Ökat Intresse för Limträ i Stora Projekt Trots Minskat Bostadsbyggande

I en tid av ekonomisk osäkerhet och minskat bostadsbyggande har intresset för limträ som byggmaterial visat sig vara en ljusglimt för den svenska byggbranschen. Branschorganisationen Svenskt Trä presenterar i sin senaste statistik en ökning på 5,6 procent i försäljningen av projektbalk under årets första sex månader, trots den pågående ekonomiska turbulensen.

Medan den allmänna ekonomin påverkas negativt av faktorer som hög inflation och ökande räntor, har försäljningen av limträ till storskaliga projekt som lager- och logistikbyggnader samt samhällsfastigheter visat på en positiv trend. Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä, konstaterar att trots en minskning i försäljningen av lagerbalk, har efterfrågan på limträ fortsatt vara hög inom dessa områden.

En sammanställning av försäljningsstatistiken för de första sex månaderna av detta år visar dock en minskning med 8,7 procent i försäljningen av både lagerbalk och projektbalk. Juni månads försäljning har minskat med 12,5 procent jämfört med samma period föregående år. Projektbalken har minskat med 4,3 procent under samma månad, medan lagerbalken har upplevt en betydligt större minskning på 25,7 procent.

Enligt Johan Fröbel reflekterar dessa siffror en nedgång i konsumenternas köpkraft till följd av ekonomisk instabilitet. Marknadsanalysföretaget Prognoscentret har rapporterat en nedgång på 67 procent i antalet byggstartade bostäder under juni 2023 jämfört med samma månad föregående år.

Denna oroande trend inom bostadsbyggandet har dock gynnat limträets popularitet som ett pålitligt byggmaterial inom en bredare kontext. Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB, nämner att limträ nu efterfrågas alltmer i olika typer av projekt, inklusive lagerbyggnader, samhällsfastigheter och lantbruksstrukturer.

Setra Trävaror AB märker också av en ökad variation i förfrågningar kring projektbalk, vilket pekar på materialets mångsidighet och attraktivitet. Daniel Edman, Key Account Manager på Setra Trävaror AB, noterar att trots avstannat bostadsbyggande så rör sig andra delar av byggbranschen i en positiv riktning.

Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons Byggsystem AB, betonar även det växande medvetandet kring miljöfrågor och hållbara materialval som en drivkraft bakom intresset för limträ. Med dess förmåga att möjliggöra rationellt byggande och uppnå kostnadseffektivitet, tillsammans med betydande klimatfördelar, har limträ visat sig vara ett lockande alternativ till andra byggmaterial.

Trots utmaningarna på den ekonomiska horisonten ser det ut som att limträ brinner starkare än någonsin i byggbranschens strålkastarljus, med dess mångsidighet och hållbara egenskaper som centrala dragkrafter för framtiden.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!