Nrep Stärker Sin Position inom Äldreomsorg med Rekordförvärv på 5 Miljarder Kronor

I en historisk transaktion har Nrep, genom dess samhällsfastighetsföretag Altura, förvärvat en fastighetsportfölj bestående av 22 fastigheter till ett värde av nästan fem miljarder kronor, vilket gör den till den största enskilda transaktionen inom äldreboenden i Sverige.

Portföljen, tidigare ägd av Vectura, innehåller 20 äldreboenden och två förskolor, vilket motsvarar en total uthyrningsbar yta på 99 500 kvadratmeter. Fastigheterna är utspridda över 18 kommuner i Stockholm, Mälardalen, Dalarna samt södra och västra Sverige. Genom detta förvärv förstärker Altura sin position som en av landets ledande ägare och förvaltare av moderna omsorgsfastigheter.

“Detta är en unik möjlighet och ett välförvaltat bestånd som vi är glada att kunna ta tillvara på och vidareutveckla”, säger Carl-Adam von Schéele, Investment Director på Nrep. Han betonar också att detta bekräftar Nreps strategi att fortsätta investera i Altura och att vara en stabil partner för att fortsätta lösa utmaningar inom äldreomsorgen.

Den förvärvade portföljen är en av de mest hållbara inom äldreomsorgen. Majoriteten av fastigheterna, byggda mellan 2018 och 2022, är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver, iDrift och LEED Gold. Altura har för avsikt att ytterligare förbättra hållbarhetsprofilen för att säkerställa att hela beståndet är framtidssäkra.

Dorotea Stellmach, Sverigechef för Altura, uttryckte sin entusiasm över förvärvet och förklarade att det stämmer överens med Alturas strategi att äga, utveckla och förvalta hållbara samhällsfastigheter. “Nu kan vi erbjuda skräddarsydda vårdboenden där användaren är i fokus på fler platser i Sverige. Vi ser fram emot ett fördjupat och långsiktigt samarbete med såväl nya offentliga som privata hyresgäster som driver högkvalitativ omsorg för äldre i fastigheterna”.

Efter förvärvet består Alturas fastighetsbestånd inriktat mot äldreomsorg av över 3 000 lägenheter fördelade på 60 fastigheter, med ett totalt fastighetsvärde på cirka 14 miljarder kronor.

Nrep har haft stöd av Real Advokatbyrå som legal rådgivare, Svalner som finansiell och skattemässig rådgivare, samt Tjuren Projektpartner och Structor som tekniska och hållbarhetsmässiga rådgivare i denna transaktion.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!