Ökning i Generellt Byggande Samtidigt Som Bostadsbyggandet Minskar, Rapporterar Byggfakta

Baserat på den senaste uppdateringen från Byggfakta’s byggstartsindikator visade juni en uppåtgående trend för allmänt byggande, medan bostadsbyggandet fortsatte att sjunka. Den totala ökningen för nystartade byggprojekt noterades till 0,4% från maj till juni, med bostadsbyggandet minskande med 0,5% och andra byggprojekt ökade med 1,0%.

Under det senaste året har byggstartsindikatorn noterats en nedgång på 10,2%. Det är värt att notera att bostadsindikatorn sjönk kraftigt med 39% medan den allmänna byggandets indikator ökade med 22%.

Byggfakta’s månatliga byggstartsindikator, som är baserad på databasen över byggprojekt, ger en tidig insikt i byggmarknadens konjunktur och speglar nybyggnationens utveckling inom bostadssektorn och andra fastighetssektorer. Uppgifterna samlas och presenteras med en liten fördröjning, vilket gör indikatorn värdefull för snabb respons på marknadstrender.

Enligt Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta, “har byggstartsindikatorn ökat något under maj och juni. Uppgången utanför bostadssektorn kompenserar för en fortsatt nedgång för bostadsbyggandet, vilket dock fortfarande ligger på historiskt låga nivåer.”

Det totala beloppet för byggkostnader för nybyggnation, exklusive markköp, uppgick till 133 miljarder kronor under det senaste året. Inom bostadssektorn uppgick kostnaden till 54,3 miljarder kronor, vilket är en nedgång med 45,4 miljarder från föregående år. Kostnaden för övriga byggnader uppgick till 79 miljarder kronor, vilket är en ökning med 16 miljarder.

Tor Borg säger följande: “De stigande byggkostnaderna innebär att nedgången räknat i kvadratmeter eller antalet lägenheter är ännu större än vad indikatorn visar. Men fortfarande står vi inför en period då betydligt färre bostäder än tidigare kommer att tillföras bostadsmarknaden.”

Förändringarna i byggstartsindikatorerna föregår ofta förändringarna i de offentliga data, vilket gör dem till en pålitlig prognosindikator för byggmarknaden. När det gäller bostadsbyggandet tyder indikatorn på en årstakt på strax över 25 000 byggstartade bostäder till hösten.

“Dessa indikatorer har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken och kan därför användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen”, tillade Borg.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!