Överväldigande del väljer rörlig ränta bland SBAB:s kunder – kan signalera en ny trend

I den senaste statistiska analysen från SBAB noteras en anmärkningsvärt hög andel nya kunder som föredrar rörlig ränta – en andel som dock kan indikera ett förändringsmönster.

I juni såg SBAB att 94 procent av deras nyinkomna kunder valde rörlig ränta, ett ovanligt högt val. Men jämfört med maj, då hela 96 procent valde rörlig ränta, har det ändå skett en nedgång på två procentenheter.

“När vi blickar tillbaka historiskt är det påtagligt hur många nya låntagare som nu väljer rörlig ränta. Vår data går tillbaka till januari 2020, och vi har aldrig tidigare sett en sådan dominans av rörlig ränta. Dock kan denna minskning i juni indikera en ny utvecklingstrend”, förklarar Linda Hasselvik, boendeekonom på SBAB.

Valet av räntebindningstid påverkas av skillnaden mellan rörlig och fast ränta vid ett givet tillfälle. I juni förra året, när rörlig ränta började vinna mark, var skillnaden betydande. Till exempel var den rörliga räntan på 2,32 procent medan tvåårsräntan låg på 3,86 procent – en differens på över 1,5 procentenheter. I juni i år var det rörliga räntan 4,67 procent och tvåårsräntan 4,91 procent, vilket ger en skillnad på mindre än 0,25 procentenheter.

Denna minskade skillnad mellan rörlig och fast ränta borde tyda på att fler väljer att binda sin ränta. Men att det inte sker tyder på att hushållens förväntningar om framtida räntenivåer är starkare. Hasselvik spekulerar: “Många förmodligen tror att den rörliga räntan kommer att sjunka inom den närmaste framtiden, och vill därför inte binda sig vid nuvarande, jämförelsevis höga räntenivåer.”

Historiskt sett har den rörliga räntan oftast varit lägre än de fasta räntorna, vilket har gynnat hushåll som vill minimera räntekostnader över tid. Samtidigt kan hushåll med små marginaler dra nytta av att binda räntan för att få en mer förutsägbar kostnadsbild.

Hasselvik tillägger dock en varning: “Pandemin, energikrisen och konflikten i Ukraina har gjort det tydligt hur svårt det är att förutse ekonomiska händelser. Nyligen minskade inflationen, men det fanns också tecken på inre oroligheter i Ryssland. I ett sådant scenario skulle hushåll med rörlig ränta kunna hamna i en ännu svårare situation.”

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!