Optimismen Växer Bland Bostadsägarna: Tro på Stigande Bostadspriser ökar

Under de senaste tre kvartalen har fler bostadsägare trott på fallande än stigande bostadspriser. Men nu verkar vinden vända. Enligt en undersökning av SBAB Bank, där över 1100 bostadsägare deltog, finns det en tydlig optimism bland bostadsägarna. Fler tror nu på stigande (32 procent) än sjunkande (19 procent) priser på ett års sikt. Vidare anser 34 procent av de svarande att priserna kommer att stå stilla​.

Efter en prisnedgång på 13 procent över hela Sverige förra våren, är den ökade optimismen välkommen. Prisnedgången fördelades över bostadsrättspriser med en nedgång på 8 procent och villapriser med en nedgång på 16 procent. Men under de första månaderna av året har faktiska prisuppgångar på bostäder noterats, vilket sannolikt har bidragit till den ökade optimismen​.

Det återstår dock att se om optimismen kommer att hålla i sig. Enligt Robert Boije, chefsekonom på SBAB, finns det fortfarande osäkerhet kring effekterna av den senaste tidens ränteuppgång på bostadspriserna. Trots detta, har prisnedgången på villor inte varit så dramatisk som den kunde ha varit under de rådande omständigheterna​.

Även på en treårs horisont är bostadsägare mer optimistiska. 54 procent av bostadsägarna förväntar sig stigande priser, en ökning med 8 procentenheter sedan årets första kvartal. Endast 6 procent tror på fallande priser, en minskning från 11 procent kvartalet innan. Var femte svarande tror att priserna kommer att stå stilla​.

Slutligen visar undersökningen att oron för att stigande energipriser ska påverka bostadspriserna har minskat. Under det andra kvartalet bedömde 76 procent av de svarande att kraftigt stigande energipriser skulle påverka priserna negativt, en nedgång från 83 procent från det första kvartalet. Endast 28 procent tror att priserna kommer att påverkas i hög grad, jämfört med 41 procent under det första kvartalet.

Det är tydligt att optimismen kring bostadspriser har ökat bland bostadsägare i Sverige, trots den tidigare oron och osäkerheten. Det kommer att bli intressant att se hur denna optimism håller i sig i takt med att marknadsdynamiken fortsätter att utvecklas.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!