Nrep Slår Rekord Med 41 Miljarder Kronor i Fastighetsfonden

Nrep, en ledande fastighetsinvesterare i Europa, har trots en utmanande ekonomisk miljö lyckats stänga den största “value-add” fonden i Europa, Nordic Strategies Fund V (NSF V), med ett kapital på cirka 41 miljarder kronor. Denna framgång speglar Nreps förmåga att attrahera investeringar från både befintliga och nya investerare, vilket visar företagets starka position på marknaden.

Nrep är en del av den nyligen lanserade investeringsplattformen Urban Partners, som har som mål att hantera stadsutvecklingsutmaningar och påskynda den gröna omställningen. Urban Partners strävar efter att kombinera sin finansiella tyngd och expertis inom stadsutveckling genom att investera i fastigheter, företag och teknik, med målet att göra städer mer hållbara och beboeliga på lång sik.

Enligt Stefan Wallander, Sverigechef för Urban Partners, “är vår ambition att adressera en av vår tids största utmaningar: att göra städerna beboeliga ur ett långsiktigt helhetsperspektiv”. Wallander tillade att “det otroliga stöd som vår femte value-add fond har fått, trots det osäkra ekonomiska läget, är ett kvitto på att vår strategi, geografiska inriktning samt våra syftesdrivna värderingar lönar sig”.

NSF V:s storlek reflekterar en strukturell obalans mellan tillgång och efterfrågan i den byggda miljön. Nrep riktar sina investeringar mot strategiska fastighetssegment där de kan skapa värde genom kundorienterade lösningar med fokus på att minska koldioxidutsläppen. Fonden har investerat i flera fastigheter, inklusive Vällingby Centrum och Invela Fastigheter, vilket understryker dess betydande närvaro i den svenska fastighetsmarknaden.

En stor del av kapitalet i NSF V kommer från befintliga investerare, som Novo Holdings, som är minoritetsägare i Urban Partners och holdingbolaget för en av världens största välgörenhetsfonder, Novo Nordisk. Investerare i fonden är globalt fördelade och består främst av pensionsfonder, försäkringsbolag och statliga förmögenhetsfonder.

Nrep är erkänd som en pionjär inom hållbar stadsutveckling och siktar på att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj redan 2028. Bolagets förmåga att omvandla den byggda miljön, inklusive flera storskaliga stadsutvecklingsprojekt, har gjort det till en ledande aktör i branschen för att gynna människor och vår planet.

Sammanfattningsvis markerar Nreps framgång med NSF V en milstolpe i den gröna omvandlingen av byggbranschen. Företagets starka position och ambitiösa mål visar att det är möjligt att kombinera lönsamhet med hållbarhet, vilket ger hopp om en ljusare och mer hållbar framtid för våra städer och för vår planet.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!