Oroande Prognos för Småhusbyggande enligt TMF:s Trähusbarometer – 2024 Fortsätter Nedåt

Trä- och Möbelföretagen (TMF) har nyligen släppt den andra upplagan av Trähusbarometern för året, och resultaten pekar på en nedåtgående trend i byggandet av småhus. Prognosen för 2023 och 2024 visar på betydande minskningar i antalet påbörjade småhusprojekt, med osäkerhet kring ränteläget och ökande produktionskostnader som de huvudsakliga orsakerna.

Enligt den senaste rapporten från TMF förväntas endast 6 000 småhusprojekt påbörjas under 2023, vilket är en minskning med 1 500 jämfört med prognosen för ett halvår sedan. Denna oroande nedgång i byggandet väntas fortsätta in i 2024 med endast 4 000 förväntade påbörjade småhusprojekt.

Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF, kommenterade den oroande trenden: “Osäkra ränteläget och inflationen är huvudorsakerna till den minskade aktiviteten inom småhusbyggandet. Men även bankernas restriktiva syn på kreditgivning för bostadsbyggande i sämre tider påverkar såklart möjligheten att efterfråga och köpa sitt hus.”

Förutom småhusen kämpar även flerbostadshussektorn med en liknande utmaning. Orderingången för flerbostadshus har minskat med hela 41 procent under det första halvåret 2023 jämfört med samma period året innan. Totalt levererades 1 749 lägenheter, en minskning med 39 procent. Prognosen för antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus fram till juni 2024 är satt till 1 803.

När det kommer till småhus minskade den totala orderingången för TMF:s trähusmedlemmar med hela 54,5 procent under första halvåret 2023, jämfört med samma period 2022. Styckebyggda småhus drabbades ännu hårdare med en minskning på 62,1 procent, medan gruppbyggda småhus minskade med 37,4 procent.

Edgren fortsatte: “Det måste till ett ökat incitament för både privata och offentliga aktörer att bygga fler bostäder. Detta uppnås främst genom skattelättnader för investeringar i bostadsutveckling men också ordentliga krafttag för att smörja de byråkratiska processer som ofta försenar byggprojekt.”

I ett försök att vända den negativa trenden krävde TMF, tillsammans med Byggföretagen, nyligen kraftfulla reformer i regeringens budget för 2024. Regeringen svarade på detta genom att inkludera budgetsatsningar på ekonomiska incitament för kommuner att planlägga byggandet av småhus, samt en höjning av taket för rot- och rutavdrag.

TMF:s Trähusbarometer, som publiceras två gånger om året, ger en djupgående inblick i orderingång och leveranser av monteringsfärdiga trähus, inklusive småhus och flerbostadshus. Denna information baseras på TMF:s egen statistik och SCB:s data om påbörjade och färdigställda lägenheter. TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som representerar ungefär 70 procent av försäljningen av trähus i Sverige.

Med en fortsatt osäker ekonomisk framtid står småhusbyggandet i Sverige inför utmaningar, och det återstår att se hur regeringens insatser kommer att påverka branschen i de kommande åren.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!