olika anledningar, men i slutändan ger härdning långsiktig styrka och hållbarhet. Viktigt under härdningsprocessen är att hålla rätt fuktnivå i betongen, vilket görs antingen genom dammning, sprutning eller täckning av betongen.

Fuktande av betong hindrar den från att tappa fukt för snabbt, vilket kan leda till sprickbildning och förlust av styrka.

Betonghärdning är avsedd att åstadkomma tre saker:

 • Det behåller fukt i plattan för att hjälpa betongen att fortsätta att få styrka
 • Det håller betongen från att spricka tills den är tillräckligt stark för att motstå sprickbildning
 • Det förbättrar hållfasthet, hållbarhet, vattentäthet och slitstyrka i den färdiga betongprodukten.

Torkning är uppenbarligen nödvändigt eftersom vått cement inte är tillräckligt starkt för att bära någon vikt. Härdning säkerställer dock att betongen torkar korrekt för att se till att den har rätt egenskaper när den torkas. Båda processerna, även om de är lite olika, är viktiga för att säkerställa att betong kan göra sitt avsedda jobb när det är torrt.

Påskynda härdningstider

Det finns ett antal sätt att på ett säkert sätt påskynda betonghärdningstiderna utan att äventyra den färdiga produktens integritet. Eftersom tid är pengar i ett större byggprojekt, bör alla sätt att påskynda härdningstiden för betong betraktas som ett sätt att spara pengar.

I allmänhet är det följande sätt som professionella byggare och byggare kan påskynda härdningsprocessen:

 • Gör ditt bästa för att minska luftfuktigheten i luften. Om du kan omsluta din betongyta och köra ett ventilationssystem är det det bästa sättet att minska torktiden.
 • Se till att du använder rätt mängd vatten. Att använda mindre vatten kan påskynda härdnings- och torkningstiderna, men det kan också göra betongen svagare i längden.
 • Applicera inte tätningsmedel på ytan. Tätning av betongen medan den fortfarande härdar kan få den att behålla för mycket fukt och öka torktiden.
 • Använd en snabbhärdande tillsats. Dessa speciellt formulerade tillsatsen kan hjälpa din betong att härda snabbare utan att försvaga dem med tiden.

Det är viktigt att notera att du inte vill ta för mycket fukt ur betongen för snabbt, eftersom detta kan försvaga betongen och hindra den från att härda ordentligt.

Andra sätt att stärka betong

Ett av de vanligaste sätten att stärka en betongplatta är att använda metallstång i själva plattan, även känd som armering. Dessa tjocka metallstavar läggs i botten av plattan eller inuti den medan de häller betongen i formen, och de kan hjälpa till att förbättra betongens draghållfasthet, vilket är styrkan som den måste hålla ihop medan den trycks eller dras.

Ett annat sätt att hjälpa till att hantera sprickor är att lägga förfasade fogar i betongplattor. Dessa fogar placeras med vissa intervall, beroende på plattans övergripande dimensioner och dess tjocklek för att hjälpa till att kontrollera sprickans spridning. Sprickor i betong är nästan oundvikligt så småningom, så att sätta i dessa skarvar hjälper till att hålla sprickor mindre

Slutsats

En betongplatta är ett snabbt och effektivt sätt att bygga en stark grund för ett hus, och det kan också vara bra för uteplatser, en utomhusbod eller till och med en uppfart.

Men om du använder det som grund för ett hus, bör du se till att du låter det härda i rätt tid innan du börjar bygga ditt hus på det.

Att applicera vikt på en betongplatta innan den härdat ordentligt kan vara katastrofalt för ett hus, eftersom betongen kan spricka eller materialen kan till och med sjunka ner i grunden.

Betong är mycket starkt men det beror på en bra härdningsprocess för att se till att det är tillräckligt starkt för att hålla något så tungt som ett hus.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!