Olika typer av cement och deras användning i konstruktion – Guide

Cement kan vid första anblicken verka som ett anspråkslöst material. Det är ett konstruktionsberedskap som används för en mängd olika projekt och byggnadsstrukturer. För vissa utanför branschen är cement ett enda material – ibland felaktigt kallad betong. I praktiken finns det en överraskande mängd olika typer av cement tillgängliga.

Om du arbetar inom konstruktion måste du veta vilka olika typer av cement du kan välja mellan. Särskilda varianter av materialet har sina egna styrkor och svagheter. Att vara medveten om dessa egenskaper kan hjälpa dig att välja rätt sort för jobbet.

1. Portlandcement

Om du har arbetat inom konstruktion har du antagligen använt Portlandcement vid ett eller annat tillfälle.

När det blandas med vatten och andra aggregat — vanligtvis sand eller grus — bildar Portlandcement betong. Du kan också använda den som murbruk eller för att putsa väggar. Andra typer av cement har unika egenskaper som gör dem värda att använda, men ingen kommer att vara så prisvärd eller allmänt tillgänglig som Portland.

2. Lågvärmecement

När den blandas med vatten för att bilda betong, genererar den här typen av cement inte så mycket värme. När en stor mängd betong hälls kan den kemiska reaktionen mellan cementen och vattnet orsaka tillräckligt med värme för att leda till termisk sprickbildning. Dessa sprickor kan leda till större skador med tiden.

3. Sulfatresistent cement

Vanligt cement är känsligt för en process som kallas sulfatangrepp. Sulfat från omgivningen kan tränga in i den med tiden och reagera på ett sådant sätt att det får plattan att expandera. Detta lyfter och förvränger betongen eller murbruket, vilket ofta orsakar sprickor som potentiellt hotar närliggande strukturer, som väggar.

Sulfatbeständig cement är mer resistent mot sulfater. Du kommer vanligtvis att se det användas när ett byggföretag har anledning att frukta potentiella sulfatattacker. I underjordiska projekt där sulfat finns i marken eller vattnet kan det vara särskilt värdefullt.

Det finns några andra fördelar med sulfatresistent cement som gör det tilltalande för byggföretag. Den har en mycket hög kompressionsstyrka och låg fuktighetsvärme. Det är dock fortfarande känsligt för kloridattacker och tar lång tid att bota.

4. Vitblandade och färgade cement

Tillverkare skapar vitblandad cement med klinker – ett mellanmaterial gjord av olika kalciumsilikater, vanligtvis i småstenstora klumpar – plus kompletterande material som ger färg. Vissa standarder tillåter också tillverkare att lägga till pigment. Dessa är bra för dekorativa ändamål, men skiljer sig inte mycket från vanlig cement.

5. Polymercement

Det mesta cementet består huvudsakligen av kalk. Polymercement byter ut denna kalk mot syntetiska polymerer, som ger vissa värdefulla egenskaper åt betong och murbruk.

För det första är vissa polymertyper av cement mycket bättre på att fästa på underlag som inte vanligtvis används för att skapa cement — som trä i stället för grus. Andra ger allvarlig vattenbeständighet.

Om du har arbetat med polymercement vet du att egenskaperna varierar avsevärt beroende på vilken typ av polymer som används. En snabb titt på en viss produkts datablad kommer att ge dig lite grundläggande information om hur den kan användas.

6. Icke-hydraulisk cement

Det mesta av cement är hydrauliskt, vilket betyder att de härdar även om de är under vatten. Detta är dock inte alltid sant. Vissa är speciellt utformade för att härda endast när de kommer i kontakt med koldioxiden i luften.

Icke-hydraulisk cement håller snabbt på att bli föråldrad eftersom den tar längre tid att härda än hydraulisk cement och inte kan användas under vatten. Om någon gång rekommenderat icke-hydraulisk cement för ett projekt, finns det förmodligen ett lämpligare alternativ tillgängligt.

Använda rätt typer av cement för ditt projektOm du behöver betong, murbruk eller gips för ditt nästa projekt, kan cementet du väljer göra en betydande skillnad. Medvetenhet om de olika typerna som finns – som svavelbeständiga, lågvärme och polymer – hjälper dig att undvika skador och säkerställa en långvarig konstruktion.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!