Nrep Förvärvar Klövern och förstärker sin position på den svenska bostadsmarknaden

Fastighetsinvesteraren Nrep har tagit ett betydande steg in på den svenska bostadsmarknaden genom att förvärva en majoritetsandel i bostadsbolaget Klövern. Bolaget, ägt av Corem Property Group, ALM Equity och Broskeppet Bostad, kommer nu att se Nrep äga 51 procent av dess aktier.

Nrep har allokerat cirka sex miljarder kronor för detta förvärv, varav tre till fyra miljarder kommer att finansieras genom nyemissioner. Med denna förvärvning har Nrep uttryckt ambitionen att påbörja byggandet av 2000 till 3000 nya bostäder per år, vilket kommer att positionera dem som en av Sveriges ledande bostadsrättsutvecklare.

Trots de utmaningar som den nuvarande bostadsmarknaden står inför, ser Nrep förvärvet som ett utmärkt tillfälle att öka sin närvaro. Detta beror på den starka efterfrågan som drivs av ett långvarigt underskott på bostäder. Genom affären kommer Nrep att få tillgång till ett kvalitativt bolag med en betydande byggrättsportfölj, vilket kommer att stärka deras position som en ledande aktör i fastighetsbranschen.

Rickard Langerfors, bostadschef på Nrep, uttryckte sin optimism över förvärvet och framhöll bolagets potential. Han poängterade att en kombination av Klöverns robusta bostadsportfölj, Nreps expertis och finansiella styrka kommer att bidra till att utveckla Klövern till en stark aktör som påverkar hela branschens utveckling.

I linje med Sveriges demografiska utveckling och det ökande behovet av bostäder, har Nrep uttryckt höga ambitioner att öka antalet byggstarter i Stockholmsregionen, med en plan att påbörja produktionen av cirka 800 lägenheter redan denna höst.

Nrep, en del av investeringsplattformen Urban Partners, arbetar med en vision att lösa urbaniseringens utmaningar. Denna impact-fokuserade koncern består av fyra vertikaler, inklusive fastighetsinvesteraren Nrep, venture capital-bolaget 2150, kreditspecialisten Velo Capital och private equity-bolaget Luma Equity. Tillsammans har de sammanlagt 20 miljarder euro i tillgångar under förvaltning.

Bild: WtR

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!