NCC får Asfaltprojekt i Norra Sverige – 360 000 ton Asfalt förbättrar Regionens Vägar

I en imponerande satsning på förbättring av väginfrastrukturen i norra Sverige, meddelar NCC att de kommer att lägga hela 360 000 ton asfalt vid 22 olika projekt. Dessa projekt omfattar ett brett spektrum av beläggningsarbeten och är strategiskt belägna mellan Gävle och Kiruna, med huvudfokus på regionerna Norrbotten och Västerbotten.

I en tid då miljömedvetenhet och hållbarhet spelar en avgörande roll i alla industrier, har Trafikverket satt upp höga miljökrav för dessa projekt. En intressant aspekt är kravet på miljövarudeklarationer (EPD) i vissa av projekten. Detta är något som NCC har tagit på stort allvar och redan implementerat för cirka 85 procent av sina asfaltverk i Sverige. Genom att tillhandahålla specifika EPD för varje asfaltverk möjliggör NCC en djupgående miljö- och klimatkalkyl för deras kunder.

Grete Aspelund, affärsområdeschef på NCC Industry, uttrycker entusiasm över Trafikverkets fortsatta fokus på miljöaspekter under upphandlingen av asfaltskontrakt. Hon ser fram emot att bygga vidare på det positiva samarbetet med Trafikverket och bidra till regionens utveckling genom förbättrade vägar och hållbarhetsinitiativ.

För att minska transportsträckorna och öka lokala insatser, produceras asfalten i närbelägna asfaltverk. För att effektivt täcka de stora områdena i norra Sverige inkluderas även mobila asfaltsfabriker i flera projekt.

Det är värt att notera att detta inte är första gången NCC och Trafikverket samarbetar i Norra Sverige när det gäller beläggningsarbeten. Tidigare samarbeten har kommunicerats, inklusive ett pressmeddelande från den 7:e mars 2022.

Totalt värderas dessa projekt till 540 MSEK och kommer att registreras successivt under 2023 och 2024 inom NCC Industrys affärsområde.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!