Olika sätt att Filtrera ditt Vatten

Vi behöver rent och friskt vatten för att överleva. Våra blotta ögon kan inte se de olika föroreningarna i form av bakterier, bakterier och andra saker på mikronivå som förorenar vårt dricksvatten.

Bortsett från det är det inte alla gånger du välsignas med rent och färskt vatten att konsumera. Du kan drammas av allvarliga konsekvenser av att dricka förorenat och orenat vatten. Därför måste man skaffa sig grundläggande förståelse för vattenreningsprocesser.

Utan tvekan måste du dricka rent vatten för att överleva och behålla ditt hälsosamma tillstånd. För ändamålet måste du känna till de olika metoderna som kan visa sig vara till hjälp för att rena ditt vatten.

Dessutom finns det alltid en konstant möjlighet att vattenkällor kontamineras av olika katastrofer och globala katastrofer. För att klara sådana oförutsedda omständigheter är det därför av stor vikt att ha grundläggande kunskaper om vattenreningsmetoder.

Det finns många metoder för att rena vatten och ta bort skadliga bakterier och andra föroreningar. De diskuteras enligt följande:

1. Koka vattnet

Kokning är det vanligaste, billigaste och säkraste sättet att rena ditt vatten. Allt du behöver göra är att koka vattnet en stund. Det rekommenderas också att täcka det kokta vattnet. Beroende på vattenkällan måste du implementera din filtreringsmetod därefter. Koka vattnet i några minuter och låt det sedan svalna. Fem till tio minuters kokning är tillräckligt bra för att ditt vatten ska renas. Men ju mer du kokar ditt vatten, desto renare blir det.

I de avlägsna områdena är vattenkällorna mestadels strömmande floder och brunnar. Flödande floder själva fungerar som en filtrerande kanal för deras vatten. Men vattnet som hämtas från brunnar är tänkt att du ska låta orenheterna lägga sig och sedan filtrera det rena vattnet ur det.

När du kokar ditt vatten utvecklas syre från det som resulterar i platt smak när du dricker. Du kan dock enkelt rätta till denna lilla nackdel med kokningsmetoden genom att bara skaka det kokta vattnet en stund.

2. Filtrering av vatten

I denna metod används olika fysikaliska och kemiska processer för att filtrera vatten med hjälp av olika lämpliga kommersiella filter. Filtrering är ganska effektiv vid rening av vatten, tar bort alla oönskade element och föroreningar. Därför bör du använda vattenfiltreringssystem som använder modern teknik för att rena vatten som eliminerar alla skadliga föroreningar som annars kan orsaka allvarliga sjukdomar.

Denna metod är också fördelaktig jämfört med andra metoder eftersom den inte minskar de nödvändiga mineralvärdena i vatten. Dessutom är metoden en av de billigaste metoderna. Det kräver inte mycket energi som behövs i andra metoder som destillation och omvänd osmos. Ekonomiskt sett är filtrering lämplig metod för vattenrening eftersom mindre mängd vatten går förlorad under reningen.

Bortsett från det kan vissa av de porösa materialen som bomullstyg och andra kaffefilter också användas för att rena dricksvatten. Effektiviteten är dock inte tillfredsställande eftersom den inte kan ta bort alla oönskade element och föroreningar från vattnet för att göra det säkert att dricka.

I filtreringsprocesser för vattenrening kan olika sorters filter användas. Några av dem är enligt följande:

Sedimentfilter

Sedimentfilter är de vanligaste och ett av de enklaste filtren i vattenreningssystem i hemmen. De kan effektivt eliminera sedimenten från vatten som rost, tungmetallpartiklar och andra suspenderade föreningar i vatten.

Granulärt aktivt kol

Det är kolfiltren som effektivt tar bort föroreningarna från vattnet. Den renande rollen spelas av de aktiva kolen i filtren som i slutändan eliminerar de skadliga ämnena från vattnet. De är också effektiva för att eliminera dålig lukt från vattnet som annars behåller mycket obehaglig lukt.

Det finns emellertid en nackdel med dessa filter. Den kan inte effektivt ta bort de organiska ämnen som redan är lösta i vattnet.

UV-vattenfilter

De är ett av de bästa filtren för att rena vatten och effektivt ta bort alla föroreningar och patogena bakterier. Utan att påverka vattnets naturliga egenskaper kan UV-vattenfilter enkelt eliminera 99 % mikroorganismer och föroreningar från vattnet effektivt. Det förändrar inte vattnets naturliga smak och lukt.

Dessa filter rekommenderas starkt till de områden där risken för patogener och andra sjukdomsalstrande parasiter är hög.

Bärbara vattenfilter

För enkelhetens skull finns vattenfilter även i portabel form. De är designade för utomhusutflykter som camping, vandring och resor. Dessa bärbara vattenfilter kan lätt bäras och är inte dyra.

Destillationsprocess

I destillationsprocessen samlas vattenångorna upp genom uppvärmning och omvandlas sedan till vätska med kondensor. Det är en enkel process som gör att vattnet kan utvecklas i form av ångor när värmen tillförs, vilket lämnar efter sig föroreningar och andra föroreningar. Det är möjligt på grund av vattens lägre kokpunkt än andra föroreningar.

I denna process tillförs värme tills vattnet når sin kokpunkt. Värmekällan bibehålls tills vattnet börjar avdunsta. Dessa vattenångor samlas sedan upp i en kondensor där de återtar formen av vätska. Alla föroreningar lämnas kvar på grund av deras högre kokpunkt. Därför lämnas föroreningarna i vattnet kvar i form av sediment.

Föroreningar och andra föroreningar som inkluderar bakterier, bakterier, bly, kvicksilver, arsenik och andra tungmetaller kommer med största sannolikhet att avlägsnas effektivt i denna process. Denna process är gynnsam för de människor som har tillgång till rått och obearbetat vatten.

I stor skala är processen ganska kostsam på grund av större mängd värmekälla. Utöver det är processen också långsam för rening i stor industriell eller kommersiell skala. Det är bättre för rening av små mängder vatten som kostar mindre värme.

Kloreringsprocess

I denna process desinficeras vatten genom behandling av klor. Det kan effektivt rena vatten och ta bort andra skadliga föroreningar. Det används i form av klortablett eller vätska för att desinficera vattnet. Under många år har klorbehandling använts för vatten även i hemmen. På kommunal nivå används klorbehandlingen i stor utsträckning för att rena dricksvattnet för en hel stadsbefolkning.

Processen är ekonomiskt fördelaktig eftersom den är billig. Klortabletterna är kompakta och kan enkelt döda bakterier, bakterier och andra virus i vattnet effektivt. När du använder klortabletter rekommenderas du att lösa det i uppvärmt vatten. Dessa klortabletter kan lösas bättre i vattnet vid 21 Celsius eller högre temperatur. Dessa klortabletter finns i olika storlekar. Storleken på varje klortablett är specificerad för en specifik mängd vatten. Behandlingen av dessa tabletter sträcker sig från 1 liter till 2500 liter. Personer som har problem med sköldkörteln måste dock rådfråga sin läkare innan de använder denna kloreringsprocess för rening av dricksvatten.

Omvänd osmos

Omvänd osmos är en vattenfiltreringsprocess där vatten passerar genom ett membran av semipermeabel natur och eliminerar föroreningarna. I omvänd osmosprocess kan vatten som är förorenat med bakterier, bakterier, virus, parasiter och andra föroreningar som tungmetaller lätt desinficeras. Denna process är bäst för att ta bort mikroorganismer från vattnet. Det hjälper också till att förbättra den naturliga smaken av vatten.

Denna process används i stor utsträckning för kommersiella och industriella ändamål i stor skala. Den kan dock även installeras i bostäder i mindre skala. Denna metod är dock ganska dyr och kräver mycket underhåll.

Soldesinfektion

Soldesinfektion är förmodligen den mest ekonomiska och en av de mest naturliga metoderna för att rena vatten. Detta är en enkel metod där solenergi från solen används för att desinficera vattnet. Processen tar dock mycket tid att slutföra och är ganska långsam när det gäller att få vattnet renat.

I denna metod är det meningen att du ska hålla vattenflaskan i solen. du bör placera flaskan på en plats där den är i direkt kontakt med solens strålar. Du bör hålla vattenflaskan utsatt för solstrålar i minst sex till åtta timmar. Varaktigheten kan öka med väderförhållandena. om det är molnigt väder måste du se till att vattnet hålls i direkt kontakt med solljus i minst 2 dagar för noggrann sterilisering. Solljuset består av ultravioletta strålar som hjälper till att eliminera bakterier från vatten.

Desinfektion med jod

Liksom klor kan flytande jod eller jodtabletter också användas för vattenrening. De används i små mängder och är avsedda för korta tärnor. Behandlingen av jod kan dock lämna kvar en bitter smak. För ändamålet kan du använda citronsaft eller pulver för att ta bort kvarvarande bitterhet från vatten. Du kan också använda C-vitamin i detta avseende.

Slutsats

De ovan diskuterade metoderna är några av de stora vattenfiltrerings- och reningsprocesserna. Du rekommenderas att noggrant välja lämplig metod för din vattenrening. Med tanke på fördelarna och nackdelarna med varje process kan du enkelt välja det bästa alternativet som passar dig väl i din vattenrenings- och filtreringsprocess.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!