Peab Bygger om Förvaltningsrättens lokaler i Göteborg

Peab har nyligen fått i uppdrag att transformera och expandera Förvaltningsrättens faciliteter belägna på Heden i hjärtat av Göteborg. Beställaren är Skandia Fastigheter, med Domstolsverket som hyresgäst, och avtalet är värt 110 miljoner svenska kronor.

Målet med projektet är att förbättra fastighetens användning för att passa Förvaltningsrättens krav mer effektivt. Detta kommer att involvera en fyrvåningars tilläggsbyggnad som kommer att erbjuda domstols- och kontorsutrymmen på omkring 2 300 kvadratmeter, samtidigt som befintliga lokaler renoveras. Nya tillägg kommer också att inkludera en fräsch entré och säkerhetskontroll.

“Vi är begeistrade över att ha fått detta förtroende att omvandla och utöka Förvaltningsrättens lokaler i partnerskap med Skandia Fastigheter. Att skapa en anläggning för rättssystemet är en invecklad uppgift som ställer stora krav på oss som byggare, och vi är ärofyllda över att få bidra med vår expertis till detta initiativ”, kommenterar Stellan Haraldsson, regionschef för Peab.

Ett starkt fokus i projektet kommer att vara cirkulärt byggande, en metod för att reducera byggindustrins klimatavtryck. Dessutom kommer byggnaden att vara BREEAM “In Use”-certifierad. Större delen av byggnadens struktur kommer att byggas i trä och återanvändning av material kommer att prioriteras.

“Att minska byggnadsmaterialens klimatpåverkan under byggfasen är en kritisk fråga för Skandia Fastigheter och vi har ambitiösa mål för att minska fossila utsläpp. Genom att reducera mängden stål och betong, att implementera en trästruktur och att återanvända material som redan finns i byggnaden kan vi avsevärt minska vår klimatpåverkan”, förklarar Henrik Pihlblad, projektansvarig på Skandia Fastigheter.

Peab kommer att ta på sig projektet som en totalentreprenad, med planerad byggstart i november 2023 och färdigställande i december 2025. Projektet kommer att officiellt meddelas i det tredje kvartalet 2023.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!