Nrep expanderar till Sverige med enormt förvärv av kontorsfastigheter i Stockholm

Den skandinaviska fastighetsinvesteraren Nrep bryter ny mark genom att göra sitt största inköp på den svenska kontorsmarknaden till dags dato. Företaget har investerat 3,4 miljarder kronor för att förvärva två högkvalitativa kontorsfastigheter i Stockholm från Fabege.

Fastigheterna, som går under namnen Orgeln 7 i Sundbyberg och Glädjen 12 i Stadshagen, omfattar tillsammans cirka 50 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Denna omfattande affär symboliserar ett betydande steg framåt för Nrep, som nu stärker sin position på den svenska marknaden för kontorsfastigheter.

Båda fastigheterna har genomgått omfattande renoveringar och uppvisar nu en hög hållbarhetsstandard, vilket återspeglas i deras certifiering enligt BREEAM-SE Excellent. Nrep har konsekvent fokuserat på att minska sin klimatpåverkan och dessa byggnader passar väl in i denna miljömedvetna strategi, med deras flexibla design som tillgodoser hyresgästernas snabbt föränderliga behov med minimal klimatpåverkan.

“Nrep har alltid betraktat kontorsfastigheter som en av våra kärnstrategier, tillsammans med samhällsfastigheter, bostäder och logistik. Nu tar vi steget in på den svenska kontorsmarknaden för att skapa attraktiva, flexibla och framtidssäkra arbetsplatser,” sade Carl-Adam von Schéele, investeringschef på Nrep. “Båda fastigheterna är strategiskt placerade i centrala affärsområden i Stockholm, vilket bildar en solid grund för vår utökade närvaro och tillväxt inom detta segment. Fabege har gjort ett imponerande arbete med fastigheterna, och vi ser fram emot att ytterligare minska deras energiförbrukning och koldioxidavtryck.”

Nrep är en del av Urban Partners, en nystartad investeringsplattform som syftar till att ta itu med utmaningarna inom urbanisering. Utöver Nrep består plattformen av venture capital-bolaget 2150, kreditspecialisten Velo Capital, och private equity-företaget Luma Equity. Sammantaget förvaltar Urban Partners 20 miljarder euro i tillgångar, vilka sträcker sig över fastigheter, företag och teknik.

Överlåtelsen av de förvärvade fastigheterna kommer att äga rum i början av oktober.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!