NCC Tar På Sig Asfalteringsuppdraget för Öresundsbron

Öresundsbron, den viktiga länken som sammanbinder Danmark och Sverige, står inför en betydande förnyelse då NCC tilldelats uppdraget att asfaltera bron. Efter noggrann utvärdering av olika anbud har NCC valts för att leverera den optimala kombinationen av kostnadseffektivitet och kvalitet för detta viktiga projekt.

“Vi fick in flera mycket kvalitativa anbud i upphandlingen. Efter vår utvärdering kunde vi konstatera att NCC lämnat den bästa kombinationen av pris och kvalitet. För oss på Øresundsbron är det viktigt att i möjligaste mån utvärdera våra leverantörers förmågor inom hållbarhetsområdet och kvalitet i utförandet. Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med NCC,” säger Gustaf Persson, Inköpskoordinator på Øresundsbron.

Projektet innebär en omfattande utförandeentreprenad som involverar cirka 15 000 ton asfalt spridd över 110 000 kvadratmeter fräslådor och 40 000 kvadratmeter toppning. För att säkerställa högsta kvalitet och hållbarhet kommer asfaltmassorna att levereras från NCC:s asfaltverk i Södra Sandby, beläget utanför Lund. De viktigaste asfalteringsområdena inkluderar Lernacken-betalstationen, Pepparholm-servicevägen, tunneln och Kastrup-halvön.

Att arbeta på Öresundsförbindelsen innebär utmaningar som hög trafikbelastning, kraftiga vindar och exponering för väder och vatten. Detta sätter höga krav på materialet och arbetsutförandet. Upphandlingen gav också stor vikt åt mjuka faktorer som leverantörens organisation, erfarenhet och en detaljerad plan för projektets genomförande.

Tobias Pettersson, avdelningschef på NCC Industry, kommenterar, “Det är glädjande att vi ser ytterligare exempel på beställare som rör sig mot ett fokus på hur samarbetet ska genomföras och på hållbarhetsaspekter. Detta gör att vi tillsammans med kunden kan skapa mest utdelning av de offentliga medel som används samtidigt som vi tillser en lägre påverkan på miljön.”

NCC:s innovation, NCC Green Asphalt, kommer att spela en central roll i detta projekt. Genom denna produktionsmetod tillverkas asfalt vid lägre temperaturer med förnybara bränslen och återvunna asfaltmassor. Resultatet är minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid jämfört med traditionell asfaltproduktion. Genom att integrera en hög andel återvunnen asfalt och driva asfaltverket med pellets kan C02-utsläppen minskas med imponerande 30 till 60 procent, samtidigt som kraven på kvalitet och prestanda uppfylls.

Ramavtalet är redo att inledas omedelbart och kommer att sträcka sig över två år, med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år i ettårsintervaller. Uppdragen kommer att löpande registreras i samband med avrop inom affärsområdet NCC Industry. Med detta framsteg tar Öresundsbron ännu ett steg mot en hållbar och pålitlig infrastruktur för framtiden.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!