Ny Kooperativ Bostadsförening Introducerar Mångfaldiga Boendelösningar i Kista Äng

I det blomstrande området Kista Äng i Stockholm tar en spännande utveckling form när Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) i samarbete med totalentreprenören TL Bygg skapar 152 kooperativa hyresrätter av varierande storlekar. Projektet representerar inte bara en expansion av det befintliga bostadsbeståndet, utan även en skapelse av trygghet och gemenskap i detta dynamiska bostadsområde.

Med en framtidsutsikt som sträcker sig mot norra Kista, mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg, tar Kista Äng form som en framstående ny stadsdel. Byggarbetena för SKB:s visionära projekt, beläget i kvarteret Torshamn, påbörjades våren 2022. Nu, hösten 2023, är verksamheten i full gång med uppförandet av två harmoniserande bostadskomplex som kommer att husera de kooperativa hyresrätterna. Johan Edlund, VD för TL Bygg, förutspår att stomarbetet kommer att sträcka sig fram till vårvintern 2024.

Det karakteristiska med SKB:s bostadskomplex i Kista Äng är dess mångsidighet. Med 152 kooperativa hyresrätter av varierande storlekar, från enrummare till sexrummare, är detta projekt utformat för att möta olika familjers och individers unika behov. De två angränsande huskropparna smyckar området med en harmonisk U-form, där en lägre byggnad på fyra våningar samverkar med den omgivande arkitekturen. Denna strategiska design möjliggör även en mängd lokaler längs gatorna, vilket ytterligare bidrar till en ökad känsla av trygghet och samhörighet.

Med en grund i betong och isolering av PIR och mineralull strävar SKB efter att skapa inte bara funktionella utan även estetiskt tilltalande boenden. En fasad av tegel vetter mot gatan, medan den inre sidan mot den gröna innergården pryds av puts. Denna arkitektoniska balans skapar en enhetlig och attraktiv helhet.

För att fullända boendekonceptet i kvarteret Torshamn inkluderar SKB en rad kompletterande faciliteter. Invånarna kommer att kunna njuta av bastu, relaxrum och hobbyutrymmen, samt en kvarterslokal för gemensamma aktiviteter. För de som väljer miljövänliga färdsätt kommer en elcykelpool och cykeltvätt att vara tillgängliga.

Denna ambitiösa utveckling utgör bara en del av den större bilden i Kista Äng. Med planer på totalt 1600 bostäder, inklusive förskolor och skolor, är avsikten att forma en levande kvartersstruktur som smälter samman med gröna parker och öppna torg. Den etappvisa utbyggnaden av Kista Äng väntas kulminera i hösten 2025, när de kooperativa hyresrätterna från SKB står redo att välkomna sina första boende till denna blomstrande stadsdel.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!