Ökande Stölder Skakar Byggbranschen – Vänt Tidigare Nedgång

Sverige ser en oroande uppgång i stölder från byggarbetsplatser, trots en tidigare nedgång, enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande Rådet (Brå). Under 2022 registrerades 4 707 inbrottsstölder från byggarbetsplatser, en ökning med nästan 200 stölder jämfört med 2021. Denna trend bryter den nedgång som noterades under 2021 och utgör en viktig varningssignal för både rättsstaten och byggbranschen, enligt Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef vid Byggföretagen​.

Tidigare hade stölderna av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar ökat under slutet av 2010-talet, och kulminerade med 5 835 anmälda stölder 2020. Trots att nivåerna nu är klart lägre än före pandemin, kvarstår problemet med stöldligor​.

Dessa stölder innebär inte bara ekonomiska förluster för byggföretagen, utan också en demokratisk kostnad. Värdet på det stulna godset beräknas till miljardbelopp, och allt fler bygg- och anläggningsföretag uppger att de tvingas ta med risk för stölder i sina anbudsberäkningar. Rasmusson frågar, “Vad gör den återkommande brottsligheten med tilliten till samhälle och rättsväsende?”​.

Byggföretagen uppmanar till en rad åtgärder för att stävja denna trend. Polisen behöver fler resurser för att kunna bekämpa stöldligor mer effektivt. Det krävs även en förbättrad samordning genom Europol för att varaktigt kunna hindra stöldligorna. Det behövs mer strategisk bevakning av hamnar och andra utförselvägar för det stulna godset. Åklagare och domstolar behöver bli ännu bättre på att bedöma om enskilda stölder är del av organiserad brottslighet. En särskild åklagare bör tillsättas för att bygga upp kompetens om stöldligornas tillvägagångssätt​.

Sedan den 1 juli 2021 har Tullen rätt att stoppa misstänkt utgående stöldgods, vilket ger hopp om att dessa åtgärder kan bidra till att stävja denna oroande trend i framtiden​.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!